Monday, December 11, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeCSRการเคหะแห่งชาติใส่ใจสิ่งแวดล้อมหนุนชาวชุมชนดินแดงจัดโครงการขยะแลกของและธนาคารน้ำมันพืชใช้แล้ว

การเคหะแห่งชาติใส่ใจสิ่งแวดล้อมหนุนชาวชุมชนดินแดงจัดโครงการขยะแลกของและธนาคารน้ำมันพืชใช้แล้ว

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นายเทพฤทธิ์ ฤทธิณรงค์ ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ และผู้ปฏิบัติงานฝ่ายฟื้นฟูและพัฒนาเมือง ลงพื้นที่โครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 ร่วมกับนางสาวอรพินทร์ เพชรทัต อดีตเลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เพื่อเยี่ยมชมการดำเนินโครงการธนาคารสัจจะรีไซเคิล เคหะชุมชนดินแดง 2 โดย นายสกนธ์ สนจิตร์ เคหะนครหลวงสาขาดินแดง 2 นำเสนอโครงการขยะแลกของและธนาคารน้ำมันพืชใช้แล้วให้แก่สมาชิกกลุ่มธนาคารสัจจะรีไซเคิล เคหะชุมชนดินแดง 2 ได้รับทราบ ณ ลานกีฬาแฟลตที่ 51-53 ณ โครงการเคหะชุมชนดินแดง 2 ถนนประชาสงเคราะห์ เขตดินแดง กรุงเทพฯ

โครงการขยะแลกของและธนาคารน้ำมันพืชใช้แล้ว เป็นการต่อยอดมาจากธนาคารสัจจะรีไซเคิล เคหะชุมชนดินแดง 2 ซึ่งจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนการคัดแยกขยะในชุมชนให้มีประสิทธิภาพ พร้อมขยายความร่วมมือออกไปสู่ผู้อยู่อาศัยในชุมชนให้มากขึ้น ทั้งยังเป็นการรณรงค์ให้ผู้อยู่อาศัยไม่เทน้ำมันพืชใช้แล้วลงท่อระบายน้ำ เพื่อลดปัญหาไขมันอุดตันในระบบระบายน้ำ นอกจากนี้ การจัดกิจกรรมดังกล่าวยังได้รับความร่วมมือจากกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ นำรถ Mobile พาณิชย์ ลดราคา ! กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน มาจำหน่ายสินค้าราคาถูกให้กับผู้อยู่อาศัยในชุมชนดินแดง 2 เพื่อช่วยลดภาระค่าครองชีพของผู้อยู่อาศัยต่อไป

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular