Wednesday, November 29, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeFINANCIAL การเงินBANKS แบงค์บลจ.เคดับบลิวไอ มองหลายปัจจัยหนุนตลาดหุ้นเวียดนามเติบโต สบโอกาสตลาดหุ้นปรับฐาน ออกกองทุน KWI VIETNAM IPO 20-28 พ.ย. นี้

บลจ.เคดับบลิวไอ มองหลายปัจจัยหนุนตลาดหุ้นเวียดนามเติบโต สบโอกาสตลาดหุ้นปรับฐาน ออกกองทุน KWI VIETNAM IPO 20-28 พ.ย. นี้

บริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุน เคดับบลิวไอ จำกัด มองเศรษฐกิจเวียดนามแนวโน้มเติบโตโดดเด่นในระยะยาว ขณะที่ตลาดหุ้นเวียดนามปรับฐานเป็นโอกาสเข้าลงทุน พร้อมเปิดเสนอขาย “กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เวียดนาม อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI VIETNAM)” ลงทุนครั้งแรกเพียง 1,000 บาท IPO 20-28 พฤศจิกายน นี้

นายสุรเชษฐ์ กล่าวเพิ่มเติมว่า “บลจ. เคดับบลิวไอ ได้เตรียมเปิดเสนอขาย กองทุนเปิด เคดับบลิวไอ เวียดนาม อิควิตี้ เอฟไอเอฟ (KWI VIETNAM) ซึ่งเป็นกองทุนประเภท Feeder Fund ที่เน้นลงทุนในหน่วยลงทุนของกองทุน CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF (กองทุนหลัก) โดยเฉลี่ยในรอบปีบัญชีไม่น้อยกว่า 80% ของ NAV กองทุนหลักเป็นกองทุนรวมอีทีเอฟ (Exchange Traded Fund) ที่จดทะเบียนซื้อขายในกระดานหลักของตลาดหลักทรัพย์ประเทศสิงคโปร์ (SGX-ST Main Board) บริหารจัดการโดย CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd. และได้แต่งตั้งให้ Fullgoal Asset Management (HK) Limited เป็นที่ปรึกษาการลงทุน ทั้งนี้ บริษัทจัดการจะลงทุนใน USD Class Units ของกองทุนหลัก ซึ่งในปัจจุบันมีการซื้อขายใน 2 สกุลเงิน (Trading Currencies) ได้แก่ ดอลลาร์สหรัฐฯ (USD) เป็นสกุลเงินหลัก และดอลลาร์สิงคโปร์ (SGD) เป็นสกุลเงินรอง โดยบริษัทจัดการอาจพิจารณาลงทุนในสกุลเงิน USD และ/หรือ SGD ตามความเหมาะสมในแต่ละสถานการณ์ เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ถือหน่วยลงทุนเป็นสำคัญ”

กองทุน CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF (กองทุนหลัก) มีวัตถุประสงค์ในการลงทุนเพื่อสร้างผลตอบแทน (ก่อนหักค่าใช้จ่าย) ให้ใกล้เคียงกับผลตอบแทนของดัชนี iEdge Vietnam 30 Sector Cap Index ซึ่งเป็นดัชนีที่ประกอบด้วยหลักทรัพย์ของบริษัทที่มีขนาดใหญ่และสภาพคล่องสูงสุดตามมูลค่าราคาตลาด (market capitalization) จำนวน 30 อันดับแรกซึ่งจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์โฮจิมินห์ ประเทศเวียดนาม โดยดัชนีดังกล่าวจะไม่รวมบริษัทที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจ เช่น อาวุธป้องกันตัว การพนัน ยาสูบ ยาเสพติด และแอลกอฮอล์ ทั้งนี้ ดัชนี iEdge Vietnam 30 Sector Cap Index มีการถ่วงน้ำหนักด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาดปรับด้วยสัดส่วนผู้ถือหุ้นรายย่อย (Free Float Market Capitalization) ซึ่งพิจารณาจากสัดส่วนการถือครองหลักทรัพย์ของนักลงทุนต่างชาติ (foreign-ownership limits) โดยมีสัดส่วนรายหลักทรัพย์สูงสุดไม่เกิน 10% และสัดส่วนรายหมวดอุตสาหกรรมสูงสุดไม่เกิน 25%

โปรโมชั่นสำหรับการลงทุนในช่วง IPO ลดค่าธรรมเนียมการขายหน่วยลงทุน (Front-end Fee) เหลือเพียง 0.50% และสำหรับผู้ลงทุนใหม่ที่ไม่เคยเปิดบัญชีโดยตรงและลงทุนกับทาง บลจ. เคดับบลิวไอ มาก่อน ยังมีสิทธิเข้าร่วม “โครงการออมเบอร์ 5” เพื่อรับของสมนาคุณพิเศษเป็นหน่วยของกองทุน KWI MONEY มูลค่า 500 บาท เพียงเปิดบัญชีและลงทุนครั้งแรกในกองทุน KWI VIETNAM ขั้นต่ำ 5,000 บาท พร้อมสมัครบริการ KWI Savings Plan เพื่อลงทุนแบบรายเดือนในกองทุนเดียวกันเป็นจำนวนเงินลงทุนที่เท่ากันทุกเดือน (Dollar Cost Averaging : DCA) จนครบ 12 เดือนภายในสิ้นปี 2567 ขั้นต่ำเดือนละ 500 บาท เงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทจัดการกำหนด

ผู้สนใจลงทุนสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ บลจ.เคดับบลิวไอ โทร. 02-844-0123 หรือติดต่อผ่านช่องทาง

LINE Official ID: @KWIAM หรือผู้สนับสนุนการขายหรือรับซื้อคืนหน่วยลงทุนที่ได้รับแต่งตั้ง (www.kwiam.com/th/our-distributors) หรือศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.kwiam.com

หมายเหตุสำคัญ:

· การลงทุนในกองทุนรวมไม่ใช่การฝากเงิน และมีความเสี่ยงที่ผู้ลงทุนอาจขาดทุนหรือสูญเสียเงินต้นได้

· การลงทุนในกองทุนรวมที่ลงทุนในต่างประเทศมีความเสี่ยงจากอัตราแลกเปลี่ยน ซึ่งอาจทำให้ได้รับเงินคืนสูงกว่าหรือต่ำกว่าเงินลงทุนเริ่มแรกได้

· ผลการดำเนินงานในอดีตของกองทุนรวม มิได้เป็นสิ่งยืนยันถึงผลการดำเนินงานในอนาคต

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular