Monday, September 25, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeEDUCATION การศึกษาCLS ม.ศรีปทุม พัฒนาการเรียนรู้ ผ่านการเล่นเกม เปิดประลอง “บอร์ดเกม” ในคลาสเรียน

CLS ม.ศรีปทุม พัฒนาการเรียนรู้ ผ่านการเล่นเกม เปิดประลอง “บอร์ดเกม” ในคลาสเรียน

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน (CLS) มหาวิทยาลัยศรีปทุม ผุดไอเดียใหม่ให้นักศึกษาสนุกสนานไปพร้อมกับการเรียนรู้ผ่าน “บอร์ดเกม” ในรายวิชา LSM205 โลจิสติกส์และซัพพลาย ของนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ซึ่งได้ทำการปรับรูปแบบการเรียน จากเดิมที่มุ่งเน้นให้นักศึกษาฟังบรรยายเพียงอย่างเดียว เปลี่ยนเป็นห้องแห่งการเรียนรู้  โดยใช้เทคนิคเกมมิฟิเคชั่น เข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการการเรียนการสอนอย่างเต็มรูปแบบ เพื่อให้นักศึกษาได้ฝึกทักษะการจัดการโลจิสติกส์ ซึ่งเป็นหัวใจสำคัญของวิชาชีพ

นายเมธี  วิเชียรสรรค์ อาจารย์ประจำวิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม เปิดเผยว่า “วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน ได้ปรับรูปแบบการเรียนการสอนใหม่ ด้วยการนำ “บอร์ดเกม” ที่เป็น Game Based Learning เข้ามามีส่วนช่วยในกระบวนการเรียนรู้ของนักศึกษา เนื่องจากทางวิทยาลัย เล็งเห็นว่า ความรู้ด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มีความซับซ้อน เข้าใจยาก ทั้งการบริหารการจัดการทรัพยากรแบบองค์รวม ตั้งแต่กระบวนการต้นน้ำไปจนถึงปลายน้ำ การเรียนรู้ผ่านการบรรยายเพียงอย่างเดียว อาจจะทำให้ผู้เรียนมองไม่เห็นภาพ จึงได้ทำการประยุกต์ใช้ “บอร์ดเกม” เข้ามามีส่วนช่วยในการเรียนการสอน เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการด้านโลจิสติกส์ง่ายยิ่งขึ้น เพราะบอร์ดเกมเป็นการจำลองสถานการณ์เสมือนจริง ระหว่างที่เล่นนักศึกษาจะเกิดกระบวนการเรียนรู้จากวิธีการแก้ปัญหา ซึ่งถือเป็นการติดปีกขั้นที่หนึ่ง เพื่อปูพื้นฐานการเรียนรู้สำหรับขั้นต่อไป

หลังจากการที่นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการเล่น “บอร์ดเกม” จบ นักศึกษาจะได้กระบวนการคิด การวางแผน รวมไปถึงการจัดการและการแก้ปัญหา เพราะในแต่ละเกม มีการฝึกทักษะที่แตกต่างกันออกไป ยกตัวอย่างเช่น บอร์ดเกม Team3 ก็จะฝึกทักษะในเรื่องของการสื่อสาร บอร์ดเกมไชน่าทาวน์ ช่วยในเรื่องของการเจรจาต่อรอง ซึ่งเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่อยู่ในสายงานด้านโลจิสติกส์ บอร์ดเกมการต่อรถไฟ พัฒนาเรื่องการวางแผนการใช้ทรัพยากรร่วมกับผู้อื่น บอร์ดเกมทีมสร้างฝัน เสริมสร้างความรู้ด้านการเล่าเรื่อง รวมไปถึงเกม Brass  Birmingham ที่เรียกได้ว่าเป็นสุดยอดเกมเจ้ากลยุทธ์ บอร์ดเกมเหล่านี้ จะมีทักษะที่ช่วยฝึกผู้เรียน โดยที่นักศึกษาเองไม่รู้ตัว ทั้งในเรื่องของการจัดระเบียบความคิด การลำดับความสำคัญ รวมไปถึงการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าผ่านกระบวนการจากบอร์ดเกม ซึ่งในปัจจุบันทักษะต่างๆ มีความความจำเป็นอย่างมากในสายอาชีพด้านโลจิสติกส์ที่นักศึกษา สามารถนำความรู้เหล่านี้ไปใช้ในอนาคตได้”

นอกจากนี้ วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม ยังพัฒนาบอร์ดเกมชื่อว่า Cold Chain” เกมที่ทางวิทยาลัยร่วมกันสร้างขึ้นมา เพื่อนักศึกษา SPU โดยเฉพาะ ภายใต้คอนเซ็ปต์ “The Connectivity Of Everything” เพราะโลจิสติกส์เกี่ยวข้องกับทุกเรื่อง เพื่อช่วยให้ผู้เล่นฝึกทักษะการบริหารจัดการด้านโลจิสติกส์และซัพพลายเชนอย่างแท้จริง พร้อมใกล้เปิดตัวบอร์ดเกมเร็วๆ นี้  สำหรับนักเรียน นักศึกษาที่สนใจหลักสูตร สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ FB : วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ www.spu.ac.th

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular