Sunday, April 14, 2024
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeCSRSME D Bank จับมือ สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “1 คนให้ หลายคนรับ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน”

SME D Bank จับมือ สภากาชาดไทย เชิญชวนบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “1 คนให้ หลายคนรับ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน”

ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank ร่วมกับ ศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติ สภากาชาดไทย เชิญชวนลูกค้าธนาคาร และประชาชนผู้มีจิตอาสา ร่วมบริจาคโลหิต ในกิจกรรม “1 คนให้ หลายคนรับ สร้างสังคมแห่งการแบ่งปัน” ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 ณ บริเวณชั้น 1 อาคาร SME Bank Tower ตั้งแต่เวลา 09.00-15.00 น. เพื่อเติมเต็มปริมาณสำรองโลหิตให้เพียงพอต่อการรักษาพยาบาลผู้ป่วยทั่วประเทศ ซึ่งการจัดกิจกรรมรับบริจาคโลหิตดังกล่าว ช่วยสร้างประโยชน์แก่สังคม เกิดวัฒนธรรมแห่งการเอื้อเฟื้อแบ่งปันซึ่งกันและกัน นำไปสู่สังคมความแห่งความสุขอย่างยั่งยืน สอดคล้องตามแนวทาง ESG (Environmental , Social and Governance) โดยกิจกรรมดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นเป็นประจำทุกไตรมาส สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสื่อสารองค์กรและกิจกรรมเพื่อสังคม โทร. 02-265-4570, 4447, 4581

 

 

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular