Thursday, February 22, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeAUTOMOTIVE ยานยนต์PTEC – สวทช.เปิดบ้านเชิญสื่อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

PTEC – สวทช.เปิดบ้านเชิญสื่อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

กำหนดการ NSTDA Meets the Press

EV ปลอดภัย ต้องใส่ใจมาตรฐานการทดสอบสากล

PTEC-สวทช.  เปิดบ้านเชิญสื่อมวลชน เยี่ยมชมศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ที่ใหญ่ที่สุดในอาเซียน

วันจันทร์ที่ 26 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 13.00 น.

ณ  อาคารแชมเบอร์ อุทยานวิทยาศาสตร์ประเทศไทย จ.ปทุมธานี

09.30 – 10.00 น.        ลงทะเบียนสื่อมวลชน

10.-00 -10.10 น.        ทำความรู้จัก ศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ หรือ PTEC สวทช.

โดย ดร.ไกรสร อัญชลีวรพันธุ์ ผู้อำนวยการศูนย์ทดสอบผลิตภัณฑ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ PTEC-สวทช.

10.10 – 10.40 น.    EV ปลอดภัย ต้องใส่ใจมาตรฐานการทดสอบสากล

  • แบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า และความปลอดภัย
  • ชิ้นส่วนยานยนต์ไฟฟ้า ประเภทอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อการส่งออก
  • เทคโนโลยียานยนต์ไฟฟ้า การใช้งาน ข้อควรระวัง
  • สถานีอัดประจุไฟฟ้า การใช้งาน และข้อควรระวัง
  • ผู้บริโภคควรรู้ เพื่อความปลอดภัยจากการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า EV

10.40-11.00 น.      ถาม-ตอบ

11.00-11.45 น.     เยี่ยมชม ห้องปฏิบัติการทดสอบด้านยานยนต์ไฟฟ้า  ของPTEC จำนวน 3 ห้องปฏิบัติการ

  • เยี่ยมชมห้องปฏิบัติการทดสอบยานยนต์ไฟฟ้าทั้งคันด้านการทดสอบ EMC / การทดสอบเครื่องอัดประจุไฟฟ้า EV Charger  (15 นาที)  ณ อาคาร EMC chamber
  • เยี่ยมชมการทดสอบด้านความปลอดภัยและการขนส่งแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ณ อาคาร NFET (15-20 นาที)
  • เยี่ยมชมการทดสอบด้านประสิทธิภาพของแบตเตอรี่ยานยนต์ไฟฟ้า ณ อาคาร INC 2 ข้างตึก Tower A – (15-20 นาที)

11.50 น.                 ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนเพิ่มเติม ณ อาคารแชมเบอร์ 10

12.00-13.30 น.       รับประทานอาหารกลางวัน

13.45 น.                จบกิจกรรม สื่อมวลชนเดินทางกลับโดยรถตู้ สวทช.

หมายเหตุ : กำหนดการอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ อาทิตย์ (081 989 3459) ชัชวาลย์ (065 505 4622)

ที่มา: สำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.)

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular