Saturday, September 30, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeEDUCATION การศึกษาม.ศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 "ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน"

ม.ศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

ม.ศรีปทุม จัดการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 SPUCON 2022 (แบบออนไลน์) เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน”

รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม เป็นประธาน กล่าวเปิดงานและกล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 17 และการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ ครั้งที่ 7 มหาวิทยาลัยศรีปทุม ประจำปีการศึกษา 2565 (SPUCON 2022)  ซึ่งศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย มหาวิทยาลัยศรีปทุม จัดขึ้น โดยมี คณะผู้บริหาร คณาจารย์ และนักวิจัยจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน เข้าร่วม ณ ห้องออดิทรอเรียม 1 อาคาร 11 ชั้น 14 มหาวิทยาลัยศรีปทุม กทม.(บางเขน) และในรูปแบบออนไลน์ โปรแกรม Zoom และทางการถ่ายทอดสดผ่าน Facebook Live

ภายในงานมีการปาฐกถาพิเศษ เรื่อง ทิศทางงานวิจัยและนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาชุมชนและพื้นที่อย่างยั่งยืน โดย ดร.กิตติ สัจจาวัฒนา ผู้อำนวยการหน่วยบริหารและจัดการทุนด้านการพัฒนาระดับพื้นที่(บพท.) และต่อด้วยการนำเสนอผลงานวิจัย ห้องย่อยต่างๆในแต่ละกลุ่ม (นำเสนอออนไลน์ผ่าน ZOOM)

รองศาสตราจารย์กัลยาภรณ์ ปานมะเริง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยศรีปทุม  กล่าวว่า สำหรับการประชุมวิชาการระดับชาติครั้งที่ 17 และการประชุมระดับนานาชาติครั้งที่ 7 ประจำปีการศึกษา 2564 เรื่อง “ผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่การพัฒนาที่ยั่งยืน” ในครั้งนี้ เป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง ที่มีผู้สนใจเข้านำเสนอบทความ เป็นจำนวนมากถึง 333 เรื่อง ซึ่งเป็นบทความทั้งจากต่างประเทศระดับนานาชาติ 55 เรื่อง และระดับชาติภายในประเทศ 278 เรื่อง ทั้งนี้ผลสำเร็จดังกล่าว เกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของทุกหน่วยงาน พร้อมทั้งการได้รับความสนับสนุนจากผู้บริหารของมหาวิทยาลัยศรีปทุมอย่างเต็มที่.

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนางานวิจัย #SPUCON2022

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular