Thursday, February 22, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeTRAVEL & LIFE STYLE ท่องเที่ยว & ไลฟ์สไตล์ครั้งแรกกับเทศกาล “หาบน้ำเขื่อนฮดธาตุ” พระธาตุชัยภูมิ ททท. ตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวกว่า 25,000 คนชมงาน คาดเงินสะพัดกว่า 75 ล้านบาท

ครั้งแรกกับเทศกาล “หาบน้ำเขื่อนฮดธาตุ” พระธาตุชัยภูมิ ททท. ตั้งเป้าดึงนักท่องเที่ยวกว่า 25,000 คนชมงาน คาดเงินสะพัดกว่า 75 ล้านบาท

ททท. จับมือจังหวัดชัยภูมิ ดันพิธีหาบน้ำเขื่อนลำปะทาว ฮดสรงพระธาตุชัยภูมิ ประเพณีสำคัญประจำปีของจังหวัดชัยภูมิ ขึ้นเป็นเทศกาลงานบุญประจำปี พร้อมสร้างสรรค์เอกลักษณ์สำคัญด้วยการ “หาบน้ำเขื่อนฮดธาตุ” เพื่อดึงความสนใจนักท่องเที่ยวให้เข้ามายังจังหวัดชัยภูมิ  ตั้งเป้าจัดงานปีแรกมีนักท่องเที่ยวสนใจร่วมชมงานไม่น้อยกว่า 25,000 คน คาดว่าจะมีเงินสะพัดในงานไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท

นายยุทธศักดิ์ สุภสร ผู้ว่าการ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า “เพื่อเป็นการสร้างจุดขายและดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เดินทางเข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิเพิ่มมากขึ้น ททท. ได้ร่วมกับพระธาตุชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ ในการจัดงานสักการะพระธาตุชัยภูมิ ซึ่งเป็นเทศกาลประจำปีด้วยการจัดกิจกรรมประเพณี “หาบน้ำเขื่อนฮดธาตุ” เพื่อสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามและยังสร้างสรรค์กิจกรรมใหม่ๆ ขึ้นมาเพื่อดึงดูดความสนใจจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้เดินทางมาเที่ยวชมงานนี้ เพราะเป็นครั้งแรกที่จัดกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่อเสริมความน่าสนใจของเทศกาลงานบุญที่จัดขึ้นเป็นประจำอยู่แล้ว โดยดึงกิมมิคสำคัญของงานมาเป็นจุด      โปรโมทนั่น คือ หาบน้ำเขื่อนลำปะทาว ฮดสรงพระธาตุชัยภูมิ ตามความเชื่อที่มีมาแต่โบราณกาล”

“กิจกรรมครั้งนี้กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 12 เมษายน 2566 ซึ่งจะเป็นวันทำพิธีเปิดเทศกาล มีพิธีกรองน้ำศักดิ์สิทธิ์จากโอ่งตุ้มบุญ พิธีอภิเษกหุงน้ำฮดสรง จากนั้นนำน้ำที่ปรุงแล้วในโอ่งตุ้มบุญเข้าร่วมขบวนแห่เข้าสู่พระธาตุ และจะเปิดให้พุทธศาสนิกชนและนักท่องเที่ยวเข้าร่วมสักการะไปจนถึงวันที่ 16 เมษายน 2566  โดยพิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ อรุณธรรมสถาน หรือที่รู้จักกันในชื่อของพระธาตุชัยภูมิ ซึ่งตั้งอยู่ ณ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ โดยในงานนอกจากพิธีการอันศักดิ์สิทธิ์และขบวนแห่น้ำเขื่อนฮดธาตุแล้ว ยังมีการออกร้านจำหน่ายสินค้าชุมชนกว่า 30 ร้าน การแสดงวัฒนธรรมพื้นถิ่น ทั้งการฟ้อนรำ ดนตรี และรำผีฟ้า รวมถึงคอนเสิร์ตจากศิลปินมากมาย ซึ่งคาดว่าความน่าสนใจของงานจะดึงนักท่องเที่ยวให้เข้ามาท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิในช่วงเวลาดังกล่าวไม่น้อยกว่า 25,000 คน และมีเงินจับจ่ายในช่วงเวลานั้นไม่น้อยกว่า 75 ล้านบาท”

นายโสภณ สุวรรณรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดชัยภูมิ กล่าวว่า “จังหวัดชัยภูมิเป็นจังหวัดที่มีประวัติศาสตร์มายาวนานตั้งแต่สมัยทวาราวดี เป็นจังหวัดที่เป็นเส้นทางการเผยแพร่วัฒนธรรมทวาราวดีจากภาคกลางเข้าสู่ภาคอีสาน นอกจากพระธาตุชัยภูมิที่มีความศักดิ์สิทธิ์และเป็นพระธาตุคู่บ้านคู่เมืองที่สำคัญของจังหวัดแล้ว ชัยภูมิยังเป็นจังหวัดที่มีทรัพยากรธรรมชาติทั้งภูเขาและป่าไม้ที่อุดมสมบูรณ์ เป็น 1 ใน 5 จังหวัดที่ได้รับการประกาศให้เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารที่สำคัญของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอุทยานแห่งชาติและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่ามากถึง 10 แห่ง และยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่น่าสนใจอีกหลายแห่ง ทำให้มีนักท่องเที่ยวให้ความสนใจเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิเพิ่มขึ้นทุกปี สำหรับประเพณีหาบน้ำเขื่อนฮดธาตุนี้ นับเป็นครั้งแรกที่จะนำมาบรรจุลงในปฏิทินการท่องเที่ยว  ซึ่งจะทำให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ รู้จักและเดินทางมาท่องเที่ยวจังหวัดชัยภูมิเพิ่มมากขึ้น”

พระราชมหาเจติยาภิบาล (ต่อศักดิ์ สุนฺทรวาที ป.ธ.๓) ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดอรุณราชวรารามราชวรมหาวิหารและประธานโครงการก่อสร้างพระธาตุชัยภูมิ กล่าวว่า “ประเพณีสรงน้ำพระธาตุ เป็นประเพณีความเชื่อดั้งเดิมที่มีมาแต่โบราณ สำหรับปีนี้ถือเป็นนิมิตมงคลที่ทางวัดพระธาตุชัยภูมิได้นำพิธีนี้มาจัดขึ้นเป็นปีแรก นับเป็นประวัติศาตร์ของเมืองชัยภูมิ ในพิธีการจะประกอบด้วยพิธีกรรมที่สำคัญ คือ พิธีสูดพุทธมนต์และสูดทิพพมนต์เสกน้ำจากเขื่อนลำปะทาว พิธีหุงปริสุทธิน้ำและพิธีปรุงน้ำฮดธาตุ โดยระหว่างการทำพิธีจะมีการอาราธนาพระอุปคุตเถระเจ้าขึ้นจากแม่น้ำ เพื่ออาราธนามาปกปักรักษาพิธีกรรม แสดงออกถึงความศรัทธาและเลื่อมใสของปวงข้าโอกาสพระธาตุชัยภูมิ และสาธุชนที่มีต่อพระพุทธศาสนา และองค์พระธาตุใหญ่ชัยภูมิ ในวาระกรรมนั้น ทุกคนล้วนมีดอกไม้ธูปเทียน น้ำอบน้ำปรุง แต่งกายนุ่งผ้าซิ่นอย่างชาวชัยภูมิ มีหอผึ้ง หอเทียน ขันหมากเบ็งน้อยใหญ่แห่แหนน้อมอัญเชิญมาถวาย เพื่อเป็นเครื่องคิริยะปูชาประกอบในพิธีกรรมฮดสรงแด่พระธาตุชัยภูมิ”

“ในพิธีดังกล่าว จะมีการเสกน้ำพุทธมนต์ พรมเทลงไปยังน้ำในเขื่อนลำปะทาว ซึ่งเชื่อกันว่าเป็นการดับอัปมงคลทั้งหลายในแม่น้ำ  ก่อนที่จะตักน้ำเขื่อนใส่ตุ่มเงิน ตุ่มทอง ซึ่งเป็นตุ่มใส่น้ำที่จะใช้ในขบวนแห่จากเขื่อนมาเข้าสู่พิธีที่องค์พระธาตุ ซึ่งก่อนจะเข้าขบวนแห่ น้ำที่จะนำมาฮดสรงพระธาตุจะต้องผ่านพิธีกรองน้ำ พิธีปรุงน้ำ เสียก่อน สำหรับภาชนะหาบน้ำอื่นๆ ในขบวนแห่ จะมีทั้งบอกคอก (กระบอกไม้ไผ่ยาวประมาณหนึ่งศอก) และกระบุง (ตะกร้าสาน) คล้องเชือกแขวนกับคานหาบ โดยระยะเดินหาบจากจุดตักน้ำมายังพระธาตุ มีระยะทางประมาณ 200 เมตร ซึ่งพิธีนี้ได้จัดขึ้นเป็นครั้งแรก และจะกำหนดให้เป็นเทศกาลงานบุญประจำปีของจังหวัดชัยภูมิเช่นเดียวกับงานบุญอื่นๆ ของจังหวัดต่อไป

งานเทศกาลประเพณีหาบน้ำเขื่อนฮดธาตุ ณ พระธาตุชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ กำหนดให้มีขึ้นระหว่างวันที่ 12 –16 เมษายน 2566 สำหรับผู้สนใจเดินทางท่องเที่ยวชมงานในช่วงเวลาดังกล่าว สามารถดูรายละเอียดสถานที่พักและสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆ เพิ่มเติม ได้ที่ ททท.สำนักงานนครราชสีมา  โทรศัพท์  044 213666, 044 213030 Facebook :  ททท.สำนักงานนครราชสีมา

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular