Monday, September 25, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeEDUCATION การศึกษาซีพีน่าน ผนึก เจียไต๋ คิกออฟโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” ส่งมอบความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนให้กับนักเรียนในพื้นที่ จ.น่าน

ซีพีน่าน ผนึก เจียไต๋ คิกออฟโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” ส่งมอบความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนให้กับนักเรียนในพื้นที่ จ.น่าน

เมื่อวันที่ 11 พฤศจิกายน 2565 -นางประทุมภันฎ์ เมฆยะพิสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด พร้อมด้วย นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการสำนักงานด้านความความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ นางสาวสุภาพร อุดเงิน ผู้จัดการเขตน่าน 4 และนายณัฏฐ์ สมิตานนท์ ผู้จัดการเขตน่าน 5 บริษัท บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ร่วม Kick off โครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” เพื่อส่งมอบความมั่นคงทางอาหารที่ยั่งยืนให้กับนักเรียนในพื้นที่ จ.น่าน โรงเรียนนำร่อง โดยมี นายสวัสดิ์ ต๊ะผัด ผู้อำนวยการโรงเรียน ให้การต้อนรับ ณ โรงเรียนบ้านดอนแก้ว ต.พระธาตุ อ.เชียงกลาง

นางประทุมภันฎ์ เมฆยะพิสิทธิ์ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ ฝ่ายผลิตเมล็ดพันธุ์ บริษัท เจียไต๋ จำกัด กล่าวว่า จากความร่วมมือกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ ในการขับเคลื่อนโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” ซึ่ง เจียไต๋ ในฐานะที่เป็นบริษัทเกษตรครบวงจร จึงได้สนับสนุนเมล็ดพันธุ์พืชผักสวนครัวคุณภาพเจียไต๋ พร้อมวัสดุปลูกที่สามารถปลูกได้ง่ายและโตไว ให้แก่โรงเรียนที่ร่วมโครงการฯ เพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหาร และส่งเสริมให้นักเรียนและโรงเรียนสามารถปลูกและเก็บเกี่ยวพืชผลทางการเกษตรที่มีคุณภาพและปลอดภัย เพิ่มความมั่นคงทางรายได้ และยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในระยะยาว ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของเจียไต๋ในการส่งมอบนวัตกรรมการเกษตรเพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว่าอย่างยั่งยืน

นายบัญชา โชติกำจร ผู้อำนวยการ สำนักงานด้านความความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ เปิดเผยว่า สำหรับโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” เป็นอีกหนึ่งในมิติการดำเนินงานด้านพัฒนาชุมชน ของสำนักงานด้านความยั่งยืนและพัฒนาชุมชน จ.น่าน เครือเจริญโภคภัณฑ์ โดยได้ผนึกกำลังกับบริษัท เจียไต๋ จำกัด มีเป้าหมายเพื่อสร้างความมั่นคงทางอาหารให้กับนักเรียน จำนวน 15 โรงเรียน ครอบคลุมทั้ง 15 อำเภอในพื้นที่จ.น่าน พร้อมทั้ง ถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการเพาะปลูกพืชผักทางการเกษตร ผ่านกิจกรรมในรูปแบบ One Day Learning ซึ่งถือว่าเป็นการสนับสนุนการเรียนรู้นอกห้องเรียน ที่จะมอบประสบการณ์ทั้งภาคทฤษฎีและปฏิบัติ ทำให้นักเรียนมีความเข้าใจอย่างถ่องแท้ และสนุกสนานกับการเรียนรู้ นอกจากนี้ ยังได้สัมผัสใกล้ชิดกับต้นไม้และธรรมชาติ สามารถปลูกฝังการรักธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เด็กนักเรียนได้อีกด้วย

โดยกิจกรรมดังกล่าวฯ ได้มอบต้นกล้าผัก และเมล็ดพันธุ์ผักเจียไต๋ 5 ชนิด ได้แก่ ผักกาดขาว กะหล่ำปลี คะน้า มะเขือเปราะ และผักบุ้งจีน ให้โรงเรียนบ้านดอนแก้ว เป็นทุนอาหารกลางวันและรายได้เสริมในโรงเรียน สามารถนำไปประกอบอาหารกลางวันที่มีคุณภาพ และอุดมไปด้วยคุณค่าทางโภชนาการที่ดีต่อการเจริญเติบโตของนักเรียน พร้อมจัดกิจกรรมฐานเรียนรู้ให้กับเด็กนักเรียน จำนวน 2 กิจกรรม ได้แก่ ฐานเพาะกล้าเพาะใจ และฐานปลูกรัก เพื่อการถ่ายทอดความรู้ด้านการเพาะปลูก ผลิตผักให้มีคุณภาพ นอกจากนี้ ภายในกิจกรรมยังได้รับการสนับสนุนอาหารว่างจาก บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) ที่มีคุณค่าทางโภชนาการ และมีรสชาติถูกปาก เพื่อเสริมทัพให้เด็กนักเรียนมีพลังกายและพลังใจในการทำกิจกรรมฯ ให้เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามเป้าหมายของโครงการ โดยโครงการ “น่านปันปลูก ปันรัก” มีเป้าหมายจัดกิจกรรมต่อเนื่อง ซึ่งจะนำร่องอำเภอละ 1 โรงเรียน ให้ครอบคลุม 15 อำเภอ รวมเป็น 15 โรงเรียน ภายในปี 2566

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular