Sunday, July 14, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
Homeentertianment ข่าวบันเทิงไทยพีบีเอส เตรียมผลิต “ละครดี สารคดีคุณภาพ” ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ไทยพีบีเอส เตรียมผลิต “ละครดี สารคดีคุณภาพ” ส่งเสริมความสัมพันธ์ไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน

ไทยพีบีเอส หารือความร่วมมือกระทรวงการต่างประเทศ เตรียมผลิตคอนเทนต์ส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับประเทศเพื่อนบ้าน ชูละครดี สารคดีคุณภาพ หนุนส่งออก “ซอฟต์พาวเวอร์”ไทย ส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ

เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน ที่องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย (ส.ส.ท.) หรือ ไทยพีบีเอส รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. พร้อมผู้บริหารไทยพีบีเอส ให้การต้อนรับ นางกาญจนา     ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ นำคณะเข้าพบเพื่อประชุมหารือความร่วมมือด้านเนื้อหาระหว่าง ส.ส.ท. และกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ

นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กล่าวว่า วัตถุประสงค์  ในการพบกันครั้งนี้เพื่อหารือความร่วมมือกับไทยพีบีเอสซึ่งมีแผนยุทธศาสตร์ที่มีส่วนสอดคล้องกับแนวทาง        ของกระทรวงการต่างประเทศในการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนเข้าถึงได้ (Inclusive MFA) นอกจากนี้ ยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับการนำเสนอภาพลักษณ์ประเทศไทยในมุมมองใหม่ ๆ (rebranding) การเผชิญ     สิ่งท้าทายในการเสริมสร้างความเข้าใจอันดีในระดับประชาชนสู่ประชาชนของไทยและเพื่อนบ้านในสื่อสังคมต่าง ๆ รวมถึงแนวทางเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้กลุ่มแรงงานต่างชาติที่อยู่ในประเทศไทยด้วย โดยยินดีที่ทั้งสองฝ่ายพร้อมที่จะร่วมมือกันนำเสนอประเด็นด้านการต่างประเทศให้ประชาชนไทยได้รับรู้มากยิ่งขึ้น ร่วมกันส่งเสริมความเข้าใจอันดีระหว่างประชาชนไทยกับประเทศเพื่อนบ้านผ่านสื่อสาระ และบันเทิง ตลอดจน การแลกเปลี่ยนเยาวชนและสื่อมวลชน

รศ. ดร.วิลาสินี พิพิธกุล ผู้อำนวยการ ส.ส.ท. กล่าวว่า ยินดีในการร่วมเป็นภาคีเครือข่ายขับเคลื่อนสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ ซึ่งปีนี้เป็นปีที่ไทยพีบีเอสให้ความสำคัญกับการส่งเสริม “ซอฟต์พาวเวอร์” ของไทย อย่างแคมเปญ “เวรี่ไทย” ที่จะช่วยส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ของประเทศ และส่งคืนกลับมาที่เศรษฐกิจชุมชน เกิดสตาร์ทอัพที่เป็นรูปธรรม โดยไทยพีบีเอส มีทั้งละคร สารคดี หลายรูปแบบที่จะสอดแทรกแนวคิดหรือเอกลักษณ์ไทยรวมถึงการสร้างทัศนคติใหม่กับประเทศเพื่อนบ้าน ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ไทยพีบีเอสได้เตรียมไว้อยู่แล้วจึงน่าจะร่วมมือกันในการทำงานต่อไป

ที่มา: องค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular