Sunday, March 3, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeCSRผู้นำนักศึกษา ม.ศรีปทุม จิตอาสา ร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน คืนธรรมชาติ ฟื้นฟูระบบนิเวศ อย่างยั่งยืน

ผู้นำนักศึกษา ม.ศรีปทุม จิตอาสา ร่วมอนุรักษ์ป่าชายเลน คืนธรรมชาติ ฟื้นฟูระบบนิเวศ อย่างยั่งยืน

ศูนย์กิจกรรมพัฒนานักศึกษาและชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มงานกิจการนักศึกษา ร่วมกับ สโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดกิจกรรมจิตอาสา SRIPATUM USR ร่วมใส่ใจรับผิดชอบต่อสังคม ภายใต้โครงการ “ร่วมรักษ์โลก สร้างพันธุ์กล้า ปลูกป่าชายเลนอย่างยั่งยืน” โดย อาจารย์สุรศักดิ์ ทรัพย์เพิ่ม ผู้อำนวยการกลุ่มงานกิจการนักศึกษา นำทีมผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บุคลากร พร้อมด้วยผู้นำนักศึกษา ทั้ง 10 คณะ 4 วิทยาลัย ของ SPU จำนวน 110 คน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา ร่วมกันปลูกป่าชายเลน ณ บ้านคลองโคนรีสอร์ท ตำบลคลองโคน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2566 ที่ผ่านมา

สำหรับวัตถุประสงค์ของการจัดกิจกรรมโครงการฯ ดังกล่าว เพื่อปลูกฝังให้นักศึกษา SPUได้ตระหนักถึงการมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อสังคม ด้วยการลงพื้นที่ร่วมกันอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยการปลูกป่าชายเลน เพื่อให้เป็นแหล่งอนุบาลสัตว์น้ำและสัตว์จำพวกนกหลากหลายชนิด อีกทั้งยังเป็นเกราะป้องกันการกัดเซาะชายฝั่งและช่วยรักษาระบบนิเวศชายฝั่ง นอกจากนี้ยังปลูกฝังให้นักศึกษาได้ตระหนักเห็นความสำคัญของ “ป่าชายเลน” ที่เป็นเสมือน “โรงบำบัดน้ำเสีย” ที่มีประสิทธิภาพเปรียบเสมือน “โรงฟอกอากาศ” ที่สามารถลดคาร์บอนไดออกไซด์ และเพิ่มปริมาณออกซิเจนในอากาศให้สดชื่นเกิดประโยชน์กับผู้คนและโลกอีกด้วย ที่สำคัญอีกประการหนึ่ง คือ “ป่าชายเลน” เป็น “อู่ข้าวอู่น้ำ” อย่างยั่งยืนของราษฎรที่อาศัยบริเวณชายฝั่งทะเลและพื้นที่ใกล้เคียงเพื่อการดำรงชีวิต นับได้ว่าการปลูก “ป่าชายเลน” เป็นทรัพยากรธรรมชาติหรือขุมทรัพย์ของชายฝั่งอย่างแท้จริง ที่มีความสำคัญต่อความมั่นคงทางสังคมและเศรษฐกิจของประเทศอย่างยั่งยืน

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular