Sunday, March 3, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeSOCIETY UPDATE ข่าวสังคมเอไอเอ ประเทศไทย จับมือ ซาบีน่า ร่วมบริจาคบราเก่า เปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด

เอไอเอ ประเทศไทย จับมือ ซาบีน่า ร่วมบริจาคบราเก่า เปลี่ยนเป็นพลังงานสะอาด

เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นางสาวรพีพร วงศ์ทองคำ (ที่ 2 จากซ้าย) ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กรและภาพลักษณ์ เป็นตัวแทนส่งมอบชุดชั้นใน แก่ ซาบีน่า โดยมี นางสาวพิชชา ธนาลงกรณ์ (ที่ 2 จากขวา) ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด บริษัท ซาบีน่า ฟาร์อีสท์ จำกัด เป็นตัวแทนรับมอบ เพื่อนำชุดชั้นในเสื่อมสภาพเข้าสู่กระบวนการกำจัดอย่างถูกวิธี ภายใต้โครงการ “โละแล้วไปไหน (New Life Bra Cycle)” ด้วยกระบวนการเผาทำลายผ่านระบบปิด ไม่ก่อให้เกิดมลภาวะเป็นพิษต่อสิ่งแวดล้อม ลดปัญหามลพิษ PM2.5 และยังสามารถนำพลังงานความร้อนที่ได้แปรเปลี่ยนไปเป็นพลังงานสะอาดทดแทนการใช้ถ่านหิน เพื่อสิ่งแวดล้อมที่ดีอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามคำมั่นสัญญาของเอไอเอ ‘Healthier, Longer, Better Lives – เพื่อสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น’

โดยเอไอเอ ประเทศไทย รวบรวมชุดชั้นในเก่าจากพนักงานเป็นจำนวนทั้งสิ้น 3,839 ตัว สามารถย่อยสลายเป็นพลังงานความร้อนถึง 2,687.3 ล้านจูล ลดการใช้ถ่านหินถึง 127,966.67 กรัม และลดก๊าซเรือนกระจกได้ถึง 191,950 กรัม เพื่อเป็นการช่วยกำจัดขยะอย่างถูกวิธี และนำพลังงานสะอาดที่ได้หมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ จึงไม่สร้างมลภาวะเพิ่มเติม อีกทั้งยังเป็นการสร้างเสริมและปลูกฝังลักษณะนิสัยในการรักษ์สิ่งแวดล้อมให้กับพนักงาน พร้อมร่วมกันตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม เนื่องในโอกาสวันคุ้มครองโลก (Earth Day) ซึ่งตรงกับวันที่ 22 เมษายน ของทุกปี นับเป็นการตอกย้ำเป้าหมายของเอไอเอ ในการส่งเสริมและดูแลสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ESG ที่เอไอเอ มุ่งมั่นดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญทั้งในด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล เพื่อเดินหน้าสู่การเป็นองค์กรผู้นำด้าน ESG ของประเทศต่อไป

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular