Thursday, September 21, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeREALESTATE อสังหาริมทรัพย์การเคหะแห่งชาติเปิดให้จองอาคารเช่าใหม่ 6 ทำเลทอง ค่าเช่าเริ่มต้น 1,400 บาท/เดือน

การเคหะแห่งชาติเปิดให้จองอาคารเช่าใหม่ 6 ทำเลทอง ค่าเช่าเริ่มต้น 1,400 บาท/เดือน

การเคหะแห่งชาติเปิดจองโครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย อาคารพักอาศัยรูปแบบใหม่ เน้นการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล (Universal Design) ถนนกว้าง ที่จอดรถเพียงพอ ขนาดพื้นที่ประมาณ 28-30 ตารางเมตร ค่าเช่าเริ่มต้น 1,400 บาทต่อเดือน พร้อมให้ประชาชนเข้าอยู่ได้ทันทีใน 6 ทำเลทั่วประเทศ

นายทวีพงษ์ วิชัยดิษฐ ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า เมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565 รัฐบาลได้ลดระดับโรคติดเชื้อไวรัส COVID-19 จาก “โรคติดต่ออันตราย” มาเป็น “โรคติดต่อที่ต้องเฝ้าระวัง” จึงทำให้ประชาชนสามารถทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้สะดวกขึ้น โดยเฉพาะอาชีพที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการและการบริโภคที่กลับมาให้บริการได้ตามปกติ และกำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง แต่เนื่องจากสถานการณ์ที่ผ่านมาทำให้หลายครอบครัวต้องประหยัดมากขึ้น
ตัดรายจ่ายที่จำเป็นน้อยที่สุดออกเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัว

การเคหะแห่งชาติจึงขอเชิญชวนประชาชนโดยเฉพาะกลุ่มผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง รวมถึงผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 “เช่า” ที่อยู่อาศัยแทนการ “ซื้อ” เพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายที่อยู่อาศัยที่ต้องคอยดูแลและบำรุงรักษาในระยะยาว รวมถึงได้มีที่อยู่อาศัยในสภาพแวดล้อมที่ดี สังคมที่ดี และมีคุณภาพชีวิตที่ดีอย่างยั่งยืน ซึ่งเป็นไปตามนโยบายของ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และ นายจุติ ไกรฤกษ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ที่ต้องการลดความเหลื่อมล้ำของสังคมในทุกมิติ

“โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อย” เป็นอีกหนึ่งโครงการของการเคหะแห่งชาติ ที่จัดสร้างขึ้นสำหรับ
ผู้มีรายได้น้อยและกลุ่มเปราะบาง ตั้งอยู่ในทำเลที่เหมาะสม ใกล้แหล่งงาน ใกล้สถานที่ราชการ ใกล้แหล่งชุมชน ใกล้ห้างสรรพสินค้า สามารถเดินทางและดำเนินชีวิตประจำวันได้อย่างสะดวกสบายในระดับราคาค่าเช่าที่สามารถรับภาระได้ อีกทั้งประชาชนที่เข้าพักอาศัยจะได้รับการดูแลจากการเคหะแห่งชาติ ทั้งในด้านความปลอดภัย มีกล้องวงจรปิดติดตั้งทุกอาคาร มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยดูแลตลอด 24 ชม. รวมถึงการให้บริการต่าง ๆ ในด้านบำรุงรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในห้องพัก และระบบสาธารณูปการ สาธารณูปโภคต่าง ๆ ครบครัน

ขณะนี้โครงการอาคารเช่าสำหรับผู้มีรายได้น้อยที่พร้อมเข้าอยู่ทันที จำนวน 6 โครงการ ใน 6 ทำเลทั่วประเทศ ได้แก่ สมุทรสาคร (กระทุ่มแบน 3) มหาสารคาม สุรินทร์ (สลักได) อุบลราชธานี ลำปาง และนครสวรรค์ (ระยะที่ 2) จัดสร้างเป็นอาคารพักอาศัยสูง 4 ชั้น ขนาดห้องพักอาศัยประมาณ 28-30 ตารางเมตร อัตราค่าเช่า 1,400 – 2,500 บาท/เดือน (ขึ้นอยู่กับทำเลที่ตั้ง) ภายในห้องพักอาศัยประกอบด้วย 1 ห้องอเนกประสงค์ และ 1 ห้องน้ำ สำหรับห้องพักอาศัยชั้นที่ 1 ได้รับการออกแบบโดยคำนึงถึงอารยสถาปัตย์ (Universal Design) หรือการออกแบบเพื่อคนทั้งมวล พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อให้ผู้สูงอายุหรือคนพิการสามารถอยู่อาศัยได้อย่างสะดวกสบายและพึ่งพาตนเองได้ โดยการเคหะแห่งชาติจะให้สิทธิ์ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถเช่าห้องพักอาศัยในอาคาร ชั้นที่ 1 ก่อนเป็นอันดับแรก ซึ่งผู้สนใจจองสิทธิ์กรณีเป็นผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะต้องเป็นผู้มีรายได้ไม่เกิน 100,000 บาท/คน กรณีประชาชนทั่วไป รวมถึงข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ ต้องมีรายได้ไม่เกิน 30,000 บาท/เดือน/ครัวเรือน

ผู้ที่สนใจสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการได้ ณ ที่ตั้งโครงการ หรือดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ www.nha.co.th/nha-low-income/ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานเคหะจังหวัดในพื้นที่ และ
Call Center 1615

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular