Saturday, July 20, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeCSRการเคหะแห่งชาติใส่ใจสิ่งแวดล้อมหนุนชาวชุมชนดินแดงจัดโครงการขยะแลกของและธนาคารน้ำมันพืชใช้แล้ว

การเคหะแห่งชาติใส่ใจสิ่งแวดล้อมหนุนชาวชุมชนดินแดงจัดโครงการขยะแลกของและธนาคารน้ำมันพืชใช้แล้ว

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง ลงพื้นที่โครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 ร่วมกับนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินโครงการธนาคารสัจจะรีไซเคิล เคหะชุมชนดินแดง 2 โดย นายสกนธ์ สนจิตร์ เคหะนครหลวงสาขาดินแดง 2 นำเสนอโครงการขยะแลกของและธนาคารน้ำมันพืชใช้แล้วให้แก่สมาชิกกลุ่มธนาคารสัจจะรีไซเคิล เคหะชุมชนดินแดง 2 ได้รับทราบ ณ ลานกีฬาแฟลตที่ 51-53 ณ โครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โครงการขยะแลกของและธนาคารน้ำมันพืชใช้แล้ว เป็นการต่อยอดมาจากธนาคารสัจจะรีไซเคิล เคหะชุมชนดินแดง 2 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการคัดแยกขยะในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมขยายความร่วมมือออกไปสู่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้มากขึ้น ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยไม่เทน้ำมันพืชใช้แล้วลงท่อระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาไขมันอุดตันในระบบระบายน้ำ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นำรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ! กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน มาจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง 2 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้อยู่อาศัยต่อไป

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular