Monday, July 22, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeINSURANCEเอไอเอ ประเทศไทย ครองอันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (TNQA 40th) ติดต่อกันเป็นปีที่ 16

เอไอเอ ประเทศไทย ครองอันดับ 1 รางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (TNQA 40th) ติดต่อกันเป็นปีที่ 16

เอไอเอ ประเทศไทย นำทัพพลังตัวแทนประกันชีวิต ร่วมพิธีมอบรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 40 (Thailand National Quality Awards: TNQA 40th) โดยได้รับเกียรติจาก นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีกระทรวงการคลัง และดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พร้อมด้วยผู้บริหารฝ่ายตัวแทนประกันชีวิต เอไอเอ ประเทศไทย นำโดย นายดำรงศักดิ์ ขุนทอง ผู้อำนวยการตัวแทนประกันชีวิตภาค 2 นายกฤช ธีรสุข ผู้อำนวยการตัวแทนประกันชีวิตภาค 4 และนางสลักจิต นิลประเสริฐศักดิ์ ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนช่องทางการขาย ร่วมถ่ายภาพเพื่อแสดงความยินดีแก่ตัวแทนที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติ ซึ่งในปีนี้ มีตัวแทนเอไอเอ ประเทศไทย ที่ได้รับรางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ จำนวนทั้งสิ้น 1,260 ท่าน และมีตัวแทนที่ได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ 20 ปี พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 1 ท่าน ได้แก่ นางสาวนีดา  ทรัพย์ประดิษฐ์ รางวัลโล่เกียรติคุณ 15 ปี พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 2 ท่าน ได้แก่ นางกชพร  เพียรชนะ และนายสมสุข  พิชญ์ชัยประเสริฐ โดยงานจัดขึ้นเมื่อวันศุกร์ที่ 16 มิถุนายน 2566 ณ รอยัล จูบิลี่ บอลรูม อิมแพค เมืองทองธานี

นอกจากนี้ ยังมีตัวแทนประกันชีวิตเอไอเอ ที่คว้ารางวัลตัวแทนคุณภาพดีเด่นแห่งชาติ ครั้งที่ 40 ซึ่งได้รับรางวัลโล่เกียรติคุณ 10 ปี พร้อมเกียรติบัตร จำนวน 16 ท่าน ได้แก่ นายวรพล  ช่วยบุญ นางสาวสกลวรรณ อยู่สุวรรณ นายรัฐวัชร์ รวีหิรัญวัชรากุล นางสาวนีรรัตน์ เหลืองสิวากุล นางสาวกิตติยา อัครนุพงศ์ ดร.ภาคภูมิ ศิริโรจน์วงศ์ นางสาวสุปรียา หัสชู นางเพชรดา กาละ นางสาวชลาลัย คงแก้ว นางพิมลวรรณ พรหมจรรย์ นายณัฐกฤต วิบูลชัยชีพ นางณฐมน ทิพย์วงศ์ นายรัตนพงษ์ ชังชั่ว นางปัจฌาญาพรหม์ อวัศยาศิริ นายสุรชัย บุญรัตน์ และนางสาวราตรี อินตะปา  รางวัลโล่เกียรติคุณ พร้อมเกียรติบัตร อีกจำนวน 5 ท่าน ตลอดจนยังมีตัวแทนอีก 1,236 ท่าน ที่ได้รับเกียรติบัตร พร้อมกันนี้ เอไอเอ ประเทศไทย ยังได้จัดพิธีมอบเสื้อสูท TNQA ให้แก่พลังตัวแทนที่ได้รับรางวัลในครั้งนี้ เพื่อเชิดชูเกียรติและแสดงความยินดีแก่ตัวแทน ซึ่งความสำเร็จในครั้งนี้ถือเป็นความภาคภูมิใจอย่างยิ่งของเอไอเอ ประเทศไทย และนับเป็นภาพที่สะท้อนถึงความเป็นมืออาชีพ ความมุ่งมั่นตั้งใจในการให้บริการลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าได้รับประสบการณ์ที่ยอดเยี่ยม ตลอดจนความสามารถที่โดดเด่นของพลังตัวแทนเอไอเอ ประเทศไทย ซึ่งทุกท่านต่างมีเป้าหมายเดียวกันคือต้องการดูแลลูกค้าให้มีสุขภาพและชีวิตที่ดีขึ้น ตามคำมั่นสัญญา ‘Healthier, Longer, Better Lives’

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular