Friday, July 19, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeThailand & World Todayพม. เร่งแก้ปัญหาชาวเคหะชุมชนออเงิน หลังค้างชำระค่าเช่าให้การเคหะแห่งชาติ

พม. เร่งแก้ปัญหาชาวเคหะชุมชนออเงิน หลังค้างชำระค่าเช่าให้การเคหะแห่งชาติ

นายอนุกูล ปีดแก้ว ปลัดกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (ปลัด พม.) พร้อมด้วย นายสมเจต ประพันธ์บัณฑิต รองผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ  นายกัณฐัศว์ พงศ์ไพบูลย์เวชย์ “กัน จอมพลัง” นักสังคมสงเคราะห์และเจ้าหน้าที่ศูนย์ช่วยเหลือสังคม กระทรวง พม. ลงพื้นที่โครงการเคหะชุมชนออเงิน เขตสายไหม กรุงเทพฯ เพื่อหาแนวทางช่วยเหลือประชาชนผู้มีรายได้น้อยที่ไม่สามารถชำระค่าเช่าให้การเคหะแห่งชาติ

นายอนุกูล กล่าวว่า คุณกัน จอมพลัง ซึ่งเป็นภาคีเครือข่ายในการทำงานช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาทางสังคมของกระทรวง พม. ได้แจ้งว่า มีประชาชนที่มีรายได้น้อย ทั้งเด็ก และผู้สูงอายุ ที่เช่าพักอาศัยโครงการเคหะชุมชนออเงินกำลังประสบความเดือดร้อนหลังจากถูกตัดน้ำ ซึ่งตนไม่ได้นิ่งนอนใจและได้ประสานกับการเคหะแห่งชาติ (กคช.) เพื่อต่อน้ำให้ประชาชนกลุ่มดังกล่าวได้ใช้ก่อนแล้วค่อยมาหาทางออกในการแก้ไขปัญหาร่วมกัน ซึ่งวันนี้ตนพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ กคช. และนักสังคมสงเคราะห์ ได้ลงพื้นที่รับฟังปัญหาพร้อมหาแนวทางแก้ไขและให้การช่วยเหลือ และพบว่า ผู้ที่เดือดร้อนในการจ่ายค่าเช่า ประสบปัญหาต่างๆ เช่น บางรายเลี้ยงหลาน 4 คน บางรายเป็นผู้สูงอายุที่อาศัยเพียงลำพัง เป็นต้น และวันนี้เรามาคุยกันทุกครอบครัว ประเมินกันในลักษณะของนักสังคมสงเคราะห์ ซึ่งเป็นงานของ กระทรวง พม.  ซึ่งแยกกันกับ กคช. ที่เป็นรัฐวิสาหกิจในกระทรวง พม. ที่มีค่าใช้จ่ายในการเอาเงินรัฐมาลงทุนเรื่องที่อยู่อาศัย แต่ในส่วนของกระทรวง พม. ดูแลเด็ก คนพิการ ผู้สูงอายุและกลุ่มเปราะบาง

นายสมเจต กล่าวว่า กคช. มีโครงการที่อยู่อาศัยประเภทเช่าทั่วประเทศ กรณีที่ผู้อยู่อาศัยค้างชำระค่าเช่าเกิน 3 เดือน กคช. จะออกหนังสือแจ้งเตือนให้มาชำระค่าเช่าตั้งแต่เดือนแรกที่ค้างจ่าย หากพ้นกำหนดจะมีมาตรการตัดน้ำ ซึ่งผู้อยู่อาศัยที่ไม่สามารถชำระเงินภายในเวลาที่กำหนด สามารถยื่นคำร้องขอผ่อนปรนการชำระค่าเช่าได้ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง สำหรับโครงการเคหะชุมชนออเงินเป็นโครงการอาคารเช่าที่ผู้อยู่อาศัยได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ขณะเดียวกันการเคหะแห่งชาติได้รับคืนอาคารเช่ามาจากบริษัทผู้เช่าเหมาแล้ว จึงเปิดโอกาสให้ผู้อยู่อาศัยมาทำสัญญาเช่าโดยตรงกับการเคหะแห่งชาติ ซึ่งบางรายมีหนี้ค้างชำระค่าเช่ามาก่อนหน้านี้ เราก็ผ่อนปรนการชำระค่าเช่าให้กับผู้อยู่อาศัยมาตั้งแต่ปี 2564 โดยคิดอัตราค่าเช่าเริ่มต้น 1,200 บาท ซึ่งถูกกว่าจ่ายให้กับบริษัทผู้เช่าเหมามาก ส่วนปี 2565 บางช่วงเวลาเราจัดโปรโมชั่นห้องเช่าราคา 999 บาท/เดือน และไม่ได้ยื่นฟ้องผู้อยู่อาศัยที่ค้างชำระหนี้เกิน 3 เดือน แต่เราจะติดตามหนี้อยู่เป็นระยะๆ ปัจจุบันนี้เหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ เราคิดค่าเช่าอยู่ระหว่าง 1,800-2,300 บาท/เดือน ทั้งนี้มีผู้อยู่อาศัยค้างชำระค่าเช่าติดต่อกันหลายงวดคิดเป็นเงินจำนวนมาก และบางรายเพิกเฉยไม่มายื่นคำร้องกับการเคหะแห่งชาติ จึงจำเป็นต้องใช้มาตรการตัดน้ำ มีจำนวน 59 ห้อง
วันนี้ได้มีการเจรจากับผู้อยู่อาศัยที่ถูกตัดน้ำแล้วว่า ขอให้จ่ายค่าเช่าในเดือนปัจจุบันก่อน ส่วนค่าเช่าที่ยังคงค้างชำระอยู่ก่อนหน้านี้ ขอให้มายื่นคำร้องว่าจะสามารถจ่ายชำระได้ภายในระยะเวลาใดตามแต่ตกลงกัน การเคหะแห่งชาติเข้าใจถึงปัญหาปากท้องของลูกบ้าน เรายินดีให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนทุกคน

นายอนุกูล กล่าวเพิ่มเติมว่า วันนี้หลังจากที่พูดคุยกันแล้ว และนักสังคมสงเคราะห์เห็นว่า ครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องรายได้ก็จะแยกให้เห็นเหตุผล ซึ่ง กคช. ก็อาจจะยืดเวลาในการชำระที่แตกต่าง เช่น จ่ายน้อยลง หรือเราอาจจะไปดูในการเสริมอาชีพของเขา หรือให้เด็กเข้าถึงการศึกษาในมิติต่างๆรวมทั้งประสานดูแลเรื่องสุขภาพ ซึ่งเราจะมาประเมินในส่วนของกลุ่มที่เป็น 59 ครอบครัวที่เดือดร้อนและค้างจ่ายค่าเช่าติดต่อกันหลายงวดคิดเป็นเงินจำนวนมากมาเป็นกลุ่มแรกก่อน เมื่อตกลงกันชัดเจนแล้วก็จะเริ่มจ่ายในเดือนนี้ก่อน ซึ่งน้ำก็จะกลับมาใช้ได้ทันที ที่เหลือจะมาดูว่ามีกี่คนที่มีกำลังจ่าย และ กคช. จะยินยอมหรือไม่ ซึ่งต้องให้หารือกันก่อน โดยคุยรายละเอียดว่าใครมีความจำเป็นอย่างไรบ้าง ส่วนทีมนักสังคมสงเคราะห์ของกระทรวง พม. จะประเมินความต้องการตามความเดือดร้อนของแต่ละครอบครัว ทั้งนี้ ที่ผ่านมาเราไม่ได้เข้าไปแก้ไขในชุมชนของ กคช. แต่เราเข้าไปแก้ไขในชุมชนที่มีความเดือดร้อนวิกฤติ แต่ปรากฏว่าคนที่อยู่ในชุมชนของ กคช. ก็ได้รับความวิกฤติจากเศรษฐกิจเช่นกัน และเราจะไม่ได้ดูแลเพียงแค่ 59 ครอบครัว แต่จะดูแลทั้งชุมชน โดยจะจัดทำแผนเพื่อดูแลในระยะยาวต่อไป

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular