Saturday, July 20, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeFINANCIAL การเงินBANKS แบงค์ออมสิน ผนึกสำนักงานธนานุเคราะห์ พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

ออมสิน ผนึกสำนักงานธนานุเคราะห์ พัฒนาศักยภาพวิสาหกิจชุมชน

นายสมชาย อาภรณ์พงษ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการธนาคารออมสิน สายงานพัฒนาธุรกิจผู้ประกอบการรายย่อย และ SME Start up นายประสงค์ พันธ์ลิมา ผู้อำนวยการสำนักงานธนานุเคราะห์ และ ดร.สมพร ชูทอง ผู้อำนวยการสำนักงานอาชีวศึกษาจังหวัดสมุทรปราการ ร่วมเปิดกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพลูกค้ารายย่อยของสำนักงานธนานุเคราะห์ ภายใต้โครงการความร่วมมือ (Synergy) ระหว่างธนาคารออมสินกับสำนักงานธนานุเคราะห์ 2 หน่วยงานรัฐวิสาหกิจที่มีวิสัยทัศน์สอดคล้องกันตามเป้าหมายแผนพัฒนารัฐวิสาหกิจ ของสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ ในการสร้างความเข้มแข็งให้แก่รัฐวิสาหกิจ เกิดการบูรณาการ มีการแลกเปลี่ยน และใช้ทรัพยากรร่วมกัน ทั้งการยกระดับคุณภาพชีวิต เพิ่มทักษะ ฝึกอบรมพัฒนาอาชีพ และการให้ความรู้ทางการเงิน โดยกิจกรรมดังกล่าวเป็นการช่วยให้ลูกค้าของสำนักงานธนานุเคราะห์ ซึ่งส่วนใหญ่มีรายได้น้อยและไม่มีรายได้ประจำ สามารถต่อยอดสร้างรายได้ มีเงินออม มีประวัติทางการเงินที่ดี สามารถเข้าถึงสินเชื่อในระบบได้ ซึ่งเป็นไปตามยุทธศาสตร์ธนาคารเพื่อสังคม และการเป็นโรงรับจำนำเพื่อสังคม ทั้งนี้ ได้มีการอบรมอาชีพหลักสูตรแหนมหมูและแหนมเห็ด โดยทีมวิทยากรจากวิทยาลัยสารพัดช่างสมุทรปราการ การให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการขยะ ความรู้ทางด้านการเงิน และความรู้คู่โรงจำนำ พร้อมมอบอุปกรณ์ประกอบอาชีพต่าง ๆ ให้แก่สมาชิกวิสาหกิจชุมชน ณ ที่ทำการกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบางน้ำผึ้ง จังหวัดสมุทรปราการ เมื่อเร็วๆนี้

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular