Friday, March 1, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeCSRBAM สนับสนุนโรงเรียนวัดไดอีเผือก จังหวัดพิจิตร จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน

BAM สนับสนุนโรงเรียนวัดไดอีเผือก จังหวัดพิจิตร จัดทำโครงการโรงเรียนต้นคิด ชีวิตยั่งยืน

นายสันธิษณ์ วัฒนกุล รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร สายบริหารเงิน บัญชี และการลงทุน นางมณฑริกา ฉัตรมงคลพันธ์  ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาสินทรัพย์ภาคเหนือตอนล่าง บริษัทบริหารสินทรัพย์ กรุงเทพพาณิชย์  จำกัด (มหาชน) หรือ BAM  พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน มอบเงินจำนวน 100,000 บาท เพื่อจัดทำโครงการโรงเรียน ต้นคิด ชีวิตยั่งยืน ให้กับโรงเรียนวัดไดอีเผือก อำเภอทับคล้อ จังหวัดพิจิตร โดยมี นางสาวสุพัฒน์ตรา ปัญญายงค์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นผู้รับมอบ เพื่อให้นักเรียนได้จัดทำแปลงเกษตรอาหารกลางวันในพื้นที่โรงเรียน เป็นการส่งเสริมสุขภาพอนามัยที่ดี และเพิ่มคุณค่าโภชนาการควบคู่ไปกับแผนการเรียนการสอน พัฒนาทักษะด้านเกษตร เพิ่มความรู้และเข้าใจการทำการเกษตรอย่างถูกต้องมากขึ้น นอกจากนี้ BAM ได้มอบทุนการศึกษาจำนวน 25,000 บาท  พร้อมคอมพิวเตอร์จำนวน 5 เครื่อง  อุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์กีฬา ให้กับโรงเรียนวัดไดอีเผือก เพื่อใช้ในการเรียน การสอนต่อไป

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular