Wednesday, February 28, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeEDUCATION การศึกษาแวนเทจ เปิดสอนหลักสูตรการเทรดสกุลเงิน ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

แวนเทจ เปิดสอนหลักสูตรการเทรดสกุลเงิน ณ มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด

แวนเทจ (หรือ แวนเทจ มาร์เก็ตส์) โบรกเกอร์ซื้อขายสินทรัพย์หลากหลายประเภทสำหรับนักลงทุนรายย่อยและนักลงทุนมืออาชีพ ได้จัดทำการเรียนการสอนหลักสูตรการซื้อขายสกุลเงินเป็นหลักสูตรแรกที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด นักศึกษาที่ลงเรียนหลักสูตรนี้จะได้พัฒนาความรู้และทักษะทางด้านการเงิน ที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้จริงในตลาดสกุลเงินได้ บนแพลตฟอร์มการเทรดของแวนเทจ หลักสูตรนี้แบ่งออกเป็น 6 วิชา ซึ่งนักศึกษาจะได้รับความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ หัวข้อตลาดสกุลเงินสำหรับนักลงทุนรายย่อย เครื่องมือสำหรับการวิเคราะห์ปัจจัยพื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค การบริหารเงิน แนวคิดในการเทรด และการใช้งานเครื่องมือช่วยเทรดต่าง ๆ ในชีวิตจริง ทุกวิชาใช้การเรียนการสอนที่เน้นการมีส่วนร่วมของนักศึกษา การใช้เกมและความบันเทิงเป็นตัวช่วยในการสอนเพื่อให้นักศึกษาสามารถจดจำได้ดีขึ้น ซึ่งนักศึกษาที่ผ่านหลักสูตรนี้จะได้รับประกาศนียบัตรจากแวนเทจและมหาวิทยาลัยนานาชาตแสตมฟอร์ดด้วย

หลักสูตรการซื้อขายสกุลเงินเป็นวิชาเลือกภายใต้ความร่วมมือระหว่างแวนเทจและมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด หลังจากผ่านการลงนามในบันทึกความเข้าใจ (MOU) เมื่อต้นปีที่ผ่านมา โดยแวนเทจจะมอบโอกาสการฝึกงานและสนับสนุนความร่วมมือด้านการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัย แวนเทจได้ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยในการออกแบบหลักสูตรการเรียนการสอน และมอบการสนับสนุนทางการศึกษาอื่น ๆ เช่น ทุนการศึกษา การฝึกเชิงปฏิบัติ การอบรม และการจัดสัมมนา

MOU ฉบับนี้เป็นการขยายความร่วมมือระหว่างแวนเทจและมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด ก่อนหน้านี้ แวนเทจได้ออกแบบและมอบหลักสูตรความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับตลาดสกุลเงินต่างประเทศเพื่อช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจในตลาดที่แตกต่าง ผู้เชี่ยวชาญจากบริษัทรับหน้าที่เป็นวิทยากรรับเชิญและวิทยากรพิเศษให้กับมหาวิทยาลัย เพื่อถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์ในด้านการจัดการทางการเงินและการบริหารความเสี่ยง

“หลักสูตรของเราเรียนสนุกและสามารถนำไปใช้ได้จริง เป็นการรวบรวมความรู้ทฤษฎีพื้นฐานและทักษะการเทรดที่นักศึกษาสามารถนำไปปรับใช้ได้โดยง่าย หลักสูตรนี้จะช่วยสร้างพื้นฐานที่มั่นคงให้กับนักศึกษาที่มีความสนใจในการเทรดสกุลเงิน และเป็นหลักสูตรที่เปิดกว้างให้นักศึกษาที่ยังไม่มีประสบการณ์ด้านการซื้อขายได้ลงทะเบียนเรียนเพื่อศึกษาเพิ่มเติมได้ เนื้อหาในหลักสูตรประกอบด้วยปัจจัยทางเศรษฐกิจที่ส่งผลต่อความผันผวนของสกุลเงิน ซึ่งจะช่วยให้นักศึกษามีความเข้าใจเกี่ยวกับแนวโน้มเศรษฐกิจมหภาคเชิงลึกมากขึ้นอีกด้วย” คุณ ชาร์ลี วอล์กเกอร์ แอมบาสเดอร์ ESG ระดับโลกของแวนเทจ กล่าว

 

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular