Monday, July 22, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
previous arrow
next arrow
HomeSOCIETY UPDATE ข่าวสังคมMEA ชวนพันธมิตร ภาครัฐ-เอกชน ร่วมงาน Together We Share 2024 เสริมศักยภาพการสื่อสารองค์กร

MEA ชวนพันธมิตร ภาครัฐ-เอกชน ร่วมงาน Together We Share 2024 เสริมศักยภาพการสื่อสารองค์กร

นายสมบัติ จันทร์กระจ่าง รองผู้ว่าการ MEA หรือการไฟฟ้านครหลวง เป็นประธานเปิดงาน Together We Share 2024 ซึ่งจัดขึ้นเป็นครั้งที่ 5 โดยมี นางนิภา ธรรมบวร ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA และนางสาวจันทร์เพ็ญ ศิริ ผู้ช่วยผู้ว่าการ MEA หัวหน้าหน่วยงาน พร้อมด้วยบุคลากรด้านการประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร จากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชน จำนวนกว่า 57 หน่วยงาน รวมจำนวนกว่า 150 คน ร่วมแลกเปลี่ยนข้อมูลเพื่อพัฒนาศักยภาพการสื่อสาร และร่วมสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ ณ โรงแรม SO/ Bangkok

รองผู้ว่าการ MEA กล่าวว่า กิจกรรมครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการทำงาน ระหว่างผู้ปฏิบัติงานด้านการประชาสัมพันธ์และการสื่อสาร ทั้งจากหน่วยงานของภาครัฐ และเอกชน สร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างฝ่ายสื่อสารองค์กร MEA และฝ่ายสื่อสารองค์กรจากหน่วยงานพันธมิตร เพื่อส่งต่อและประชาสัมพันธ์เรื่องราวดี ๆ ให้แก่กัน รวมถึงต่อยอดในการทำกิจกรรมร่วมกันในอนาคต พร้อมรับฟังการบรรยายจาก น้าเน็ก (คุณเกตุเสพย์สวัสดิ์ ปาลกะวงศ์ ณ อยุธยา) ในหัวข้อ “อย่าหาว่าน้าสอน : คิด Content อย่างไรให้ฉับไวตามกระแสโลก และสังคม” ช่วยเพิ่มมุมมอง และถ่ายทอดประสบการณ์ด้านการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพให้กับผู้ร่วมงานได้นำไปประยุกต์ใช้ในภารกิจการสื่อสารขององค์กร และเกิดประโยชน์กับประชาชนต่อไป

 

 

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular