Monday, December 11, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeSOCIETY UPDATE ข่าวสังคมวิริยะประกันภัย ถวายหนังสือโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในโครงการ “ปันอ่าน สานธรรมะ” ครั้งที่ 1

วิริยะประกันภัย ถวายหนังสือโรงเรียนพระปริยัติธรรม ในโครงการ “ปันอ่าน สานธรรมะ” ครั้งที่ 1

พระคุณเจ้า พระครูวิศิฏฐธรรโมทัย (อุทัย อํสุกาโร) ผู้ช่วยเจ้าอาวาส และเลขานุการวัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง รองผู้อำนวยการโรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย ม.ว.ก. รุ่น 12 รับมอบหนังสือ ภายใต้โครงการ “ปันอ่าน สานธรรมะ” ครั้งที่ 1 แก่ โรงเรียนพระปริยัติธรรม จำนวน 31 แห่ง จาก บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) โดยมี นางชลทิชา สัตยมานะ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสื่อสารองค์กร เป็นผู้แทนบริษัทฯ ถวายหนังสือ เพื่อส่งเสริมทักษะอ่าน แก่ พระภิกษุ สามเณร เจ้าหน้าที่หน่วยงานสถานศึกษา และประชาชนทั่วไป สามารถนำความรู้ที่ได้มาพัฒนาคุณภาพชีวิตตนเองให้ดียิ่งขึ้น ณ โรงเรียนมหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย วัดชูจิตธรรมาราม พระอารามหลวง อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา

ทั้งนี้ โครงการ “ปันอ่าน สานธรรมะ” เป็นการสานต่อโครงการ White CSR ของบริษัทฯ ที่มุ่งมั่นส่งเสริมการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนในสังคมให้ความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นผ่านการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านซึ่งถือเป็นหนึ่งในทักษะสำคัญที่จะช่วยยกระดับความรู้ความสามารถ ความคิดสร้างสรรค์ ตลอดจนช่วยพัฒนาจิตใจ ทักษะการดำรงชีวิต และทักษะอาชีพด้านต่างๆ ให้คนผู้นั้นสามารถปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขต่อไป

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular