Wednesday, February 28, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeEDUCATION การศึกษาSPU ร่วม D-VTE แถลงความสำเร็จโพลบล็อกเชนสะท้อนเสียงจริงของประชาชน จากศึกเลือกตั้ง 66

SPU ร่วม D-VTE แถลงความสำเร็จโพลบล็อกเชนสะท้อนเสียงจริงของประชาชน จากศึกเลือกตั้ง 66

มหาวิทยาลัยศรีปทุม (SPU) ร่วมกับดีโหวต (D-vote) จัดงาน SPU D-VOTE BUSINESS CONNECT BY INVITATION ONLY แถลงความสำเร็จของความร่วมมือในเชิงวิชาการ ในการก่อตั้งศูนย์สำรวจความเห็นสาธารณะหรือสำนักโพล เพื่อนำเสนอผลคะแนนนิยมและประเมินจำนวนที่นั่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในการเลือกตั้ง 2566 ซึ่งเป็นการเลือกตั้งที่ประชาชนให้ความสนใจและมีผู้มาใช้สิทธิมากที่สุดในประวัติศาสตร์ตั้งแต่ กกต.จัดการเลือกตั้งมา 7 ครั้ง

โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพรฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยศรีปทุม พร้อมด้วยดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้อำนวยการดีโหวต ร่วมแถลงฯ ในการนี้ภายในงานยังได้จัดให้มีการเสวนา หัวข้อ “ฟังเสียงให้ชัด เพื่อรู้จัก และรักแบรนด์” โดยได้รับเกียรติจาก คุณสรกล อดุลยานนท์ (พี่ตุ้ม หนุ่มเมืองจ้นท์) และคุณธนา เธียรอัจฉริยะ (พี่โจ้) ร่วมพูดคุย ณ ห้อง Convention Room 1, อาคาร 11. ชั้น 4 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน)

ทางด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิรัช เลิศไพฑูรย์พันธ์ รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า ในการเลือกตั้งครั้งนี้ ทางสำนักโพลฯ ได้มีการนำเทคโนโลยีชั้นสูงเข้ามาประยุกต์ใช้ อย่าง Blockchain, e-KYC, AI และกระบวนการด้าน Big Data ให้สามารถคัดกรองเสียงจริงหรือความเห็นจริงของประชาชน ประชาชนทุกกลุ่ม ทุกพื้นที่ สามารถเข้าถึงได้ง่าย เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่แม่นยำ รวดเร็ว โปร่งใส ด้วยกระบวนการที่มีประสิทธิภาพกว่ากระบวนการทำโพลแบบดั้งเดิม

โดยเมื่อเทียบกับผลเลือกตั้งที่เกิดขึ้นจริง ผลโพลของเราถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งการที่สามารถในการจับสัญญานกระแสความนิยมที่มีความผันผวนได้อย่างทันท่วงที พร้อมนำเสนอให้กับสื่อมวลชนด้วยความถี่รายสัปดาห์ในช่วงโค้งสุดท้ายของการเลือกตั้ง ในขณะที่ผลประเมินจำนวนที่นั่งภายหลังปิดหีบเลือกตั้งก็มีค่าความแม่นยำเป็นลำดับต้นๆเมื่อเทียบกับผลประเมินจากสำนักโพลอื่นๆ ทาง SPU ต้องขอขอบคุณทุกความเห็นของประชาชนที่ส่งมาให้เรา จนสามารถนำเสนอผลต่าง ๆ ได้ดังที่ตั้งใจไว้ โดยเราจะมุ่งมั่นพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้คงความเป็นผู้นำด้านความแม่นยำ รวดเร็ว และสะท้อนเสียงจริงของประชาชน ให้ได้มากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศไทย

ดร.ธรรม์ธีร์ สุกโชติรัตน์ อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม และผู้อำนวยการดีโหวต เผยว่า ทิศทางต่อไปของทางสำนักโพล คือการขยายบริการของเราให้กับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคการศึกษาวิจัย และภาคประชาสังคม โดยมีทีมนักวิชาการจากทางมหาวิทยาลัยศรีปทุม ร่วมกับทีมที่ปรึกษาและปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ มีผลงานเป็นที่ยอมรับในสาขาต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ ซึ่งด้วยเทคโนโลยีทันสมัยที่จะทำให้ผลและการดำเนินงานในส่วนต่าง ๆ มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งประกอบไปด้วยการวิจัยทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ (Quantitative and Qualitative Research) การวิจัยตลาด (Market Research) การสำรวจ (Survey) และเฝ้าสังเกต (Monitor) ความนิยมหรือความพึงพอใจ และสำรวจในเชิงลึกถึงปัญหา สาเหตุ และข้อเสนอแนะต่าง ๆ ของลูกค้า รวมถึงที่ปรึกษาการวางกลยุทธ์เพื่อขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-Driven Strategy) และการบริหารองค์การแบบกระจายศูนย์ (Decentralized Autonomous Organizations) เพื่อนำมาประกอบกลยุทธ์ทางธุรกิจ ไปจนถึงการพัฒนาบริการและผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์ของลูกค้าและบุคคลากรในองค์กรซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของทุกธุรกิจ

 

 

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular