Wednesday, February 28, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeINSURANCEวิริยะประกันภัย สนับสนุน สนง.ขนส่งจันทบุรี มอบกรวยยางจัดระเบียบการจราจร

วิริยะประกันภัย สนับสนุน สนง.ขนส่งจันทบุรี มอบกรวยยางจัดระเบียบการจราจร

ว่าที่ร้อยตรีหญิง นวลพร ไชยเดชกำจร ขนส่งจังหวัดจันทบุรี รับมอบกรวยจราจร จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางสาวพนารัตน์ ขวัญเมือง ผู้จัดการสาขาจันทบุรี เป็นผู้แทนบริษัทฯ ส่งมอบ เพื่อให้ทางสำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี ได้นำไปใช้ในการจัดระเบียบการจราจรภายในหน่วยงาน รวมถึงการจัดระเบียบสนามทดสอบภาคปฎิบัติสำหรับขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ เพื่ออำนวยความสะดวกและความปลอดภัยแก่ประชาชนที่มาติดต่อราชการ ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดจันทบุรี

โดยการส่งมอบดังกล่าว เป็นส่วนหนึ่งของการส่งเสริมมาตรการป้องกันและลดอุบัติเหตุภายหลังเสร็จสิ้นโครงการ “อบรมเสริมความรู้ให้แก่ผู้ขอรับใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนภูมิภาค” รุ่นที่ 160 จังหวัดจันทบุรี ซึ่งทางบริษัทฯ ได้สนับสนุนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ขนส่งจังหวัดจันทบุรีในการอำนวยความสะดวกและสร้างความปลอดภัยให้เกิดแก่ประชาชนในพื้นที่

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular