Friday, March 1, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeHEALTH & BEAUTY สุขภาพ-ความงาม“รมช.สันติ” ชูจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโมเดลนำร่อง ‘Healthy Cities MODELs’ สร้างอัตลักษณ์ Soft power ด้านสุขภาพ เพิ่มรายได้ชุมชน -...

“รมช.สันติ” ชูจังหวัดเพชรบูรณ์ เป็นโมเดลนำร่อง ‘Healthy Cities MODELs’ สร้างอัตลักษณ์ Soft power ด้านสุขภาพ เพิ่มรายได้ชุมชน – เศรษฐกิจประเทศ

รมช.สันติ เปิดโครงการนำล่องมหกรรมสุขภาพดี ที่จังหวัดเพชรบูรณ์เป็นพื้นที่ Healthy Cities MODELs ของเขตสุขภาพที่ 2 ด้านกรมอนามัย กรมการแพทย์แผนไทยฯ และกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ เดินหน้ายกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร สถานประกอบการ พัฒนาผลิตภัณฑ์/สมุนไพรพื้นถิ่น ศูนย์เวลเนส เชื่อมโยงธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ สร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยว เพิ่มรายได้ให้กับชุมชน ควบคู่กับการสร้างเศรษฐกิจของประเทศ

วันนี้ (26 มกราคม 2567) ที่ หอประชุม 50 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบูรณ์ จังหวัดเพชรบูรณ์ นายสันติ พร้อมพัฒน์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานพิธีเปิดครั้งแรก ”มหกรรมสุขภาพดี ที่เพชรบูรณ์“ (Good Health @Phetchabun) จัดขึ้นระหว่างวันที่ 25 – 26 มกราคม 2567 โดยมี พญ.อัจฉรา นิธิอภิญญาสกุล อธิบดีกรมอนามัย นพ.ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ นพ.ทวีศิลป์ วิษณุโยธิน อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายกฤษณ์ คงเมือง ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ ผู้บริหารกระทรวงสาธารณสุข ผู้บริหารจังหวัดเพชรบูรณ์ ภาคีเครือข่าย และอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ร่วมงานกว่า 3,000 คน


นายสันติ กล่าวว่า เพื่อเป็นการสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการสร้างรายได้จากการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจประเทศและสร้างงานให้กับประชาชน กระทรวงสาธารณสุขจึงได้ผลักดันให้มีการพัฒนาเมืองต้นแบบสุขภาพ (Healthy Cities MODELs) “เมืองสุขภาพดี วิถีชุมชน คนอายุยืน” เป็นต้นแบบพื้นที่อายุยืน (Blue Zone) ในทุกจังหวัด นอกจากจะมุ่งเน้นให้ประชาชนมีสุขภาพดี มีคุณภาพชีวิตที่ดี ด้วยการกินดี อยู่ดี ควบคู่ไปกับการสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวทั้งด้านอาหาร ผลิตภัณฑ์ต่างๆ

สำหรับเขตสุขภาพที่ 2 จังหวัดเพชรบูรณ์ มีชุมชนที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็น Healthy Cities MODELs แล้ว 20 ชุมชน ซึ่งเป็นโมเดลขับเคลื่อน Healthy Cities MODELs และอยู่ระหว่างพิจารณาคัดเลือกชุมชนต้นแบบอีก 10 แห่ง ซึ่งจะเร่งขยายให้ครอบคลุมทุกอำเภอ โดยเฉพาะการเป็นโมเดลต้นแบบการถ่ายทอดความรู้ทางการแพทย์แผนไทย ,นวดแผนไทย ,สมุนไพรไทย, อาหารไทย จากกระทรวงสาธารณสุขให้กับ อสม. เพื่อนำไปต่อยอดให้เกิดการพัฒนาในชุมชน

ทั้งนี้กรมอนามัย ได้มอบป้าย SAN Certificate “สะอาด ปลอดภัยได้มาตรฐาน” สำหรับสถานประกอบการทั้ง 5 ประเภท ได้แก่ ตลาดสด ตลาดนัด สถานที่จำหน่ายอาหาร สถานที่สะสมอาหาร และอาหารริมบาทวิถี ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานด้านสุขาภิบาล ขณะที่ผลิตภัณฑ์ชุมชน (OTOP/SMEs) ทั้งอาหาร เครื่องสำอาง สมุนไพร หากผ่านการรับรองแล้ว กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ จะมอบตราสัญลักษณ์ DMSc product ให้กับสินค้านวัตกรรม เพื่อแสดงบนฉลากผลิตภัณฑ์ในการรับรองความปลอดภัยและคุณภาพ เป็นทางเลือกให้กับผู้บริโภค

ส่วนกรมการแพทย์แผนไทยฯ ได้ต่อยอดการพัฒนา “ศูนย์เวลเนส” ที่มี 5 ประเภท ได้แก่ 1.ที่พักนักท่องเที่ยว (โรงแรม/รีสอร์ท) 2.ภัตตาคาร/ร้านอาหาร 3.ร้านนวดเพื่อสุขภาพ 4.สปาเพื่อสุขภาพ และ 5.สถานพยาบาล ให้เป็น “ศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทย (TWD)” ที่มีการนำอัตลักษณ์ไทยและอัตลักษณ์เฉพาะถิ่นมาผสมผสานกับองค์ความรู้การแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน สมุนไพร และการแพทย์ทางเลือก เชื่อมโยงกับธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ โดยจังหวัดเพชรบูรณ์มีศูนย์เวลเนส 11 แห่ง ได้รับการรับรองแล้ว 3 แห่ง และมีแผนจะรับรองเวลเนสอัตลักษณ์ไทย 4 แห่ง

ปิดท้ายงาน นายสันติ พร้อมเชฟจากมาสเตอร์เชฟ ได้นำเอาวัตถุดิบท้องถิ่นที่ขึ้นชื่อของจังหวัดเพชรบูรณ์มาทำเมนูชูสุขภาพ “ยำขนมจีนเส้นสี อกไกฉีกวิเชียรบุรี“ และ ”สลัดโรลกุ้งสด“

“ในปี 2567 มีเป้าหมายจะขยายไปยังชุมชนในจังหวัดต่างๆ ให้มากที่สุด ตามศักภาพของบุคลากรทางการแพทย์ โดยในปีนี้ได้มีการของบประมาณเพิ่มแพทย์อีก 30,000 คน เพื่อลดการขาดแคลนบุคลากรในพื้นที่“

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular