Saturday, September 30, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeEDUCATION การศึกษาพลัส พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร

พลัส พร็อพเพอร์ตี้ ร่วมกับ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเส้นทางการศึกษาสู่อาชีพบริหารทรัพยากรอาคาร

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ให้การต้อนรับคณาจารย์วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี พร้อมร่วมพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) สำหรับการเปิดหลักสูตรทวิภาคี คณะเทคนิคการจัดการอาคาร ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษาให้กับนักเรียน / นักศึกษา / ประชาชนผู้ที่สนใจสาขาวิชาชีพได้เพิ่มวุฒิการศึกษา รวมถึงการฝึกปฏิบัติงานตามสายอาชีพจากผู้มีประสบการณ์จริงให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานในปัจจุบัน พลัสฯ พร้อมเป็นกำลังเสริมอันเข้มแข็งในการมุ่งมั่นผลิตบุคลากรคุณภาพโดยทีมผู้เชี่ยวชาญจากสถาบัน PLUS Eduplex ที่จะส่งต่อองค์ความรู้และประสบการณ์จริงในการฝึกงานให้กับนักศึกษาก่อนที่จะเข้าสู่การทำงานจริง

นายชาญ ศิริรัตน์ รองกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรอาคารและวิศวกรรม บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด  เป็นตัวแทนบริษัทฯในการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับวิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีดร.จุฑามณี ไกรคุณาศัย ผู้อำนวยการและหัวหน้าโครงการความร่วมมือฯ เป็นตัวแทน เพื่อสร้างความร่วมมือในการช่วยส่งเสริมการศึกษา สร้างโอกาส และความเสมอภาคทางการศึกษาภายใต้ โครงการ  PLUS ให้น้อง เด็กๆ ทุกคนมีโอกาสทางการศึกษาอย่างยั่งยืน  ณ  สิริ แคมปัส  เมื่อเร็วๆ นี้

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular