Sunday, March 3, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeCSRออมสิน ตรวจเยี่ยมธนาคารปูม้า จังหวัดเพชรบุรี

ออมสิน ตรวจเยี่ยมธนาคารปูม้า จังหวัดเพชรบุรี

นางสาวสุปรียา พิพัฒน์มโนมัย ประธานกรรมการกำกับความเสี่ยง ธนาคารออมสิน และนายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน พร้อมด้วยกรรมการและผู้บริหาร ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย จังหวัดเพชรบุรี และร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (CSR) ในโอกาสเดินทางร่วมประชุมคณะกรรมการกำกับดูแลกิจการที่ดี คณะกรรมการกำกับความเสี่ยง และคณะกรรมการตรวจสอบ (GRC) สัญจร ประจำปี 2566 ในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรี โดยได้ตรวจเยี่ยมโรงอนุบาลธนาคารปูม้า สนับสนุนอุปกรณ์ขยายพันธุ์ปูม้า และปล่อยพันธุ์ปูม้าคืนสู่ทะเล ณ หาดทรายเม็ดแรก เมื่อเร็วๆนี้ ทั้งนี้ ธนาคารปูม้าแหลมผักเบี้ย เป็นอีกหนึ่งโครงการต่อเนื่องที่สำคัญภายใต้การดำเนินภารกิจเพื่อสังคม ชุมชน และสิ่งแวดล้อม ตามแนวทาง ESG ของธนาคารออมสิน เพื่อส่งเสริมให้กลุ่มประมงพื้นบ้านทำประมงอย่างยั่งยืน มีความรับผิดชอบ และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรอย่างถูกต้อง เหมาะสม ทั้งการขยายพันธุ์และปล่อยปูม้าให้เติบโตเข้าสู่วงจรชีวิตตามธรรมชาติ มีปูให้จับเพื่อการอุปโภคบริโภคตลอดไป ถือเป็นการสร้างความยั่งยืนให้กับชาวประมงในพื้นที่ได้มีแหล่งทำกินในการประกอบอาชีพ และช่วยกันอนุรักษ์ ฟื้นฟูระบบนิเวศท้องทะเลไทยให้มีความอุดมสมบูรณ์ในระยะยาวต่อไป

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular