Sunday, July 21, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeHEALTH & BEAUTY สุขภาพ-ความงามรพ.นครธน ยกระดับการรักษาโรคยากซับซ้อน ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง และเทคโนโลยีระดับสากล

รพ.นครธน ยกระดับการรักษาโรคยากซับซ้อน ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง และเทคโนโลยีระดับสากล

โรงพยาบาลนครธน แถลงวิสัยทัศน์ใหญ่ กางพันธกิจปี 2566 ปักหมุดยกระดับการรักษาที่เหนือกว่า ชูความพร้อมด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง 6 ศูนย์ทางการแพทย์ ได้แก่ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์หัวใจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ   ศูนย์กระดูกสันหลัง ศูนย์มะเร็ง และศูนย์ทันตกรรม โดยชู 4 กลยุทธ์หลัก 1. ยกระดับการรักษา สู่การแพทย์เฉพาะทางโรคยากซับซ้อน 2. ผสานนวัตกรรมการรักษาอันทันสมัยและเทคโนโลยีการแพทย์มาตรฐานระดับสากล 3. ความร่วมมือกับพันธมิตรด้านการแพทย์ 4. การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Healthcare) พร้อมรองรับผู้ใช้บริการทั้งกลุ่มคนไทย และกลุ่มชาวต่างชาติ ทั้งที่อาศัยอยู่ในประเทศไทย และที่เดินทางมาจากต่างประเทศ พร้อมขับเคลื่อนการบริการที่เป็นเลิศอย่างเหนือความคาดหมาย (Service Beyond Expectation)

รศ. ญาณเดช ทองสิมา ประธานกรรมการบริษัท โรงพยาบาลนครธน กล่าวว่า “ตลอดระยะเวลากว่า 27 ปี โรงพยาบาลนครธนได้รับความไว้วางใจในการให้บริการดูแลผู้เข้ารับการรักษาในย่านพระราม 2 และพื้นที่ใกล้เคียง ด้วยวิสัยทัศน์ที่มุ่งมั่นสู่ความเชี่ยวชาญเฉพาะทางตามมาตรฐานสากล และให้การดูแลด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ ทำให้เราไม่เคยหยุดพัฒนาทั้งด้านบุคลากรการแพทย์-พยาบาล ทีมงานบริการ ตลอดจนการนำนวัตกรรมและเทคโนโลยีการแพทย์ที่ทันสมัยมาให้บริการเพื่อสุขอนามัยและคุณภาพชีวิตที่ดีของคนไทย ในปี 2566 นี้ เราชู 4 กลยุทธ์หลักในการดำเนินงาน คือ 1. ยกระดับการรักษา สู่การแพทย์เฉพาะทางโรคยากซับซ้อน โดยก้าวขึ้นสู่การเป็นโรงพยาบาลที่มีศูนย์การแพทย์เฉพาะทางและมีทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญใน 6 ศูนย์หลัก ได้แก่ ศูนย์สมองและระบบประสาท ศูนย์หัวใจ ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ ศูนย์กระดูกสันหลัง ศูนย์มะเร็ง และศูนย์ทันตกรรม นับเป็นก้าวสำคัญของการยกระดับการรักษา (Advanced Care) 2. ผสานนวัตกรรมการรักษาอันทันสมัยและเทคโนโลยีการแพทย์มาตรฐานระดับสากล อาทิ เครื่องเอกซเรย์สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดชนิด สองระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) หรือ Biplane DSA มีเครื่องมือและอุปกรณ์การแพทย์สำหรับการตรวจเฉพาะทางอื่นๆ ทำให้ผู้เข้ารับการรักษาสะดวกสบายไม่ต้องเดินทางเข้าเมือง 3. ความร่วมมือระหว่างพันธมิตรด้านการแพทย์ ไม่ว่าจะเป็น บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก และ สไมล์ โอเปอเรชั่นส์ เพื่อทำให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาอย่างมีประสิทธิภาพที่เพิ่มมากขึ้น 4. การบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ หัวใจหลักในการให้บริการ สร้างความอุ่นใจและสบายใจให้กับผู้ป่วยและครอบครัว”

นายแพทย์วิโรจน์ ตระการวิจิตร ผู้อำนวยการสายงานแพทย์ โรงพยาบาลนครธน กล่าวถึงศูนย์การแพทย์เฉพาะทาง 6 ศูนย์ และรูปแบบการรักษาว่า “โรงพยาบาลนครธน เน้นการดูแลสุขภาพเชิงป้องกัน (Wellness) และการรักษา (Medical) แบบองค์รวม  โดยเราเน้น 6 ศูนย์การแพทย์เฉพาะทางที่พร้อมรักษา โรคยาก ซับซ้อน ดังนี้

  1. ศูนย์สมองและระบบประสาท : รพ.นครธน มีการนำเครื่องเอกซเรย์สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) หรือ Biplane DSA ซึ่งเป็นนวัตกรรมที่เพิ่มศักยภาพในการร่วมรักษาโรคหลอดเลือดสมองตีบตันได้อย่างมีประสิทธิภาพ พร้อมทั้งมีทีมแพทย์อายุรกรรม ศัลยแพทย์ระบบประสาท และแพทย์รังสีร่วมรักษาระบบประสาทและสมอง เพื่อการรักษาภาวะลิ่มเลือดอุดตันในหลอดเลือดสมอง  โดยไม่ต้องผ่าตัดใหญ่ ซึ่งถือเป็นการรักษาที่มีประสิทธิภาพสูง เพราะช่วยลดภาวะแทรกซ้อนหลังการรักษา ลดโอกาสการเกิดอัมพฤกษ์อัมพาต ลดอัตราการพิการ

  1. ศูนย์หัวใจ : รพ.นครธน ได้นำนวัตกรรมร่วมรักษาด้วยเครื่องเอกซเรย์สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) หรือ Biplane DSA ซึ่งเป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมที่เพิ่มศักยภาพในการรักษาโรคลิ้นหัวใจเอออร์ติกตีบให้มีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัยยิ่งขึ้น รวมทั้ง ยังช่วย             ลดปริมาณสารทึบรังสีที่ผู้ป่วยจะได้รับ และลดเวลาที่ใช้ในการทำหัตถการ

  1. ศูนย์กระดูกสันหลัง : รพ. นครธน โดยความร่วมมือกับ บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก ซึ่ง รพ.นครธน ได้รับการสนับสนุนในการฝึกอบรมถ่ายทอดความรู้เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงาน ในส่วนของแพทย์ และให้การรักษาตามแนวทางของ บำรุงราษฎร์ แต่ใช้สิ่งอำนวยความสะดวก และบริการตามมาตรฐานของ รพ.นครธน เพื่อรักษาผู้ที่มีปัญหาความผิดปกติทางกระดูกสันหลัง ไขสันหลัง และเส้นประสาท พร้อมให้คำปรึกษาเพื่อหาแนวทางการรักษาที่เหมาะสม เพื่อผลการรักษาและคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้ป่วยเป็นสำคัญ ในราคาที่สามารถเข้าถึงได้

  1. ศูนย์มะเร็ง : นอกจากศูนย์กระดูกสันหลังแล้ว รพ.นครธน ยังได้ร่วมกับ บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก เปิดศูนย์มะเร็งฮอไรซัน ให้การดูแลรักษาโรคมะเร็ง โดยทีมแพทย์เฉพาะทาง และทีมสหสาขาวิชา ร่วมกับบุคลากรทางการแพทย์ที่มีความชำนาญการด้านมะเร็ง ให้บริการตั้งแต่การป้องกัน การตรวจคัดกรอง การวินิจฉัย การรักษา การติดตามผลการรักษาและภาวะแทรกซ้อนที่อาจเกิดขึ้น ไปจนถึงการดูแลด้านสภาวะจิตใจ โภชนาการ การจัดการกับความเจ็บปวดและการเฝ้าระวังการกลับมาเป็นซ้ำของโรคอย่างใกล้ชิด

  1. ศูนย์ทางเดินอาหารและตับ : รพ.นครธน ให้บริการตรวจวินิจฉัยรักษาและให้คำปรึกษาอาการโรคทางเดินอาหารและตับ โดยคณะแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางครบทุกอนุสาขาและทีมพยาบาลที่มีประสบการณ์ครอบคลุมอย่างครบถ้วน อีกทั้ง มีการออกแบบห้องทำหัตถการส่องกล้อง ห้องเตรียมลำไส้ ห้องพักฟื้น และอุปกรณ์ที่ทันสมัย ซึ่งถือเป็นการวินิจฉัย และรักษาที่ครบวงจรภายในที่เดียวกัน (One Stop Service)

  1. ศูนย์ทันตกรรม : รพ.นครธน ร่วมกับ สไมล์ โอเปอเรชั่นส์ ชูนวัตกรรมการวางแผนการรักษาแบบเฉพาะบุคคล และการนำเทคโนโลยีมาร่วมวินิจฉัย และรักษาทางทันตกรรม อาทิ การจัดฟันแบบใส Invisalign การผ่าตัดขากรรไกรร่วมกับการจัดฟัน การใส่รากฟันเทียม ฯลฯ ตอกย้ำความเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านทันตกรรม โดยทันตแพทย์เฉพาะทาง ให้บริการด้วยเทคโนโลยีการรักษาที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ ปลอดภัยตามมาตรฐานระดับสากล

  ด้าน คุณเพ็ญศิริ ทองสิมา ผู้อำนวยการสายงานการตลาดและพัฒนาธุรกิจ โรงพยาบาลนครธน กล่าวเสริมว่า “โรงพยาบาลนครธน มุ่งเน้นศักยภาพในการขยายการให้บริการของศูนย์หลักทั้ง 6 ศูนย์ เพื่อทำให้โรงพยาบาลมีการให้บริการที่ครอบคลุมครบวงจร สามารถขยายฐานผู้ป่วยที่ต้องการเข้าถึงการรักษาเทคโนโลยีการรักษาสมัยใหม่ และช่วยสร้างรายได้ให้เติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคตอีกด้วย นอกจากนี้ การร่วมมือทางด้านการแพทย์กับ บำรุงราษฎร์ เฮลท์ เน็ตเวิร์ก ในส่วนของศูนย์กระดูกสันหลังและศูนย์มะเร็ง และการร่วมมือกับ สไมล์ โอเปอร์เรชั่นส์ ในส่วนของศูนย์ทันตกรรม ยังช่วยส่งเสริมให้ภาพรวมของโรงพยาบาลมีทิศทางที่ดีขึ้น ส่งผลให้รายได้ในปี 2565 โดยรวมของ โรงพยาบาลนครธน มีอัตราการเติบโตเพิ่มขึ้นประมาณ 30% เมื่อเทียบกับปี 2564 และผลกำไรมีอัตราเติบโตอยู่ที่ 75% (ผลจากการเพิ่มบริการเพื่อรองรับสถาณการณ์โควิด-19) และตั้งเป้าอัตราการเติบโตของปีนี้ไม่น้อยกว่า 10% (สอดคล้องตามสถาณการณ์โควิด-19 ที่คลี่คลาย) โดยในปีนี้ยังมีแผนพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่นวัตกรรมเครื่องเอกซเรย์สำหรับตรวจวินิจฉัยและรักษาโรคหลอดเลือดชนิดสองระนาบ (Biplane Digital Subtraction Angiography) หรือ Biplane DSA เครื่องมือ และอุปกรณ์ทางการแพทย์ต่างๆ การปรับปรุงสถานที่ภายใน และภายนอกโรงพยาบาลให้ทันสมัย ไม่ว่าจะเป็นบริเวณทางเข้าโรงพยาบาล ตัวอาคาร ห้องฉุกเฉิน ห้องผ่าตัด และหอพักผู้ป่วย ไปจนถึงการพัฒนาระบบสารสนเทศ รวมใช้งบลงทุนกว่า 400 ล้านบาท สำหรับแผนการตลาด นอกจากจะเน้นในกลุ่มคนไทยแล้ว ยังมีแผนขยายต่อไปกลุ่มคนไข้ชาวต่างชาติโดยเฉพาะกลุ่มประเทศ จีน และเมียนมา รวมทั้งกลุ่มคนไข้ต่างชาติที่อาศัยอยู่ในย่านพระราม 2 (Expat) ซึ่งคาดหวังสัดส่วนคนไข้ชาวต่างชาติจะมีอัตราเติบโตกว่า 30%”

สำหรับพันธกิจหลักในปี 2565-2569 นี้ รพ.นครธน มุ่งมั่นเพื่อก้าวสู่การยกระดับการรักษา (Advanced Care) บริการดูแลรักษาสุขภาพแบบองค์รวม ให้การรักษากลุ่มโรคยาก ซับซ้อน ด้วยทีมแพทย์เฉพาะทาง และเทคโนโลยีทางการแพทย์ระดับสากล พร้อมพัฒนาระบบฐานข้อมูลอันทันสมัยในรูปแบบดิจิทัล (Digital Transformation) อีกทั้ง ขับเคลื่อนการบริการต่อผู้รับบริการด้วยหัวใจความเป็นมนุษย์ (Humanized Healthcare)” อีกด้วย

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular