Thursday, February 22, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeLOGISTICS & TRANSPORTกทท. จัดโครงการท่าเรือสีขาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 “ขับรถดี มีวินัย ล็อกสลักนิรภัย ปลอดภัยทุกเส้นทาง”

กทท. จัดโครงการท่าเรือสีขาว ช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 “ขับรถดี มีวินัย ล็อกสลักนิรภัย ปลอดภัยทุกเส้นทาง”

นายเกรียงไกร ไชยศิริวงศ์สุข ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย (กทท.) เป็นประธานเปิดโครงการรณรงค์ขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2566 “ขับรถดี มีวินัย ล็อกสลักนิรภัย ปลอดภัยทุกเส้นทาง” โดยมีเรือโท ภูมิ แสงคำ ผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ นายแถมสิน ศรีบางพลีน้อย รองผู้อำนวยการท่าเรือกรุงเทพ พร้อมด้วยผู้บริหาร พนักงาน กทท. ผู้แทนสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ผู้แทนสํานักความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อมทางน้ำ ผู้อำนวยการสำนักงานเขตคลองเตย สมาคมเจ้าของและตัวแทนเรือกรุงเทพฯ สถานีตำรวจนครบาลท่าเรือ ตัวแทนชุมชนโดยรอบท่าเรือกรุงเทพ ผู้แทนบริษัทเอกชนที่เกี่ยวข้อง ฯลฯ เข้าร่วมงานในพิธี ณ ประตูเขื่อนตะวันตกขาออก ท่าเรือกรุงเทพ

“โครงการท่าเรือสีขาวขับขี่ปลอดภัยในช่วงเทศกาลสงกรานต์นี้ กทท. จัดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงคมนาคม เพื่อรณรงค์การสร้างวินัยบนท้องถนน รวมทั้งให้ผู้ขับขี่ตระหนักถึงความปลอดภัยในการใช้เส้นทางการสัญจรทั้งระหว่างปฏิบัติงานภายในท่าเรือกรุงเทพ และการใช้รถใช้ถนนโดยทั่วไป ทั้งการเดินทางกลับภูมิลำเนา และการท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยปฏิบัติตามแนวทางขับขี่ปลอดภัย เช่น ดื่มไม่ขับ ไม่ใช้โทรศัพท์ขณะขับขี่ คาดเข็มขัดนิรภัย สวมหมวกกันน็อค ปฏิบัติตามกฎจราจรอย่างเคร่งครัด ฯลฯ ทั้งนี้ เพื่อลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ และลดการสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สิน” ผู้อำนวยการ กทท. กล่าว

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular