Thursday, September 21, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeEDUCATION การศึกษาปรับลุคที่ใช่ในแบบมืออาชีพ DEK บริหารธุรกิจ SPU กับครูฝ้าย CrewAcademy

ปรับลุคที่ใช่ในแบบมืออาชีพ DEK บริหารธุรกิจ SPU กับครูฝ้าย CrewAcademy

คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยศรีปทุม โดย อาจารย์รังสีจันท์ สุวรรณสทิศกร หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการธุรกิจด้านการบิน เปิดประสบการณ์การเรียนรู้สำหรับนักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ SPU ด้วยการเรียนกับตัวจริง ประสบการณ์จริง กับโครงการอบรมเชิงปฎิบัติการ The Business Professional ปรับลุคที่ใช่ในแบบมืออาชีพ ซึ่งได้รับเกียรติจาก คุณณรนา ธีระวร (ครูฝ้าย CrewAcademy) ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ในงานพัฒนาบุคลิกภาพกว่า 15 ปี ,ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาบุคลิกภาพพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน บริษัท เจแปนแอร์ไลน์ จำกัด,ผู้เชี่ยวชาญด้านการดูแลผู้โดยสารภาคพื้นดินชั้น First Class บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน) เป็นวิยากรถ่ายทอดความรู้ด้วยการทำ Workshop ค้นหาจุดเด่น และลบข้อบกพร่องของตัวเอง ทั้งบุคลิกภาพภายในและภายนอกให้มีบุคลิกภาพที่ดีและมีความมั่นใจมากยิ่งขึ้น ณ ห้องออดิทรอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) เมื่อวันที่ 18 ตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular