Friday, March 1, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeFINANCIAL การเงินเงินติดล้อ ส่งต่อความรู้ด้านการเงิน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้อย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนบ้านปากกะบาด จ.อุทัยธานี

เงินติดล้อ ส่งต่อความรู้ด้านการเงิน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้อย่างยั่งยืน ให้กับชุมชนบ้านปากกะบาด จ.อุทัยธานี

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) โดย นางสาวนิภา วนิชวัฒน์  ผู้บริหารระดับสูง สายงานกิจกรรมเพื่อสังคม และ นายมิ่งขวัญ ประเสริฐศิวพร ผู้ช่วยผู้จัดการงานส่งเสริมการเรียนรู้ด้านการเงิน พร้อมทีมงานอาสาชาวเงินติดล้อ ร่วมจัดกิจกรรมในโครงการ “นำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ในหลักสูตร ออมเงินง่ายๆ ที่ใครๆ ก็ทำได้ ให้แก่ชาวบ้านในพื้นที่ชุมชนบ้านปากกะบาด จ.อุทัยธานี จำนวนกว่า 40 คน ซึ่งถือเป็นการจัดกิจกรรมต่อเนื่องเพื่อเสริมสร้างความรู้ด้านการเงินขั้นพื้นฐาน ในรูปแบบกิจกรรมสนุกสอดแทรกความรู้ เพื่อให้กลุ่มชาวบ้านเกิดความเข้าใจและสามารถนำความรู้ทางการเงินที่ได้รับ ไปปรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันของตนเองและครอบครัวได้จริง ภายใต้เจตนารมณ์ในการสร้างโอกาสทางความรู้เพื่อช่วยให้ผู้คนมีชีวิตหมุนต่อได้อย่างยั่งยืน โดยภายในกิจกรรมได้รับเกียรติจาก นางสาวจารุวรรณ โต๋วสัจจา ผู้ใหญ่บ้านปากกะบาด(ที่ 8 จากซ้าย แถวกลาง)  เป็นตัวแทนให้การต้อนรับคณะทีมงานอาสาอย่างเป็นกันเอง ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน ชุมชนบ้านปากกะบาด จ.อุทัยธานี เมื่อเร็วๆ นี้

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR ในฐานะผู้นำธุรกิจสินเชื่อทะเบียนรถ ที่มุ่งมั่นสร้างโอกาสด้านการเงินให้กลุ่มผู้มีรายได้น้อยและผู้ประกอบอาชีพอิสระ สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในระบบที่เป็นธรรมและโปร่งใส ได้ริเริ่มโครงการให้ความรู้ทางการเงิน แก่กลุ่มพ่อค้าแม่ค้า ในปี 2555 ก่อนจะขยายโครงการไปสู่ชุมชน ภายใต้ โครงการนำความรู้สู่ชุมชน เพื่อชีวิตหมุนต่อได้” ซึ่งปัจจุบัน ได้ส่งมอบความรู้ให้กับชุมชนไปแล้วมากกว่า 50 ชุมชนทั่วประเทศ โดยมุ่งให้ความรู้เบื้องต้นทางการเงิน การบริหารรายรับรายจ่าย การออม และการจัดการด้านการเงินเพื่อการประกอบอาชีพ รวมถึง วิธีการใช้เทคโนโลยีทำธุรกรรมด้านการเงินเพื่อความสะดวกและลดต้นทุน ให้แก่กลุ่มผู้มีรายน้อยหรือผู้ประกอบอาชีพอิสระที่อาศัยอยู่ในชุมชนต่างๆ พนักงานโรงงานอุตสาหกรรม และผู้นำชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ โดยเปิดโอกาสให้พนักงานชาวเงินติดล้ออาสาเข้าร่วมกิจกรรม เพื่อให้เข้าใจถึงความสำคัญของการสร้างโอกาสทางการเงินให้แก่ลูกค้าอีกด้วย ผู้สนใจเยี่ยมชมข้อมูลเงินติดล้อได้ที่ https://www.tidlor.com หรือติดต่อ call center 088-088-0880

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular