Sunday, July 14, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeNRCT Updateวช. มอบ “นวัตกรรมถุงมือยางธรรมชาติ ถุงมือไนไตรเคลือบน้ำยานาโนอิมัลชัน” กว่า 50,000 คู่ หนุนกำลังใจแพทย์ และบุคลากรด่านหน้า รับมือผู้ป่วย

วช. มอบ “นวัตกรรมถุงมือยางธรรมชาติ ถุงมือไนไตรเคลือบน้ำยานาโนอิมัลชัน” กว่า 50,000 คู่ หนุนกำลังใจแพทย์ และบุคลากรด่านหน้า รับมือผู้ป่วย

สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ส่งมอบ “นวัตกรรมถุงมือยางธรรมชาติ ถุงมือไนไตรเคลือบน้ำยานาโนอิมัลชันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19” จำนวนกว่า 50,000 คู่ เพื่อใช้ในพื้นที่เสี่ยงด่านสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยมี นายวรณัฎฐ์ หนูรอต รองผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ให้เกียรติต้อนรับ ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยการมอบถุงมือฯ ในครั้งนี้ ดร.วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ ได้มอบหมายให้ นายชาญณรงค์ มณีรัตน์ ผู้อำนวยการกลุ่มสารนิเทศและประชาสัมพันธ์ วช. เป็นประธานส่งมอบให้กับด่านศุลกากรสะเดา ด่านกักสัตว์สงขลา ด่านตรวจพืชสะเดา ด่านอาหารและยาสะเดา โรงพยาบาลสะเดา โรงพยาบาลปาดังเบซาร์ สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดสงขลา ด่านตรวจคนหางานสะเดา ด่านตรวจสัตว์ป่าสะเดา ด่านตรวจสัตว์น้ำสะเดา ด่านควบคุมโรคติดต่อระหว่างประเทศสะเดา และสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 12 จังหวัดสงขลา เพื่อใช้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 และโรคติดเชื้ออื่นๆ ในพื้นที่เสี่ยง ซึ่งนวัตกรรมดังกล่าว เป็นผลงานที่ วช. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยในโครงการ “ถุงมือยางธรรมชาติ/ถุงมือไนไตรเคลือบน้ำยานาโนอิมัลชันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ในพื้นที่เสี่ยง” โดยมี ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นหัวหน้าโครงการ

ผศ.นพ.วรวิทย์ วาณิชย์สุวรรณ กล่าวว่า โครงการวิจัยการพัฒนาถุงมือยางธรรมชาติเคลือบน้ำยานาโนอิมัลชันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 เพื่อใช้ในพื้นที่เสี่ยงด่านสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ได้รับทุนสนับสนุนการวิจัยจาก วช. เพื่อผลิตถุงมือยางพาราเคลือบน้ำยานาโนอิมัลชัน ซึ่งเป็นถุงมือที่สามารถฆ่าเชื้อได้ด้วยตนเอง ผลจากการทดสอบในห้องปฏิบัติการด้วยการนำถุงมือยางพาราและถุงมือไนไตรที่ผลิตจากยางสังเคราะห์มาเคลือบสูตรน้ำยานาโนอิมัลชันเพื่อปรับแต่งโครงสร้างพื้นผิวถุงมือยางให้มีคุณสมบัติกำจัดและฆ่าเชื้อโรคด้วยตนเอง คือสารนาโนอิมัลชันที่เคลือบบนถุงมือยางมีประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อแบคทีเรีย เชื้อราและเชื้อไวรัสได้ ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้ออยู่ได้ประมาณ 24 ชั่วโมง ถุงมือดังกล่าวได้ผลิตจากยางธรรมชาติไนไตรเคลือบน้ำยานาโนอิมัลชัน ซึ่งจะเพิ่มต้นทุนในการผลิตประมาณคู่ละ 0.50 – 1.00 บาท สำหรับผลที่ได้จากโครงการนี้จะทำให้ถุงมือยางมีความปลอดภัยในการใช้งาน ลดการปนเปื้อน และป้องกันการติดเชื้อจากการสัมผัสลงได้ โดยกลุ่มเป้าหมายนำไปใช้ คือผู้ปฏิบัติงานที่ด่านตรวจคนเข้าเมืองสะเดา อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เพราะเป็นพื้นที่เสี่ยงต่อการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ที่นำมาจากประเทศเพื่อนบ้าน และกลุ่มผู้ปฏิบัติงานในชุมชนต่าง ๆ ในพื้นที่จังหวัดสงขลา

นอกจากมีการมอบ “นวัตกรรมถุงมือยางธรรมชาติ ถุงมือไนไตรเคลือบน้ำยานาโนอิมัลชันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19” แล้ว ในวันเดียวกัน คณะจากวช.ได้ไปเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและพัฒนานวัตกรรมยางพารา ณ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ โดย รศ.ดร.เอกวิภู กาลกรณ์สุรปราณี ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและนวัตกรรมยางพาราให้การต้อนรับ และช่วงบ่ายมีการเสวนา เรื่อง “พัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ด้วยนวัตกรรมไทย ถุงมือยางธรรมชาติ/ถุงมือไนไตรเคลือบน้ำยานาโนอิมัลชันป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19” ตั้งแต่ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ รวมถึงการขับเคลื่อนสงขลาด้วยวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ผ่านการใช้โมเดลธุรกิจไมซ์ และแนวทางการนำถุงมือยางธรรมชาติ ถุงมือไนไตรเคลือบน้ำยานาโนอิมัลชัลป้องกันโรคติดเชื้อไวรัส Covid-19 ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้วย

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular