Saturday, September 30, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeREALESTATE อสังหาริมทรัพย์LPP เปิดธุรกิจรักษาความปลอดภัยครบวงจร LSS เพียงแค่ 2 ปี เติบโตก้าวกระโดด คาดมีรายได้ 120 ล้านบาทในปี 2565

LPP เปิดธุรกิจรักษาความปลอดภัยครบวงจร LSS เพียงแค่ 2 ปี เติบโตก้าวกระโดด คาดมีรายได้ 120 ล้านบาทในปี 2565

แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ เปิดบริษัทรักษาความปลอดภัย แอล เอส เอส โซลูชั่นส์ เพื่อเติมเต็มธุรกิจบริการอสังหาริมทรัพย์ให้ครบวงจร ภายในระยะเวลาเพียง 2 ปี LSS เติบโตก้าวกระโดด เป็นหนึ่งในธุรกิจที่มีอนาคตในการเสริมศักยภาพให้ LPP

นายสุรวุฒิ สุขเจริญสิน กรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอล พี พี พรอพเพอร์ตี้ มาเนจเมนท์ จำกัด (LPP) กล่าวว่า LPP เป็นบริษัทบริหารจัดการอสังหาริมทรัพย์ครบวงจรที่มุ่งมั่นส่งมอบบริการที่ดี โดยเน้นให้ความสำคัญกับมาตรฐานการดำเนินงาน คุณภาพชีวิต และความสะดวกสบายของลูกค้าเป็นสำคัญ บนแนวคิด “Smooth Your Living” ดังนั้น เพื่อเติมเต็มธุรกิจบริการให้ครบวงจรและส่งมอบคุณภาพที่ควบคุมได้ LPP จึงได้เปิดบริษัทรักษาความปลอดภัย แอล เอส เอส โซลูชั่นส์ จำกัด (LSS) บนมาตรฐานการให้ บริการระดับสากลขึ้นเมื่อเดือนตุลาคม ปี 2563 ภายใต้แนวคิด “Smooth & Safe” ที่เติมเต็ม “Smooth Your Living” ให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ LPP เล็งเห็นว่าธุรกิจรักษาความปลอดภัยมีส่วนสำคัญอย่างมากสำหรับองค์กรต่างๆ และมีโอกาสทางธุรกิจสูง จึงเชื่อว่า LSS จะสามารถเติบโตได้ โดยอาศัยความมั่นคงทางการเงิน ความเชี่ยวชาญในธุรกิจ รวมถึงฐานลูกค้าและพันธมิตรในการทำธุรกิจของ LPP

“LSS เป็นหนึ่งในความภูมิใจของ LPP ที่สามารถเติบโตได้มากกว่าหนึ่งเท่าตัว ทั้งด้านการขยายฐานลูกค้าและการสร้างรายได้ แม้เป็นบริษัทที่เริ่มต้นใหม่จากศูนย์แต่สามารถสร้างรายได้ตั้งแต่ปีแรกของการดำเนินการ โดย LSS มีรายได้ในปีแรกที่ 40 ล้านบาท และ ณ สิ้นเดือนตุลาคม 2565 มียอดรายได้ 86.5 ล้านบา ถือว่า LSS มีการวางทิศทางในการดำเนินธุรกิจที่ถูกต้อง มีการบริหารจัดการที่ดีและมีจุดแข็งในการผสมผสานความละเอียดอ่อนภายใต้ผู้บริหารหญิงมากประสบการณ์ และการควบคุมคุณภาพของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย รวมถึงการทำงานร่วมกับระบบเทคโนโลยีได้อย่างลงตัว”

นางสาวณิชมน ชาญอุไร กรรมการผู้จัดการ บริษัท รักษาความปลอดภัย แอล เอส เอส โซลูชั่นส์ จำกัด (LSS) กล่าวว่า LSS ดำเนินการครบรอบ 2 ปี ในเดือนตุลาคม 2565 ที่ผ่านมา นอกจากการทุ่มเทของทีมงานและความไว้วางใจจากลูกค้าในหลายกลุ่มธุรกิจ LSS มีการพัฒนาการทำงานอย่างต่อเนื่อง พร้อมเสนอบริการทางเลือก และบริการเสริมในรูปแบบที่เหมาะสมกับลักษณะทางกายภาพและความต้องการของลูกค้า ซึ่งแตกต่างจากบริษัทรักษาความปลอดภัยทั่วไป รวมถึงการนำเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการดำเนินงานในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตด้านความปลอดภัยในการอยู่อาศัย และการใช้ชีวิตของลูกค้า

ตลอดระยะเวลา 2 ปีของการจัดตั้งบริษัท ถือว่า LSS ประสบความสำเร็จอย่างมากแบบก้าวกระโดดเพราะเริ่มต้นจากศูนย์ เรามีความเชี่ยวชาญในด้านงานบริการรักษาความปลอดภัยแบบบูรณาการระหว่างการรักษาความปลอดภัยด้วยบุคลากรที่มีคุณภาพ ระบบอิเล็กทรอนิกส์ และงานระบบ โดยจัดให้มีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัย และนำเสนอบริการตามระดับความต้องการของลูกค้า (Service Level Agreement หรือ SLA) มีการควบคุมดูแลในจุดละเอียดอ่อนที่ต่างกันในทุกกลุ่มลูกค้าอีกด้วย

นางสาวณิชมน กล่าวด้วยว่า “ณ ปัจจุบัน LSS มีลูกค้าในความดูแลรับผิดชอบจำนวนทั้งสิ้นกว่า 100 ราย ครอบคลุมโครงการที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า โรงพยาบาล โรงแรม และอื่นๆ โดยคิดเป็นสัดส่วนโครงการที่อยู่อาศัย 55% และอาคารเชิงพาณิชย์ 45% ซึ่งต้องขอบคุณลูกค้าทุกองค์กรที่มอบความไว้วางใจโดยเราให้คำมั่นที่จะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุด ณ สิ้นเดือนตุลาคมที่ผ่านมา บริษัทรับรู้รายได้ไปแล้วกว่า 86.5 ล้านบาท คาดว่าจะรับรู้รายได้ประมาณ 120 ล้านบาท ณ สิ้นปี 2565 และตั้งเป้าเติบโตอีก 60% ในปี 2566 โดยตั้งเป้ารายได้ที่ 200 ล้านบาท”

สิ่งที่ LSS ให้ความสำคัญอย่างมากคือการส่งมอบบริการคุณภาพเพื่อดูแลความปลอดภัยให้ลูกค้า โดยใช้ทีมงานเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยที่มีความเป็นมืออาชีพ ผ่านการฝึกอบรมตามมาตรฐานวิชาชีพ “หลักสูตรการรักษาความปลอดภัย” ไม่น้อยกว่า 40 ชั่วโมง โดยประกอบด้วยภาคทฤษฎี 16 ชั่วโมง และภาคปฏิบัติ 24 ชั่วโมง พร้อมมีทีมงานตรวจสอบที่ทำให้มั่นใจว่าทีมเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยปฏิบัติงานอย่างเป็นมืออาชีพ และมีความละเอียดในการจับสังเกตบุคคลแปลกหน้าและเหตุการณ์ต่างๆ อีกทั้งยังมีระบบเทคโนโลยีเข้ามาสนับสนุนการทำงาน โดยเฉพาะอย่างยิ่งศูนย์ปฏิบัติการฉุกเฉิน (EOC) ของ LPP ที่มีระบบตรวจสอบความเคลื่อนไหวที่ผิดปกติ เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการรักษาความปลอดภัยทั้งในส่วนการใช้บุคลากรและเทคโนโลยีควบคู่กันได้ตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้ LSS พร้อมทำหน้าที่รักษาความปลอดภัยสำหรับโครงการที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน ศูนย์การค้า ธุรกิจทั่วไป และงานอีเวนต์ หรืองานกิจกรรมในเทศกาลพิเศษต่างๆ เช่น งานแสดงดนตรี การแข่งขันกีฬา การเปิดตัวสินค้า เป็นต้น

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular