Thursday, September 21, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
Banner-AIA-Health-Saver_1100x300px
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeEDUCATION การศึกษาSPU สร้างหลักสูตรและการเรียนแบบใหม่ ตอบโจทย์เด็กยุคปัจจุบัน สู่โลกอนาคตแบบก้าวกระโดด

SPU สร้างหลักสูตรและการเรียนแบบใหม่ ตอบโจทย์เด็กยุคปัจจุบัน สู่โลกอนาคตแบบก้าวกระโดด

ปัจจุบันเทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงเร็วมาก ทำให้สถาบันการศึกษาต้องเรียนรู้และปรับตัวให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้น พร้อมทั้งต้องมีการปรับเปลี่ยนหลักสูตรและเปิดหลักสูตรการเรียนการสอนใหม่ๆ เพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ของนักศึกษายุคนี้สู่โลกอนาคตแบบก้าวกระโดด และตอบโจทย์ความต้องการของสถานประกอบการควบคู่กันไปด้วย

อาจารย์ ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ คณบดีคณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม หรือ SPU เปิดเผยว่า สำหรับหลักสูตร Design Innovation หรือ นวัตกรรมการออกแบบ นั้น สร้างขึ้นมาเพื่อตอบโจทย์อาชีพในอนาคตที่กำลังขยายตัว และเป็นที่ต้องการของทุกภาคส่วนของประเทศ รวมถึงโลกใบนี้ สอดคล้องกับไลฟ์สไตล์ของเด็กรุ่นใหม่ ที่รักที่จะทำงานที่สร้างสรรค์ สร้างสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิม ท้าทาย ไม่จำเจ พลิกเกมของธุรกิจได้ และสร้างธุรกิจของตนเองได้โดยไม่จำเป็นต้องเข้าสู่ระบบการทำงาน แบบ Full-time ที่เป็นงานประจำประเภทเต็มเวลาที่ต้องทำงานอย่างน้อย 8 ชั่วโมงต่อวัน   เช่น เข้า-เลิกงาน 08:00 17:00 น.

เรามาเริ่มที่ ภาพใหญ่ นโยบายของประเทศ เราคงจะคุ้นกับคำว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์ (Creative Economy) ที่ประเทศไทยพูดถึงเรื่องนี้มาอย่างต่อเนื่องถึงขนาดมี องค์กรอย่าง Creative Economy Agency (CEA) มาแทน TCDC  และเมื่อพูดถึง เศรษฐกิจสร้างสรรค์ ก็หนีไม่พ้น ความต้องการ “อาชีพ” ของคนที่มีความรู้ และทักษะด้าน นวัตกรรมการออกแบบ (DI) ที่สามารถออกแบบ และสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับภาคธุรกิจ ทุกๆขนาด เพื่อก้าวข้ามข้อจำกัดของวิธีคิดในการออกแบบ กระบวนการ การบริการ แบบจำลองธุรกิจ การผลิตสินค้า และประสบการณ์แบบเดิมๆ หรือเพื่อไปตอบโจทย์ความต้องการในอนาคต

ซึ่งเราเห็นได้อย่างชัดเจนว่า องค์กร หรือ ธุรกิจ ที่รอดพ้น และก้าวข้ามช่วงที่ผ่านมาของวิกฤตการณ์ของโลกอย่าง การ Disruption ของเทคโนโลยี หรือ การมาของ COVID-19 นั้น ล้วนต้องอาศัยบุคลากรในองค์กร ที่มีความรู้และทักษะด้าน Design Innovation นี้ รวมไปถึงการเกิดชึ้นของ ธุรกิจเล็กๆที่ก้าวกระโดดอย่างรวดเร็วอย่าง Start up ของคนรุ่นใหม่ๆ ก็มาจากพื้นฐานความรู้และทักษะนี้ด้วยเช่นกัน จนอาจกล่าวย้ำอีกครั้งได้ว่า หลักสูตรนี้ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อ อาชีพที่มีความจำเป็นกับทุกองค์กร หรือ ทุกธุรกิจในอนาคต เหมือนอาชีพอย่าง นักบัญชี นักกฎหมาย หากแต่ว่า นวัตกร หรือผู้ที่จบด้านนี้นั้น จะมีความจำเป็น และเป็น Key Player ในการนำองค์กร หรือ ธุรกิจ ก้าวพ้นทุกวิกฤต และก้าวข้ามขีดจำกัดของตนเอง รวมไปถึงการก่อรูปสร้างธุรกิจใหม่ๆของตนเองได้ ท้ายสุดสอดคล้องกับ ไลฟ์สไตล์แบบเด็กรุ่นใหม่นี้แน่นอน แล้วอย่างนี้ จะรอช้าหรือไปเรียนหลักสูตรอื่นทำไมละครับ คลิกเข้ามาสมัครได้ตอนนี้เลยครับ ที่ http://arch.spu.ac.th/ แล้วพบกันกับโลกอนาคตแบบก้าวกระโดด

อาจารย์ ธีรบูลย์ พิศาลอภิพงศ์ ได้เปิดเผยต่อว่า ขอขยายความข้อดีของหลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ มาให้ทราบนะครับ ว่าเราอาจจะเคยได้ยินหลักสูตร Design Innovation มาบ้าง ที่ส่วนมากจะสอนเพียง การออกแบบ สินค้า (Product) หรือ แบบจำลองธุรกิจ (Business Model) ในสถาบันที่มีหลักสูตรนี้ในคณะอย่างบริหารธุรกิจบ้าง แต่ความแตกต่างของหลักสูตรที่เราออกแบบให้อยู่ใน คณะที่ทุกคนยอมรับว่า ผลิตคนสร้างสรรค์กันมาอย่างยาวนาน และสร้างคนอาชีพนี้ป้อนสู่ตลาดมาอย่างต่อเนื่อง อย่าง คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีข้อดีสรุปเป้นข้อๆให้เข้าใจง่ายๆได้ ดังนี้

1.สอนนวัตกรรมการออกแบบ THINGS ที่ประกอบด้วย Product Process Service and Business Model ที่ไม่มีที่ไหนสอนครอบคลุม THINGS ทั้ง 4 ด้านนี้

2.ออกแบบ และสร้างหลักสูตรโดย มืออาชีพที่อยุ่ในอุตสาหกรรม ธุรกิจใหม่ๆ อย่างเช่น ที่ปรึกษา หรือนวัตกรระดับประเทศ อาจารย์และนักออกแบบที่ผ่าน Media Lab จาก MIT และเจ้าของ และนักออกแบบ UX/UI ที่อยู่ในธุรกิจระดับ International

3.ออกแบบให้เรียน 126 หน่วยกิต จบใน 3 ปีครึ่ง ด้วยความเข้มข้นของการลงมือปฏิบัติ แบบ Workshop มากกว่านังฟังบรรยาย

4.เรียนรู้แลกเปลี่ยนร่วมและข้ามศาสตร์กับ นศ.ในสาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ และออกแบบภายใน ในปีที่ 1

5.เน้น Workshop ร่วมกับภาคธุรกิจ ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 เป้นต้นไป โดยมีวิชา Studio ที่จะมุ่งเน้นการคิด การออกแบบ ผ่านการลงมือทำ

6.ดึงภาคธุรกิจ และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องเข้ามาร่วมสอน 2 ภาคการศึกษาสุดท้าย โดยนักศึกษา ได้เลือกตามหัวข้อการสนใจของตนเอง

7.ผลลัพธ์การเรียนรู้แบบ SLO (Semester Learning Outcomes) รู้ว่าได้ และทำอะไรทุก”เทอม”ผ่าน วิชา Studio

8.สอนแบบเป็น ทีมในแต่ละเทอม ไม่แยก เราเรียนเป็นทีมและสอนเป็นทีม ทำให้การจัดการเวลาการเรียนรู้แต่ละสัปดาห์ และการบูรณาการความรู้ได้ดี ลดภาระงานซ้ำซ้อนของแตละวิชา มีชีวิตอิสระขึ้น

9.วิชาน่าสนใจอีกเพียบเช่น User Experience Design/ Service Design/ Design Thinking/ Visual Thinking/ Creative and Critical Thinking/ Money Game/ Innovation Research มีอีกมาก ที่น่าสนใจ ที่มาจาก 4 ศาสตร์ความรู้ ความคิดสร้างสรรค์และการออกแบบ ความเข้าใจมนุษย์ เทคโนโลยี และ การเป็นเจ้าของธุรกิจ

10.โอกาสในการเรียนข้ามศาสตร์ ถึง 15 หน่วยกิต 5 รายวิขา จาก 4 วิทยาลัย และ 11 คณะ ในมหาวิทยาลัยที่ ทำให้เราออกแบบความรู้ตัวเองได้

นอกจากนี้สำหรับในส่วนของคณะฯเองก็ยังมีระบบ House Studio ที่จะช่วยให้เด็กๆได้เข้าใจตัวเองและค้นหาความสามารถที่แท้จริงของตัวเอง และเข้าไปอยู่กับครูกับอาจารย์ที่เข้าใจสิ่งที่เราเป็นมากที่สุด  ทั้งหมดนี้ก็ถูกแบบและสร้างขึ้นมาเพื่อผลิตนักศึกษาที่มีคุณภาพ และเสริมสร้างสิ่งใหม่เกี่ยวกับการเรียน ที่จะเปลี่ยนโลกอนาคตครับ

#SPU #มหาวิทยาลัยศรีปทุม #เรียนกับตัวจริงประสบการณ์จริง #คณะการออกแบบและสถาปัตยกรรมศาสตร์ #สาขานวัตกรรมการออกแบบ

 

Loading

RELATED ARTICLES
thailife
thailife
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular