Monday, June 17, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
previous arrow
next arrow
HomeSOCIETY UPDATE ข่าวสังคมกรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต โชว์ศักยภาพการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเยี่ยม ในงาน Thailand HR TECH 2023

กรุงไทย–แอกซ่า ประกันชีวิต โชว์ศักยภาพการสร้างวัฒนธรรมองค์กรที่ดีเยี่ยม ในงาน Thailand HR TECH 2023

บมจ.กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต นำโดย คุณบุปผาวดี โอวรารินท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารองค์กร เข้าร่วมเป็นหนึ่งในผู้บรรยายพิเศษ ภายใต้หัวข้อ “Building a Culture of Well-being: Strategies for Organizations” ในงาน Thailand HR TECH 2023 ที่จัดขึ้นโดยสมาคมการจัดการงานบุคคลแห่งประเทศไทย (PMAT) ณ รอยัล พารากอน ฮอลล์

โดยคุณบุปผาวดี ได้ร่วมแบ่งปันแนวปฏิบัติในการดูแลพนักงานในด้านการสร้างวัฒนธรรมแห่งความเท่าเทียม อาทิ หลักการทำงานแบบ Smart Working การสนับสนุนการมีส่วนร่วมของพนักงานผ่านแอปพลิเคชัน Touch ซึ่งเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์ของทางบริษัทฯ ในการดูแลสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของพนักงาน

รวมถึงแอปพลิเคชัน Emma by AXA ที่เป็นผู้ช่วยส่วนตัวดิจิทัลด้านสุขภาพให้ทั้งลูกค้า และพนักงาน อีกทั้งบริษัทฯ ให้ความสำคัญในการรับฟังเสียงของพนักงาน Employee Voice is Matter เพราะเสียงของพนักงานมีค่า ซึ่งพนักงานสามารถแสดงความคิดเห็นได้ทุกๆ เรื่อง เพื่อพัฒนาให้องค์กรดีขึ้น รวมถึงการต่อสู้กับปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ และภาวะโลกร้อน ในฐานะผู้นำบริษัทประกันที่ใส่ใจต่อสิ่งแวดล้อม หรือ Green Insurer ให้กับองค์กรต่างๆ เพื่อเป็นตัวอย่างในการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ ที่มุ่งเน้นในการปลุกศักยภาพพนักงานเพื่อมุ่งสู่ความสำเร็จ พร้อมเคียงข้างทุกความเชื่อมั่น ดูแลกันตลอดไป

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
previous arrow
next arrow

Most Popular