Saturday, July 13, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeEDUCATION การศึกษาม.หอการค้าไทย X What The Duck ปูทางเด็ก Gen Z สู่ธุรกิจบันเทิงยุคดิจิทัล เพราะทุกความฝันเป็นจริงได้..

ม.หอการค้าไทย X What The Duck ปูทางเด็ก Gen Z สู่ธุรกิจบันเทิงยุคดิจิทัล เพราะทุกความฝันเป็นจริงได้..

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) โดยฝ่ายสื่อสารการตลาด จับมือกับค่ายเพลงยุคใหม่ What The Duck ลงนามความร่วมมือ โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ลงนามร่วมกับ คุณสามขวัญ ตันสมพงษ์ กรรมการผู้จัดการ What The Duck โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างแลนด์มาร์คความฝันให้ทุกคนได้ก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจ สร้างบุคลากรที่มีองค์ความรู้ในด้านวิชาการและมีทักษะด้านวิชาชีพ และพัฒนาทักษะที่มีคุณภาพ เพิ่มพูนความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานทางด้านอุตสาหกรรมบันเทิงด้วยตัวจริงในวงการ เพื่อตอบโจทย์อุตสาหกรรม โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย และ  คุณณัทธา เริ่มขุนทศ Producer & AE Supervisor What The Duck ร่วมพิธี พร้อมจัดเสวนาในหัวข้อ “การเปลี่ยนแปลงของ ENTERTAINMENT BUSINESS ในยุคดิจิทัล” เพื่อให้ผู้ที่สนใจได้รับทราบถึงความเปลี่ยนแปลงการทำธุรกิจในอุตสาหกรรมบันเทิง ดำเนินรายการโดย ปันปัน ภัคสิร์ชา ศิษย์เก่า หลักสูตรนิเทศศาสตร์การตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

รศ.ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย อธิการบดี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย  กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย (UTCC) เป็นมหาวิทยาลัยเอกชนที่ยืนหนึ่งตอบโจทย์โลกเอนเตอร์เทนเม้นท์ ปัจจุบันได้มุ่งเน้นความต้องการของผู้เรียนเป็นสำคัญด้วยแนวคิดผู้เรียนเป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ (Student Centered Learning)  โดยนักศึกษาคนรุ่นใหม่หรือกลุ่ม Generation Z ที่แสวงหาความใฝ่ฝันและออกแบบชีวิตตนเองตามความใฝ่ฝัน Design your future Follow your dream บนเส้นทางสายอาชีพต่างๆ รวมทั้งด้านงานบันเทิง โดยความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยและ What The Duck ครั้งนี้จะเป็นการสร้างโอกาสแห่งการเรียนรู้ใหม่ๆ ให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยที่มีความใฝ่ฝันอยากทำงานด้านสายความบันเทิง โดยเฉพาะงานด้านการทำเพลงหรือการเป็นศิลปิน  เพราะเพลงเป็นภาษาสากลไม่ว่าเราจะรู้จักภาษานั้นหรือไม่รู้จักภาษานั้น แต่เราก็มีอารมณ์ร่วมกับบทเพลงนั้น

มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยเป็นมหาวิทยาลัยที่เปิดโอกาสการเรียนรู้ใหม่ๆ ทุกคนต่อยอดได้ไม่จำเป็นต้องเป็นแค่นักศึกษาชั้นปีที่ 1-4 การมีประสบการณ์ในการเป็นนักศึกษาก็อาจมีแรงบันดาลใจจากศิลปินก็เป็นได้ นักศึกษาเรามีความฝันแต่ฝันคนเดียวไม่สนุก เราจึงต้องมีคนมาช่วยสานฝัน การที่เรามีความร่วมมือของธุรกิจค่ายเพลง What The Duck ที่วัยรุ่นรู้จักดี มีศิลปินหลายคนมาแสดงคอนเสิร์ตที่มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย ซึ่ง What The Duck เป็นค่ายเพลงยุคสมัยใหม่ชั้นนำของประเทศที่มีความโดดเด่นของการสนับสนุนศิลปินด้วยความเป็นตัวเองของศิลปิน มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยก็มุ่งเน้นให้นักศึกษาได้เรียนรู้ด้วยตัวเอง ผมเชื่อว่าดนตรีสอนอะไรให้กับชีวิตคนเราได้หลายอย่างและการนำเอาดนตรีหรือธุรกิจเพลงเข้ามาบูรณาการร่วมกับการเรียนการสอนของเรา จะทำให้เราทั้งสองฝ่ายมีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพของนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยซึ่งจะเป็นการสร้างความสุขหรือ Entertainment ที่รวมเอา Education เข้าไว้ด้วยนั่นเอง

ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนกกาญจน์ บัญชาบุษบง ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายสื่อสารการตลาด มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า “ดิจิทัลเข้ามาเปลี่ยนแปลงวิถีชีวิตคนเรา ดนตรีก็อยู่กับมนุษย์เรามาช้านาน ยุคสมัยนี้การเข้าถึงเพลงหรือช่องทางการรับฟังเพลงและธุรกิจการทำค่ายเพลงก็เปลี่ยนจากกลุ่มผู้ฟังที่ในอดีตเคยเป็นฝ่ายรับสื่อ เป็นผู้รับฟังเพียงอย่างเดียว กลายเป็นผู้ฟังที่สามารถสร้างสรรค์ต่อยอดผลงาน หรือแม้กระทั่งผลิตผลงานเพลงได้ด้วยตนเอง โดยที่ไม่ต้องพึ่งพาค่ายเพลงเพียงช่องทางเดียวเหมือนในอดีต นับว่าเป็นความท้าทายของธุรกิจค่ายเพลงที่ดิจิทัลเป็นทั้งโอกาสในการขยายตัวและเป็นความท้าทายในการแข่งขันที่ไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่ในคนในอุตสาหกรรมเท่านั้น มหาวิทยาลัยหอการค้าไทยมีนักศึกษาที่มี Lifestyle และความชื่นชอบในเสียงดนตรี ธุรกิจบันเทิง มีนักศึกษาศิลปินดารา อินฟลูเอนเซอร์ทั้งที่เป็นมืออาชีพและเป็นน้องใหม่ที่กำลังพัฒนาตนเองในสายงานนี้ จึงได้เห็นถึงโอกาสและแนวทางในการส่งเสริมคนรุ่นใหม่ที่มีความฝัน อยากทำงานในแวดวงดนตรี อุตสาหกรรมบันเทิง หรือการเป็น Content Creator โดยคิดว่าความร่วมมือกับบริษัทที่เป็นที่ชื่นชอบในกลุ่มวัยรุ่นอย่าง What The Duck จะทำให้นักศึกษาได้มีโอกาสในการได้เรียนรู้ในสิ่งที่ชอบและได้ทำตามความฝันตั้งแต่ยังเรียนอยู่”

ทางด้าน คุณมอย สามขวัญ ตันสมพงษ์ กรรมการผู้จัดการค่ายเพลง บริษัท What The Duck จำกัด ที่ประสบความสำเร็จจากการขับเคลื่อนธุรกิจค่ายเพลงสร้างความสุขผ่านเสียงเพลงในยุคดิจิทัลได้ กล่าวว่า “ผมเริ่มต้นการทำค่ายเพลงมาเมื่อ 9 ปีที่แล้วซึ่งเป็นยุคของการเปลี่ยนผ่านวงการเพลงจากการฟังเพลงยุคเก่าแบบออฟไลน์ไปสู่ยุคดิจิทัล ธุรกิจค่ายเพลงกำลังซบเซา แต่ผมเชื่อว่าการทำเพลงคืองานศิลปะ ไม่สามารถควบคุมอะไรต่างๆ ได้ทุกอย่าง มันไม่มีสูตรสำเร็จตายตัว เราไม่สามารถรู้ได้เลยว่าศิลปินคนนี้คนนั้นจะโด่งดังหรือไม่ เพลงๆ นี้จะได้รับความสำเร็จเป็นที่ชื่นชอบติดหูคนฟังหรือไม่ แต่ที่แน่ๆ เราต้องทำเพลงด้วยความสุข เสียงเพลงต้องสร้างความสุขให้กับผู้ฟังและศิลปินต้องร้องเพลงด้วยความสุข พวกศิลปินของเราหลายๆ คน ก็ไม่ได้ดังตั้งแต่เพลงแรก The Toys เขาทำเพลงมาหลายปี เขาต้องใช้ความพยายามมากขนาดไหนกว่าจะมาถึงจุดนี้ได้ เรามีหน้าที่เพียงสนับสนุนและให้ศิลปินได้เป็นตัวของตัวเอง มีอิสระในการทำงานของเขา เราอยากให้เขาได้แสดงความสามารถของเขาในแบบของเขา นี่คือการรับศิลปินของค่ายเพลงเรา ปัจจุบันการเข้าถึงการฟังเพลงก็เป็นแบบดิจิทัล มีช่องทางในการนำเสนอเพลงได้มากขึ้น เช่น Youtube เพราะฉะนั้น What The Duck จึงมีกระบวนการที่ให้ ศิลปิน เป็นคนนำหน้า ส่วนเราจะเป็นคนที่คอย Support ในความคิดของพวกเขา แต่เราก็จะมีการเอาองค์ความรู้บางอย่างที่เรามีมากกว่าเขา เช่น เรื่องของการตลาดการเข้าถึงแฟนเพลงให้มากขึ้นอะไรทำนองนี้ในการแนะนำเขา แต่สิ่งสำคัญที่สุดที่ What The Duck ให้ความสำคัญก็คือ ความเป็นตัวเองของศิลปินซึ่งเราจะต้องเชื่อมั่นในตัวเขา”

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular