Saturday, July 20, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeCSRBAM ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ HOME & HOPE ปีที่ 3สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดพิษณุโลก

BAM ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดโครงการ HOME & HOPE ปีที่ 3สร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส จังหวัดพิษณุโลก

นายดนัย ด้วงเจริญ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและนักลงทุนสัมพันธ์ นายสิงห์ สุขโท้ ผู้จัดการสำนักงานพิษณุโลก พร้อมด้วยพนักงาน บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) หรือ BAM มอบเงินสนับสนุน การก่อสร้างบ้านให้กับผู้ด้อยโอกาส ในพื้นที่ตำบลอรัญญิก อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก จำนวน 180,000 บาท โดยมี นางสาวสรินรัตน์ เกิดสกุลรุ่งโรจน์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการและสมาชิก เหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก และเจ้าหน้าที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้รับมอบ

ทั้งนี้ BAM มีนโยบายแก้ไขปัญหาให้ผู้มีรายได้น้อย ผู้สูงอายุหรือเป็นผู้พิการที่ประสบปัญหาเกี่ยวกับการมีที่อยู่อาศัยสภาพเสื่อมโทรมและอาศัยอยู่ในพื้นที่ชนบทของประเทศ ได้มีคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ลดปัญหาความเหลื่อมล้ำในสังคมตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง ด้วยการมุ่งเน้นช่วยเหลือให้ผู้ด้อยโอกาสมีบ้านเป็นของตนเอง ภายใต้ “ โครงการ HOME & HOPE : การพัฒนาที่อยู่อาศัย เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง สภานายิกาสภากาชาดไทย ” ต่อเนื่องปีที่ 3 เพื่อสร้างความมั่นคงและปลอดภัย การมีสุขอนามัยที่ดี สอดคล้องกับวิถีชีวิต ก่อให้เกิดคุณภาพชีวิตที่ดี และนำไปสู่การพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืนต่อไป

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular