Monday, June 17, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
previous arrow
next arrow
HomeHEALTH & BEAUTY สุขภาพ-ความงาม“เพื่อนชุมชน” เปิดไทม์ไลน์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ปีที่ 13 ดูแลสุขภาพคนในชุมชนรอบพื้นที่มาบตาพุดคอมแพล็กซ์ต่อเนื่อง

“เพื่อนชุมชน” เปิดไทม์ไลน์หน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ปีที่ 13 ดูแลสุขภาพคนในชุมชนรอบพื้นที่มาบตาพุดคอมแพล็กซ์ต่อเนื่อง

สมาคมเพื่อนชุมชน ก่อตั้งขึ้นจากความร่วมมือของ 5 ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุด

จ.ระยอง ได้แก่ กลุ่มปตท. เอสซีจี โรงไฟฟ้าบีแอลซีพี กลุ่ม บ.ดาวประเทศไทย และจีพีเอสซี เพื่อสร้างความร่วมมือของผู้ประกอบการอุตสาหกรรมในมาบตาพุดที่รวมตัวกันเป็นครั้งแรกและที่เดียวของประเทศไทย

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมประสานและพัฒนาอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมสะอาด เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

ด้วยความจริงใจ จริงจัง มุ่งมั่นแก้ปัญหาร่วมกัน ถ่ายทอดความรู้ แบ่งปันประสบการณ์ และมุ่งหวังให้อุตสาหกรรมและชุมชนอยู่ร่วมกันได้อย่างยั่งยืน ด้วยการดูแลเอาใจใส่ชุมชน ทั้งในด้านการส่งเสริมพัฒนาการศึกษาและการดูแลสุขภาพ จากความร่วมแรง ร่วมมือและร่วมใจของผู้ประกอบการนี้ จะช่วยส่งเสริมให้

เกิดการพัฒนาที่จริงจังและยั่งยืนต่อชุมชน อุตสาหกรรมและประเทศชาติต่อไป

นายมนชัย รักสุจริต ผู้จัดการสมาคมเพื่อนชุมชน เปิดเผยว่า สมาคมเพื่อนชุมชนมีเป้าหมายในการยกระดับด้านสุขภาพชุมชนโดยทุกปีจะดำเนินการออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ไปยังพื้นที่ชุมชนต่างๆ โดยรอบพื้นที่มาบตาพุดคอมเพล็กซ์ ซึ่งในปีนี้(พ.ศ.2566) ยังให้บริการอย่างต่อเนื่องและพัฒนาการทำงานด้านสุขภาพเชิกรุกร่วมกับโรงพยาบาลเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ระยอง เทศบาลเมืองมาบตาพุด เทศบาลเมืองบ้านฉาง เทศบาลตำบลพลา เทศบาลตำบลทับมา เทศบาลตำบลเนินพระ และเทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา จ.ระยอง โดยมีแผนออกตรวจทั้งสิ้น 13 ครั้งเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนชาวระยองอย่างต่อเนื่อง เปิดให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำแนะนำการดูแลสุขภาพ,

ตรวจคัดกรองความดัน/เบาหวาน, ตรวจคัดกรองโรคมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูก/มะเร็งลำไส้, ตรวจคัดกรองสุขภาพจิตเบื้องต้น, ตรวจสมรรถภาพมวลกระดูก, ตรวจวัดสายตาเพื่อวิเคราะห์โรคเบื้องต้น, บริการทันตกรรม (เฉพาะถอนฟันและตรวจสุขภาพฟัน), ฉีดวัคซีนป้องกันพิษสุนัขบ้าให้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม บริการ

เสริมอื่นๆ เช่น ตัดผม นวดผ่อนคลาย และกิจกรรมระบายสี และบริการพิเศษ ฉีดวัคซีนโควิด-19 (Pfizer) สำหรับบุคคลทั่วไป(ตามเกณฑ์ทางโรงพยาบาลกำหนด) สงวนสิทธิ์ลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.00 น.

 

การดำเนินโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ ที่ผ่านมายังคงได้รับความสนใจจากชาวชุมชนเข้ามารับบริการเป็นจำนวนมาก สะท้อนให้เห็นว่าประชาชนมีความใส่ใจในสุขภาพของตนเองและคนในครอบครัว เพื่อเป็นการป้องกันและนำไปสู่การรักษาโรคต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น โดยปัจจุบันโครงการหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ฯ มุ้งเน้นค้นหาผู้เข้าข่ายเป็นโรคที่มีอัตราการเจ็บป่วยและเสียชีวิตสูงขึ้น ได้แก่ โรคมะเร็งเต้านม/มะเร็งปากมดลูกในผู้หญิง และโรคมะเร็งลำไส้ ให้ได้เข้ารับการรักษาในระบบสาธารณสุขได้สะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น เป็นการลดอัตราการเจ็บป่วยรุนแรงหรือถึงขั้นเสียชีวิตของประชาชนจังหวัดระยองลงได้ รวมถึงโครงการดังกล่าวยังช่วยลดภาระและความหนาแน่นของประชาชนในสถานพยาบาลได้อีกทางหนึ่ง นายมนชัยกล่าว

หน่วยแพทย์เคลื่อนที่เพื่อนชุมชนปีนี้ให้บริการตามจุดต่างๆ ดังต่อไปนี้ วันอาทิตย์ที่ 21 พ.ค. 2566 ณ วัดหนองผักหนาม, วันอาทิตย์ที่ 28 พ.ค. 2566 ณ โรงเรียนวัดชากลูกหญ้า, วันอาทิตย์ที่ 11 มิ.ย. 2566 ณ วัดมาบชลูด, วันอาทิตย์ที่ 18 มิ.ย. 2566 ณ ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ เทศบาลตำบลมาบข่าพัฒนา, วันอาทิตย์ที่ 25 มิ.ย. 2566 ณ วัดประชุมมิตรบำรุง, วันอาทิตย์ที่ 2 ก.ค. 2566 ณ โรงเรียนวัดบ้านฉาง, วันอาทิตย์ที่ 9 ก.ค. 2566 ณ วัดกรอกยายชา, วันอาทิตย์ที่ 23 ก.ค. 2566 ณ วัดหนองแฟบ, วันอาทิตย์ที่ 6 ส.ค. 2566 ณ วัดทับมา, วันอาทิตย์ที่ 20 ส.ค. 2566 ณ มัสยิดนูรุ้ล ฮิดายะห์, วันอาทิตย์ที่ 3 ก.ย. 2566 ณ วัดพลา, วันอาทิตย์ที่ 17 ก.ย. 2566 ณ วัดซอยคีรี, และวันอาทิตย์ที่ 24 ก.ย. 2566 ณ ที่ทำการชุมชนตากวน-อ่าวประดู่ ตั้งแต่เวลา 08.30 – 12.00 น. ทั้งนี้ สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทาง Facebook เพื่อนชุมชน หรือโทร. 038-685666 ในเวลาทำการ

 

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
previous arrow
next arrow

Most Popular