Thursday, September 21, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeSOCIETY UPDATE ข่าวสังคมเงินติดล้อ คว้ารางวัล CEO of the Year จาก IDC Future Enterprise Awards 2022 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ธุรกิจยุคดิจิทัล

เงินติดล้อ คว้ารางวัล CEO of the Year จาก IDC Future Enterprise Awards 2022 ขับเคลื่อนองค์กรสู่ธุรกิจยุคดิจิทัล

นายปิยะศักดิ์ อุกฤษฎ์นุกูล กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เงินติดล้อ จำกัด (มหาชน) หรือ TIDLOR กล่าวว่า เงินติดล้อคว้ารางวัล ผู้บริหารสูงสุดยอดเยี่ยม CEO of the Year จากเวทีระดับโลก IDC Future Enterprise Awards 2022 จากความโดดเด่นทางด้านวิสัยทัศน์และกลยุทธ์ ด้วยการนำเทคโนโลยีดิจิทัล และ Data มาใช้ในการขับเคลื่อนองค์กร ผ่านนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยมุ่งเน้นการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชันเงินติดล้อ และบัตรติดล้อ เพื่อตอบโจทย์ความต้องการลูกค้าและช่วยให้ลูกค้าสามารถเข้าถึงบริการได้สะดวกรวดเร็วมากขึ้น นอกจากนี้ยังให้ความสำคัญกับการพัฒนาพนักงานในองค์กร ซึ่งถือเป็นส่วนสำคัญในการขับเคลื่อนธุรกิจเพื่อรองรับเทรนด์ของตลาดและพฤติกรรมของผู้บริโภคที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วในอนาคต

รางวัล CEO of the Year จากเวที IDC Future Enterprise Awards 2022 ได้ทำการคัดเลือกองค์กรคุณภาพมากมายในหลากหลายอุตสาหกรรมในภูมิภาคตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งการได้รับรางวัลในครั้งนี้ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจขององค์กรที่ตอกย้ำวิสัยทัศน์ในการขับเคลื่อนองค์กรไปข้างหน้าสู่ยุคดิจิทัลอย่างแข็งแกร่ง  ผ่านวัฒนธรรมองค์กรที่ส่งเสริมให้พนักงานพัฒนาตัวเอง และก้าวนำการเปลี่ยนแปลง ทำให้เงินติดล้อไม่เคยหยุดเรียนรู้และสร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ พวกเขาจึงเป็นแรงขับเคลื่อนที่สำคัญที่ทำให้เงินติดล้อมุ่งไปข้างหน้า พร้อมกับการพัฒนาเพื่อสร้างโอกาสให้ลูกค้าได้เข้าถึงแหล่งเงินทุนที่เป็นธรรม และโปร่งใส ช่วยลดความเหลื่อมล้ำให้กับผู้คนในสังคม เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของลูกค้าและความเป็นอยู่ของคนไทยให้ดียิ่งขึ้นอย่างยั่งยืน

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular