Friday, March 1, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeFINANCIAL การเงินBANKS แบงค์รมว. คลังปาฐกถาพิเศษในงานประชุม Bank Agenda ธ.ก.ส. ประจำปี 2566

รมว. คลังปาฐกถาพิเศษในงานประชุม Bank Agenda ธ.ก.ส. ประจำปี 2566

นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังและประธานกรรมการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เป็นประธานในการเปิดงานประชุมขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จ (Bank Agenda) ประจำปีบัญชี 2566 พร้อมปาฐกถาพิเศษในหัวข้อทิศทางภาวะเศรษฐกิจประเทศเศรษฐกิจชุมชนและความคาดหวังในการดำเนินงาน ธ.ก.ส. ในปีบัญชี 2566 โดยมีพันธกิจ 4 ด้าน ได้แก่ 1. Dept Management Policy 2. Lending Policy 3. Deposit Policy และ 4. Innovation Policy โดยมีนายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการ ธ.ก.ส. ร่วมสื่อสารการขับเคลื่อนภารกิจสู่ความสำเร็จและนโยบายธนาคารในปีบัญชี 2566 รวมถึงการประกาศนโยบายต่อต้านคอร์รัปชันและ NO Gift Policy ในการดำเนินงานของธ.ก.ส. เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น

นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิ นายประยูร อินสกุล รองประธานกรรมการ ธ.ก.ส. ร่วมให้แนวทางในการดำเนินงานเกี่ยวกับการยกระดับเกษตรกรภายใต้นโยบาย ธ.ก.ส. อีกด้วย โดยมีคณะกรรมการ ผู้บริหาร พร้อมด้วยผู้จัดการสาขา ธ.ก.ส. ทั่วประเทศกว่า 2,000 คน

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular