Monday, July 22, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeFINANCIAL การเงินBANKS แบงค์กรุงศรี ผนึกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยส่งเสริมการใช้งานระบบ PromptBiz สำหรับการชำระเงินและการค้า

กรุงศรี ผนึกสมาคมอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ไทยส่งเสริมการใช้งานระบบ PromptBiz สำหรับการชำระเงินและการค้า

กรุงศรี (ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)) นำร่องทดสอบการให้บริการระบบ PromptBiz โครงสร้างพื้นฐานการชำระเงินและการค้าสำหรับภาคธุรกิจ เพื่อสนับสนุนการทำธุรกรรมการค้าที่เชื่อมโยงกับข้อมูลดิจิทัลแบบครบวงจร ตามมาตรฐานสากล โดยได้รับความร่วมมือจากธนาคารแห่งประเทศไทยในการผลักดันแนวทางส่งเสริมการใช้งานระบบ PromptBiz เพื่อส่งเสริมธุรกิจไทยให้ก้าวไกลสู่ระดับโลก สอดคล้องกับแผนธุรกิจระยะกลางของธนาคาร (Medium-Tern Business Plan 2021-2023) ที่มุ่งเน้นการนำ Digital & Innovation มาใช้เพื่อให้บริการด้านการเงินกับลูกค้า

การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานทางการเงินและการชำระเงินดิจิทัลสำหรับภาคธุรกิจ หรือระบบ PromptBiz จัดเป็นหนึ่งในทิศทางการพัฒนาระบบการชำระเงินภายใต้ภูมิทัศน์ใหม่ภาคการเงินไทยของธนาคารแห่งประเทศไทย เพื่อแก้ไขปัญหาเรื่องการขาดบริการชำระเงินที่ตอบโจทย์ภาคธุรกิจ อันเกิดจากการใช้ประโยชน์จากโครงสร้างพื้นฐานที่ไม่เท่าเทียม และขาดกลไกการบริหารธรรมาภิบาลที่มีประสิทธิภาพในปัจจุบัน โดยระบบ PromptBiz นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนและต่อยอดนวัตกรรมอื่น ๆ ในอนาคต นอกจากนี้ยังจะช่วยลดต้นทุนและค่าใช้จ่ายในการจัดการเอกสารกระดาษสู่รูปแบบดิจิทัลได้อย่างครบวงจร อีกทั้งยังสามารถตรวจสอบได้อย่างทันทีและแม่นยำช่วยให้กระบวนการทำงานมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอีกด้วย นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการให้สินเชื่อ การตรวจสอบเอกสารภาษี และการวิเคราะห์ข้อมูลที่เชื่อถือได้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล

นางสาวนิลวรรณ จีระบุญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรารู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการนำร่องเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจของประเทศ โดยเฉพาะในยุคที่ประเทศไทยกำลังก้าวผ่านสู่ยุคดิจิทัล การที่กรุงศรีได้นำแนวคิดและความเชี่ยวชาญมาช่วยในการพัฒนามาตรฐานและการปรับใช้ PromptBiz Standard Message จะเป็นจุดเริ่มต้นที่สำคัญสำหรับผู้ประกอบการด้านซอฟท์แวร์ของประเทศไทยให้สามารถนำ Standard Message เวอร์ชั่นแรกที่จัดทำขึ้นนี้ไปต่อยอดในการคิดค้นพัฒนาระบบเพื่อรองรับการบริหารจัดการข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในระบบ PromptBiz ต่อไป นอกจากนี้การทำงานร่วมกันกับธนาคารแห่งประเทศไทยในครั้งนี้ ยังสะท้อนให้เห็นถึงหนึ่งในกลยุทธ์ของกรุงศรีอย่าง Commercial Banking Solutions ที่ต้องการจะนำเสนอโซลูชันการชำระเงินและการค้าสำหรับภาคธุรกิจ ที่จะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อภาคธุรกิจและผู้ประกอบการทุกระดับของประเทศในด้านการเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและการบริหารจัดการข้อมูลทางการค้าอย่างมีประสิทธิภาพภายใต้มาตรฐานเดียวกัน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไปสู่เศรษฐกิจดิจิทัลอย่างแท้จริง”

นางสาวนิลวรรณ จีระบุญ ประธานคณะเจ้าหน้าที่ด้านธุรกรรมการเงิน ธนาคารกรุงศรีอยุธยา จำกัด (มหาชน)

ปัจจุบันระบบ PromptBiz ยังอยู่ในขั้นตอนพัฒนาและทดสอบระบบโดยผู้ให้บริการร่วมกับหกธนาคารพันธมิตรชั้นนำในประเทศไทยในการนำร่อง ซึ่งประกอบไปด้วยบริการหลัก ๆ อย่างบริการส่ง/รับใบแจ้งหนี้ บริการแลกเปลี่ยนใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์และใบเสร็จรับเงินรับอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice & e-Receipt) การชำระเงินผ่านระบบ Bulk Payment และบริการที่สนับสนุนการให้สินเชื่อกับ SMEs (verify invoice and check double financing) เป็นต้น

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular