Sunday, July 14, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeCSRTOA มุ่งดำเนินธุรกิจสีเขียว ตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

TOA มุ่งดำเนินธุรกิจสีเขียว ตั้งเป้าหมายปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์

บริษัท ทีโอเอ เพ้นท์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) หรือ TOA โดย ดร. ภาณุพงศ์ ภูทะวัง ผู้จัดการอาวุโสหน่วยงานวางแผนกลยุทธ์องค์กรและความยั่งยืน เป็นตัวแทนบริษัทฯ เข้ารับใบประกาศรับรอง คาร์บอนฟุตพริ้นท์ขององค์กร Carbon Footprint for Organization (CFO) เป็นปีที่ 4 และคาร์บอนฟุตพริ้นท์ของผลิตภัณฑ์ Carbon Footprint of Product (CFP) ประจำปี 2023 โดยมี นายเกียรติชาย ไมตรีวงษ์ ผู้อำนวยการองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) เป็นประธานในพิธี ณ องค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน)

ตามที่บริษัทฯ ได้ดำเนินธุรกิจตามกลยุทธ์และพันธกิจของอย่างมีธรรมาภิบาล มีความโปร่งใส และมีการพัฒนานวัตกรรมทางด้านสินค้าและบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าสูงสุดกว่า 59 ปีแล้ว บริษัทฯ ยังมีเจตนารมณ์ในการตอบแทนคืนกลับสู่สังคมและประเทศชาติ ในการสนับสนุนด้านการรักษาและฟื้นฟูสิ่งแวดล้อม จึงได้เข้าร่วมเป็นสมาชิกเครือข่ายคาร์บอนนิวทรัลประเทศไทย ในฐานะ “องค์กรผู้นำด้านการจัดการก๊าซเรือนกระจก” (Climate Action Leading Organization) ซึ่งจะเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการบรรลุเป้าหมายการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสุทธิเป็นศูนย์ของบริษัทฯ ภายในปี พ.ศ.2593 (Net Zero Emission 2050) ผ่านการดำเนินงานในทุกมิติ อาทิ การใช้พลังงานสะอาดจากแสงอาทิตย์ การปรับปรุงกระบวนการผลิต การจัดการทรัพยากรน้ำและอากาศ การจัดการขยะ รวมทั้งการปลูกป่าเพื่อฟื้นฟูผืนป่าในชุมชนและกักเก็บคาร์บอนเครดิต

ทั้งนี้ บริษัทฯ ได้ดำเนินการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกอย่างต่อเนื่อง โดยมีการประเมินการปล่อยก๊าซเรือนกระจกภายในองค์กรผ่านการรับรอง CFO ตั้งแต่ปี 2016 2021 2022 และ 2023 รวมทั้ง การยื่นขอการรับรองฉลากคาร์บอน ในผลิตภัณฑ์ (CFP) ที่ประเมินวัฏจักรชีวิต (Life Cycle Assessment) ของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 318 สินค้า ในกลุ่มสีน้ำทาอาคาร และสีน้ำมัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular