Thursday, September 21, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeFINANCIAL การเงินBANKS แบงค์ธ.ก.ส. เข้าร่วมประชุม APRACA Executive Committee ครั้งที่ 76 ประเทศจีน

ธ.ก.ส. เข้าร่วมประชุม APRACA Executive Committee ครั้งที่ 76 ประเทศจีน

นายฉัตรชัย ศิริไล ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เข้าร่วมประชุม APRACA Executive Committee ครั้งที่ 76 ประเทศจีน และร่วมบรรยายในหัวข้อ Green Bond as an instrument to finance green agricultural adaptation โดยได้แบ่งปันประสบการณ์การดำเนินงานของ ธ.ก.ส. ในการขับเคลื่อนสินเชื่อสีเขียวและสินเชื่อ BCG Model เพื่อให้ภาคเกษตรไทยเป็นศูนย์กลางในการผลิตอาหารปลอดภัยที่ใส่ใจในการดูแลสิ่งแวดล้อม นอกจากนี้ยังได้ต่อยอดในการนำชุมชนธนาคารต้นไม้กว่า 6,800 ชุมชน ร่วมประเมินและจำหน่ายคาร์บอนเครดิตภาคป่าไม้ครั้งแรกในประเทศไทยผ่านโครงการ BAAC Carbon Credit เพื่อสร้างรายได้ให้กับชุมชนและสนับสนุนประเทศไทยให้ก้าวไปสู่ความเป็นกลางทางคาร์บอนภายในปี 2050

จากนั้นได้ร่วมเจรจาหารือในข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง ธ.ก.ส. และธนาคารเพื่อการพัฒนาการเกษตรแห่งประเทศจีน (Agricultural Development Bank of China : ADBC) ในการจับคู่ธุรกิจการค้าร่วมกันในปีบัญชี 2566 เพื่อสนับสนุนมูลค่าเพิ่มตลอดห่วงโซ่สินค้าเกษตร การส่งเสริมให้ลูกค้าของ ธ.ก.ส. สามารถขยายขอบเขตการทำธุรกิจจากในประเทศเติบโตสู่ธุรกิจระหว่างประเทศ และการเชื่อมโยงให้ลูกค้าของ ADBC สามารถเข้าถึงแหล่งผลิตและวัตถุดิบสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพในราคาที่เหมาะสมจากเกษตรกรไทย โดยมีนาย QIAN Wenhui Chairman, Agricultural Development Bank of China (ADBC) และ APRACA Vice Chairman เป็นประธานในการประชุม นายเชษฐา แหล่ป้อง ผู้ช่วยผู้จัดการ ธ.ก.ส. และคณะผู้บริหาร เข้าร่วม ณ LiYuan Grand Metro Park Hotel เมืองหนานหนิง เขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง สาธารณรัฐประชาชนจีน เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2566

 

 

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular