Thursday, September 21, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeEDUCATION การศึกษาม.มหิดล เปิดเว็บไซต์ AIThaiGen สร้างนักเรียน-ครูพันธุ์ใหม่ ใส่ใจเทคโนโลยีแห่งอนาคต

ม.มหิดล เปิดเว็บไซต์ AIThaiGen สร้างนักเรียน-ครูพันธุ์ใหม่ ใส่ใจเทคโนโลยีแห่งอนาคต

หากสามารถทำให้แพทย์เป็นทั้ง “ผู้สร้าง” และ “ผู้ใช้” เทคโนโลยีด้วยความเข้าใจ ประโยชน์ที่จะได้อย่างแน่นอนคือ ผู้ป่วย

องศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมชีวการแพทย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล คือหนึ่งในความภาคภูมิใจของมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะ “ปัญญาของแผ่นดิน” ผู้มากด้วยประสบการณ์ในการทำงานวิจัย และสร้างนวัตกรรมเพื่อสนับสนุนการทำงานของแพทย์ และพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้ป่วย จนได้ถ่ายทอดออกมาหล่อหลอม “แพทย์นวัตกร” ให้พร้อมก้าวทันโลกที่ขับเคลื่อนด้วยเทคโนโลยี

โดยเป็นผู้มีส่วนสำคัญในการผลักดันนักศึกษาแพทย์ให้เป็นทั้ง “ผู้สร้าง” และ “ผู้ใช้” เทคโนโลยี เนื่องด้วยผู้ที่จะเข้าใจโจทย์ของการสร้างสรรค์นวัตกรรมได้ดีที่สุด คือ “ผู้รักษา” และเข้าใจปัญหาของผู้ป่วยอย่างแท้จริง

แม้จะไม่ถึงกับเป็นผู้สร้างเทคโนโลยีขึ้นเอง แต่หากสามารถทำให้ “นักศึกษาแพทย์นวัตกร” สื่อสารกับวิศวกรได้ด้วยความเข้าใจ จะเป็น ความสำเร็จที่แท้จริงของการพัฒนาหลักสูตรเพื่อนำนวัตกรรมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ป่วยให้ได้มากที่สุด

และจากความพยายามในการร่วมผลักดันนักศึกษาแพทย์สู่โลกแห่งนวัตกรรมเพื่อประโยชน์สำหรับผู้ป่วย เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ที่ยั่งยืน ปัจจุบัน รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ ได้ขยายผลสู่ “ระดับรากฐาน” โดยหวังให้เยาวชนไทยได้ “หยั่งลึก” สู่ “โลกแห่งปัญญาประดิษฐ์ (AI)” ด้วยการเปิดเว็บไซต์ AIThaiGen เพื่อสร้าง “นักเรียนและครูพันธุ์ใหม่ใส่ใจเทคโนโลยี” เสริมการเรียนรู้ภายในโรงเรียน

เด็กๆ จะได้เรียนรู้เทคโนโลยี AI ใหม่ๆ อาทิ การสร้างโปรแกรมตรวจจับการเคลื่อนไหวของใบหน้า เพื่อการนำไปประยุกต์ใช้ในการแก้ปัญหาด้านต่างๆ ตลอดจนเพื่อทำให้การใช้ชีวิตในโลกยุคปัจจุบันเป็นเรื่องง่าย ผ่านการเรียนรู้ทักษะการใช้ AI ด้วยตัวเอง

ขอเพียงไม่หยุดที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ และใส่ใจสิ่งรอบตัวAIThaiGen พร้อมเปิดกว้างให้เด็กๆ ทุกคนได้เข้ามาเรียนรู้ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ที่ https://aithaigen.in.th โดยมี  รองศาสตราจารย์ ดร.ปัณรสี ฤทธิประวัติ พร้อมอำนวยการ”ว่าที่นักนวัตกร” ซึ่งจะเป็นความหวังใหม่ของโลกแห่งอนาคต ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

ติดตามข่าวสารที่น่าสนใจจากมหาวิทยาลัยมหิดลได้ที่www.mahidol.ac.th

สัมภาษณ์ และเขียนข่าวโดย ฐิติรัตน์ เดชพรหม นักประชาสัมพันธ์ (ชำนาญการ) งานสื่อสารองค์กร กองบริหารงานทั่วไป สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล โทร. 0-2849-6210

ภาพจาก คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular