Wednesday, November 29, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeSOCIETY UPDATE ข่าวสังคมการเคหะแห่งชาติและมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ร่วมกันส่งมอบผลิตภัณฑ์สุขอนามัยให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการอาคารสงค์เคราะห์ยมราช (สิริสาสน์)

การเคหะแห่งชาติและมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ร่วมกันส่งมอบผลิตภัณฑ์สุขอนามัยให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการอาคารสงค์เคราะห์ยมราช (สิริสาสน์)

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ มอบหมาย นางสาววนิดา สุทธิช่วย ผู้ช่วยผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ เป็นผู้แทนรับมอบผลิตภัณฑ์ไบกอนสเปรย์กำจัดยุงและแฟมิลี่การ์ดดิสอินเฟคแทนท์สเปรย์ฆ่าเชื้อโรคสำหรับพื้นผิวจาก ดร.กิตติพันธ์ คงสวัสดิ์เกียรติ ผู้อำนวยการมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย ส่งมอบให้กับผู้อยู่อาศัยในโครงการอาคารสงค์เคราะห์ยมราช (สิริสาสน์) รวมถึงได้ร่วมกันตรวจสอบอุปกรณ์อำนวยความสะดวกภายในห้องพักอาศัยของกลุ่มเปราะบางในชุมชน เพื่อเตรีมดำเนินปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความสะดวกให้พร้อมใช้งานต่อไป

ทั้งนี้ การเคหะแห่งชาติได้มีบันทึกข้อตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านการพัฒนาที่อยู่อาศัยร่วมกับมูลนิธิที่อยู่อาศัย ประเทศไทย เพื่อประสานความร่วมมือในการพัฒนาที่อยู่อาศัยบริเวณโครงการอาคารสงค์เคราะห์ยมราช (สิริสาสน์) และสิ่งปลูกสร้างอื่น ๆ รวมถึงบ้านเอื้ออาทรของการเคหะแห่งชาติให้มีความปลอดภัยและถูกสุขลักษณะนำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีของชาวชุมชนต่อไป

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular