Monday, July 22, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeSOCIETY UPDATE ข่าวสังคมดีเอชแอล ได้รับการยกย่องด้านส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกจากงาน Gender Fair 2023

ดีเอชแอล ได้รับการยกย่องด้านส่งเสริมความหลากหลายและการไม่แบ่งแยกจากงาน Gender Fair 2023

ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย ผู้ให้บริการโลจิสติกส์ชั้นนำระดับโลก ได้รับเกียรติบัตรจากงาน Gender Fair 2023 ซึ่งจัดขึ้นในประเทศไทย เพื่อยกย่องในฐานะองค์กรเครือข่ายต้นแบบด้านการส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ

 Gender Fair 2023 เป็นกิจกรรมที่เกิดจากร่วมมือระหว่างกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ และองค์กรเพื่อการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศและเพิ่มพลังผู้หญิงแห่งสหประชาชาติ (UN Women) รวมทั้งองค์กรต่าง ๆ ในเครือข่าย โดยมีจุดประสงค์เพื่อสร้างความตระหนักรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของผู้คนในสังคมเพื่อรณรงค์ความเท่าเทียมระหว่างเพศ ตลอดจนให้การยกย่ององค์กรต่างๆ ที่ให้ความสำคัญกับความเท่าเทียมทางเพศ

นายสตีฟ วอล์กเกอร์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจประเทศไทย กล่าวย้ำถึงความสำคัญในการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานที่เอื้อต่อความหลากหลายของผู้คนและการตระหนักถึงคุณค่าของความแตกต่างระหว่างบุคคลทั้งในด้านภูมิหลัง วัฒนธรรม และอัตลักษณ์ ว่า “ผมเชื่อมั่นในการพัฒนาสถานที่ทำงานที่ทุกคนเป็นหนึ่งเดียวกัน ที่ๆ พนักงานทุกคนได้รับการปฏิบัติอย่างเป็นธรรมและเท่าเทียมเพื่อสามารถพัฒนาศักยภาพของตนเองอย่างเต็มที่โดยไม่ถูกตัดสินด้วยชาติพันธุ์ ชาติกำเนิด เพศ อายุ และศาสนา ทุกคนควรได้รับความเคารพและยอมรับในตัวตนที่แท้จริงของเขา”

 นายบุญมา ชัยเสถียรทรัพย์ รองประธานเจ้าหน้าที่บริหารฝ่ายทรัพยากรบุคคล ดีเอชแอล ซัพพลายเชน กลุ่มธุรกิจประเทศไทย กล่าวเน้นถึงความสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานเพื่อให้พนักงานได้รับการสนับสนุน มีส่วนร่วมและความมุ่งมั่นร่วมกัน ว่า “ความเข้มแข็งซึ่งเกิดจากความแตกต่างระหว่างบุคคลทำให้องค์กรของเราโดดเด่น เมื่อทุกคนร่วมมือกัน เราจึงสามารถเติบโต พัฒนา และสร้างสรรค์งานอย่างมีคุณค่า”

 นางสาวฌัลลิกา โพธิสารัตนะ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายปฏิบัติการ และผู้นำด้านความหลากหลายและเป็นหนึ่งเดียว ดีเอชแอล ซัพพลายเชน ประเทศไทย กล่าวเสริมเรื่องความสำคัญของการสร้างสภาพแวดล้อมในการทำงานที่เป็นหนึ่งเดียวและมีความปลอดภัย เพื่อให้พนักงานแสดงศักยภาพในการทำงานได้อย่างเต็มที่ว่า “พวกเราทุกคนมีสิทธิที่จะเป็นและได้รับความเคารพในการเป็นตัวของตัวเอง ทั้งหมดนี้เริ่มด้วยการสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและไม่แบ่งแยกเพื่อให้พวกเขาได้แสดงศักยภาพของตนเองให้เต็มที่”

 

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular