Sunday, July 14, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeTECH & IT เทคโนโลยี & ไอทีกลุ่ม Bitkub ผนึกกำลังครั้งใหญ่ร่วมกับ Real X และ TokenX สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์

กลุ่ม Bitkub ผนึกกำลังครั้งใหญ่ร่วมกับ Real X และ TokenX สร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์

วันที่ 25 มิถุนายน 2566 ณ บิทคับ เอ็ม โซเชียล ชั้น 9 ศูนย์การค้าเอม   ควอเทียร์ พันธมิตรทางธุรกิจ บริษัททั้ง 4  ประกอบด้วย  บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด, บริษัท   เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล  จำกัด และ บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด จัดพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือเพื่อสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ โดยพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือในครั้งนี้ แบ่งออกเป็น    4 ความร่วมมือ ดังนี้

ความร่วมมือระหว่าง บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และ บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด

  • ความร่วมมือเพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนหรือ Investment Token รวมถึงอุตสาหกรรมสินทรัพย์ดิจิทัลที่เกี่ยวข้อง เพื่อประโยชน์ของนักลงทุนและการประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจระหว่างบริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัดและบริษัทบริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัดที่อาจเกิดขึ้นในอนาคตในส่วนอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องกับธุรกิจสินทรัพย์ดิจิทัล

ความร่วมมือระหว่าง บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และ บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด

  • ความร่วมมือเพื่อพิจารณาโอกาสความร่วมมือทางธุรกิจระหว่าง บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ และ บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด ที่อาจเกิดขึ้นในอนาคต

ความร่วมมือระหว่างบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด และ บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล  จำกัด

  • ความร่วมมือเกี่ยวกับโอกาสทางธุรกิจต่าง ๆ และโอกาสในการนำโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนเรียลเอ็กซ์หรือเหรียญ RealX มาให้บริการซื้อขายแก่นักลงทุนในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub ซึ่งจะมีการนำเสนอต่อคณะกรรมการคัดเลือกสินทรัพย์ดิจิทัลของ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด ในการพิจารณาคัดเลือกต่อไป นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความร่วมมือเพื่อพิจารณาโอกาสทางธุรกิจที่น่าสนใจอื่น ๆ ซึ่งอยู่ระหว่างการหารือถึงความเป็นไปได้ร่วมกัน เช่น เปิดช่องทางในการแนะนำให้ลูกค้าพิจารณาลงทุนเหรียญ RealX ในตลาดแรก หากมีโอกาสนำเหรียญ RealX มาให้บริการซื้อขายในศูนย์ซื้อขายสินทรัพย์ดิจิทัล Bitkub ซึ่งเป็นตลาดรอง

ความร่วมมือระหว่างบริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด และ บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด

  • ความร่วมมือเกี่ยวกับการพิจารณาโอกาสทางธุรกิจทางด้านอุตสาหกรรมโทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุนหรือ Investment Token และ โอกาสทางธุรกิจอื่นที่เกี่ยวข้อง

ภายในงานได้รับเกียรติจาก คุณสุกฤษฏิ์ พุทธวิริยะ กรรมการ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด เป็นผู้ลงนามในฐานะตัวแทนของ บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด, คุณอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด เป็นผู้ลงนามในฐานะตัวแทนของ บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด, ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด เป็นผู้ลงนามในฐานะตัวแทนของ บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด และ คุณจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด เป็นผู้ลงนามในฐานะตัวแทนของบริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด

โดยมี คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด และ คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ให้เกียรติเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือดังกล่าว

ทั้งนี้ ภายในงานยังมีการจัดเสวนาในหัวข้อ “Democratizing opportunities to ownership and education of real estate-backed digital assets” เพื่อให้ทุกคนทราบถึงจุดเริ่มต้นของความร่วมมือ วิสัยทัศน์ ตลอดจนแนวทางการสร้างปรากฏการณ์ใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์และสินทรัพย์ดิจิทัลในประเทศไทยอีกด้วย นอกจากนี้ ยังเป็นการสร้างความรู้ ความเข้าใจในการนำระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ  (Dezentralized Finance) มาประยุกต์ใช้ในโปรเจกต์ดังกล่าว

คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) เปิดเผยว่า “รู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งในฐานะสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความร่วมในครั้งนี้ ผมเป็นคนในวงการอสังหาริมทรัพย์ ผมมองเห็นโอกาสของการทำ Real Estate-Backed Token หรือ Condo-Backed Token ของ RealX ในครั้งนี้ ซึ่งจะเป็นจุดเปลี่ยนที่สำคัญของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย โดยเฉพาะกลุ่มที่เป็น Luxury Condominium ที่มีโอกาสในการเข้าถึงยาก มีคนเพียง 5-10% ในประเทศไทยที่สามารถถือครองได้ แต่เมื่อเรานำ Luxury Condominium มาตั้งเป็นกองทุนและเอา Tokenization ผ่านระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ  (Dezentralized Finance) ก็จะเกิดหน่วยลงทุนเล็ก ๆ ขนาด 1 ตารางนิ้ว ในราคา 182 บาท ซึ่งเปิดโอกาสให้คนตัวเล็ก ๆ และคนที่มีวิสัยทัศน์ในการลงทุนสามารถเป็นเจ้าของสินทรัพย์ใหญ่ ๆ ได้ โดยเฉพาะสินทรัพย์ใจกลางเมือง ที่มีโอกาสเข้าถึงยาก

สิ่งที่สำคัญที่สุดในการร่วมมือกัน คือ ข้อจำกัดต่าง ๆ ที่เคยมีในวงการอสังหาริมทรัพย์ได้ถูกแก้ไขด้วยระบบการเงินแบบกระจายอำนาจ (Dezentralized Finance) นอกจากนี้ สภาพคล่องในการซื้อ-ขายสินทรัพย์ที่แต่เดิมมีปัญหาอย่างมากและมีค่าธรรมเนียมในการขายค่อนข้างสูง ประมาณ 5.3% หากทำ Tokenization จะทำการซื้อขายได้ตลอด 7 วัน 24 ชั่วโมง และไม่มีค่าธรรมเนียมในการโอนอีกต่อไป อีกทั้ง ลูกค้าของบิทคับมีจำนวนมากและมีความสนใจในเรื่องการลงทุนสินทรัพย์ดิจิทัลอยู่แล้ว จึงเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีที่นักลงทุนจะหันมาให้ความสนใจกับ RealX และ Token X”

ดร.วีรพงษ์ ชุติภัทร์  ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด กล่าวว่า “ตอนนี้เราอยู่ระหว่างโลกสองใบ คือ โลกยุคเดิมและโลกที่เติบโตแบบก้าวกระโดด ถ้าเราอยากอยู่โลกยุคใหม่ เราต้องก้าวผ่านให้ได้ จึงเกิดเป็นความร่วมมือระหว่าง Bitkub RealX และ Token X ในครั้งนี้ ซึ่งเป็นการเชื่อมโยงสิ่งต่าง ๆ บนโลกผ่านการ Tokenization ซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศไทยให้เติบโตแบบก้าวกระโดด (Expotential Curve) และสร้างรายได้ให้กับคนไทยอย่างมหาศาล ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ทุกฝ่ายได้ร่วมกันพัฒนาโปรเจกต์นี้อย่างรัดกุมเพื่อหวังว่าจะสร้างหมุดหมายใหม่ให้กับประเทศไทยได้”

คุณจิตตินันท์ ชาติสีหราช ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด กล่าวว่า “Token X มีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้ร่วมมือกับ RealX และ Bitkub ในครั้งนี้ ตลอดจนความร่วมมือจากผู้สนับสนุนอย่าง Origin พวกเรามีความตั้งใจเป็นอย่างมากในการร่วมมือกันเพื่อสร้างมิติใหม่ให้กับวงการอสังหาริมทรัพย์ สิ่งที่ Token X, RealX และ Bitkub ทำร่วมกันในครั้งนี้ ถือเป็น Real Used Case ที่สำคัญสำหรับวงการอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและจะสร้างประโยชน์อย่างมากให้กับทุกคน เรามองว่าประเทศไทยมีความพร้อมเป็นอย่างยิ่ง ทั้งในด้านเทคโนโลยี ผู้ให้บริการ    ผู้กำหนดนโยบาย และข้อกำหนดต่าง ๆ ที่ชัดเจน

สำหรับสิ่งที่ TokenX จะทำในวันนี้ คือ Condominium-Backed Token โดยการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนและ Tokenization มาผนวกเข้าด้วยกันเพื่อสร้างประสบการณ์ใหม่ในการลงทุนคอนโดมิเนียมแบบ Fractionalization ทำให้เข้าถึงได้สำหรับนักลงทุนและคนทุกระดับ”

คุณจิรายุส ทรัพย์ศรีโสภา ผู้ก่อตั้งและ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด กล่าวว่า “ขอขอบคุณ Real X, TokenX และ Origin เป็นอย่างยิ่ง ที่ให้เกียรติ Bitkub ซึ่งทั้ง 4 บริษัท เป็นบริษัทชั้นนำที่มาร่วมมือกันเพื่อสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ ให้กับประเทศไทย ไอเดียเรื่อง Investment token เกิดขึ้นมาตั้งแต่ 4 ปีที่แล้วและในวันนี้ก็เกิดขึ้นจริงในประเทศไทย ถ้าย้อนกลับไปประมาณ 4-5 ปีที่แล้ว ประเทศไทยเป็นประเทศแรกของโลกที่ออก Digital Assest Exchange License และมีกฏหมายที่ชัดเจนมากในการแบ่งประเภทของ Token แต่ละชนิด อาทิ Cryptocurrency, Utility Token และ Investment Token เป็นต้น ในขณะที่บางประเทศยังไม่มีการแบ่งที่ชัดเจน

ซึ่งในตอนนี้ผมคิดว่าเป็นช่วงเวลาที่เหมาะสมอย่างยิ่ง ในการทำ Real Estate-Backed Token ในประเทศไทยเพื่อมาปฏิวัติวงการอสังหาริมทรัพย์ เนื่องจากมีเทรนด์การนำเทคโนโลยีเหล่านี้เข้ามาสร้างประโยชน์ให้กับสถาบันการเงินที่หลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น BlackRock บริษัทจัดการการลงทุนที่ใหญ่ที่สุดในโลกได้ยื่นขอเปิด Bitcoin ETF หรือ การที่ Deutsche Bank ยื่นขอสิทธิในการดูแลสินทรัพย์ดิจิทัล (Custody Solution)

ทั้งนี้ จากการคาดการณ์ทางเศรษฐกิจของโลก มีการคาดการณ์ว่าในปี 2024 อาเซียนจะเข้าสู่ยุคทองคำ เม็ดเงินจะไหลเข้าสู่อาเซียนอย่างมหาศาล ประเทศไทยจำเป็นต้องเตรียมความพร้อมในทุกด้าน ซึ่ง Investment Token ถือเป็นการเตรียมความพร้อมของวงการอสังหาริมทรัพย์ไทย เราจะมุ่งมั่นทำโปรเจกต์นี้ให้ประสบความสำเร็จ และเราจะเดินหน้าสร้างสรรค์สิ่งต่าง ๆ เพื่อสร้างโอกาสให้กับคนไทยต่อไป”

คุณอรรถกฤต ชิมผลาพิบูลย์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด กล่าวว่า “ในอดีต การลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ เช่น คอนโดมิเนียม จะต้องใช้เงินลงทุนจำนวนมาก แต่การถือครองกรรมสิทธิ์แบบสัดส่วน (Fractional Ownership) หรือการเป็นเจ้าของร่วม จะทำให้การลงทุนในสินทรัพย์ประเภทคอนโดมิเนียมเป็นเรื่องที่เข้าถึงได้ง่ายและขยายวงกว้างยิ่งขึ้น โดยใช้เงินลงทุนไม่มากเหมือนกับการซื้อคอนโดทั้งหลัง ทั้งยังสามารถเปลี่ยนผ่านความเป็นเจ้าของผ่านระบบบล็อกเชนได้ ซึ่งการร่วมมือกันในครั้งนี้จะเป็นการเปิดศักราชใหม่ให้กับวงการสินทรัพย์ดิจิทัลและอสังหาริมทรัพย์ของประเทศไทย”

โทเคน RealX คืออะไร?

RealX หรือ RealX Investment Token (โทเคนดิจิทัลเพื่อการลงทุน  เรียลเอ็กซ์) เป็นโทเคนที่มีสินทรัพย์ค้ำประกันเป็นอสังหาริมทรัพย์หรือคอนโดมิเนียม ในเครือ ออริจิ้น พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) โดยพื้นที่ 1 ตารางนิ้วของคอนโดมิเนียมจะเท่ากับ 1 RealX มีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักลงทุนที่สนใจการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์สามารถเริ่มลงทุนผ่านโทเคนนี้ได้โดยไม่จำเป็นต้องมีเงินหลักล้าน RealX ถูกพัฒนาขึ้นโดยบริษัท เรียล เอสเตท เอกซ์โพเนนเชียล จำกัด ร่วมกับบริษัท โทเคน เอกซ์ จำกัด

อ้างอิง : https://realxtoken.finance/

คำเตือน : – คริปโทเคอร์เรนซีและโทเคนดิจิทัลมีความเสี่ยงสูง ท่านอาจสูญเสียเงินลงทุนได้ทั้งจํานวน โปรดศึกษาและลงทุนให้เหมาะสมกับระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้

– ผลตอบแทนของสินทรัพย์ดิจิทัลในอดีตหรือผลการดําเนินงานในอดีต มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลตอบแทน ของสินทรัพย์ดิจิทัลหรือผลการดําเนินงานในอนาคต

– ข้อมูลดังกล่าวไม่ใช่ข้อเสนอการลงทุนหรือการจัดการใด ๆ ของการลงทุนในสินทรัพย์ดิจิทัล

ที่มา: บิทคับ แคปปิตอล กรุ๊ป โฮลดิ้งส์

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular