Friday, March 1, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeENERGY พลังงานรองผู้ว่าการ MEA พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนพระราม 3 และแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

รองผู้ว่าการ MEA พร้อมคณะฯ ลงพื้นที่ติดตามโครงการสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนพระราม 3 และแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

 

วันนี้ (17 มกราคม 2567) นายฐิติวุฒิ เงินคล้าย รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง พร้อมด้วยคณะทำงานตรวจสอบ ควบคุม และติดตามกระบวนงานในการก่อสร้างการไฟฟ้านครหลวง ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้า และประเมินด้านความปลอดภัยของโครงการเปลี่ยนระบบสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดิน ถนนพระราม 3 และโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า ตามที่ MEA ได้ดำเนินโครงการสายไฟฟ้าใต้ดินอย่างต่อเนื่องในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ MEA ได้ให้ความสำคัญกับปัญหาผลกระทบที่เกิดขึ้นกับประชาชนในระหว่างการก่อสร้าง โดยเฉพาะในด้านความปลอดภัย MEA จึงได้เพิ่มความเข้มข้นในการกำหนดมาตรการที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการดำเนินงานของคณะทำงานตรวจสอบ ควบคุม และติดตามกระบวนงานในการก่อสร้างการไฟฟ้านครหลวง สนับสนุนการตรวจสอบให้เกิดความปลอดภัยกับประชาชน และเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน มีการสุ่มตรวจด้านความปลอดภัยของผิวถนนที่มีการก่อสร้าง ไปจนถึงมาตรฐานความปลอดภัยในด้านวิศวกรรม ช่วยเสริมศักยภาพการควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับจ้าง มีบทบาทในการพัฒนาแนวทาง และกำหนดนโยบายเสริมความปลอดภัยในงานก่อสร้างของ MEA ได้มากยิ่งขึ้น

การลงพื้นที่ครั้งนี้ยังเป็นการตรวจสอบคุณภาพของฝาบ่อพักท่อร้อยสาย โดยกำหนดให้มีการออกแบบเพื่อลดความขรุขระของผิวจราจรที่อาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุแก่ผู้ใช้ถนน โดยมีการตรวจสอบในเส้นทางการก่อสร้าง 2 แห่ง ประกอบด้วย โครงการถนนพระราม 3 รวมระยะทาง 10.9 กิโลเมตร และโครงการตามแนวรถไฟฟ้าสายสีเหลือง (ถนนลาดพร้าว, ถนนศรีนครินทร์, ถนนเทพารักษ์) รวมระยะทาง 31.6 กิโลเมตร

ด้านแผนงานภาพรวมโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินของ MEA ในปัจจุบัน มีระยะทางดำเนินโครงการทั้งสิ้น 313.5 กิโลเมตร มีเป้าหมายก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี 2572 โดยขณะนี้ โครงการที่แล้วเสร็จยังครอบคลุมพื้นที่สำคัญในถนนต่าง ๆ เช่น ถนนสีลม ถนนสุขุมวิท ถนนพหลโยธิน ถนนพญาไท ถนนพระราม 1 ถนนราชดำริ ถนนราชวิถี ถนนราชปรารภ ถนนศรีอยุธยา ถนนสวรรคโลก ถนนสาธุประดิษฐ์ และถนนสว่างอารมณ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ หากประชาชนพบเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการของ MEA รวมถึงพบสายไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าของ MEA ชำรุด หรืออยู่ในสภาพที่ไม่ปลอดภัย สามารถแจ้งเหตุได้ที่ MEA Smart Life Application ซึ่งเป็นแอปฯ ของ MEA บนสมาร์ตโฟนระบบ iOS และ Android ดาวน์โหลดฟรี หรือช่องทางโซเชียลมีเดียต่าง ๆ ได้แก่ Facebook : การไฟฟ้านครหลวง MEA, Line : MEA Connect, X : @mea_news และศูนย์บริการข้อมูลผู้ใช้ไฟฟ้าการไฟฟ้านครหลวง MEA Call Center 1130 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

 

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular