Monday, December 11, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeTRAVEL & LIFE STYLE ท่องเที่ยว & ไลฟ์สไตล์“Pattani River Festival 2023” ประสบความสำเร็จ นักท่องเที่ยวคึกคัก กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเมืองปัตตานี

“Pattani River Festival 2023” ประสบความสำเร็จ นักท่องเที่ยวคึกคัก กระตุ้นเศรษฐกิจชุมชนเมืองปัตตานี

ประสบความสำเร็จอย่างงดงามสำหรับการจัดงาน  “Pattani River Festival 2023” “ดินแดนลังกาสุกะ ปัตตานีวิถีแห่งสายน้ำ” ซึ่งจัดโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี เทศบาลเมืองปัตตานี ร่วมกับภาคีเครือข่ายทั้งภาครัฐและเอกชน เพื่ออนุรักษ์มรดกทางวัฒนธรรมของปัตตานีกระตุ้นเศรษฐกิจชุมชน ระหว่างวันที่ 15-17 กันยายน ที่ผ่านมา โดยได้รับเกียรติจาก นางพาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานเปิด ณ บริเวณสะพานเดชานุชิต ริมแม่น้ำปัตตานี จังหวัดปัตตานี

นายสุชาติ ชายมัน ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดปัตตานี เผยว่า “สำหรับการจัดงาน Pattani River Festival 2023 “ดินแดนลังกาสุกะ ปัตตานีวิถีแห่งสายน้ำ” ในครั้งนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 15-17 กันยายนที่ผ่านมา ณ บริเวณสะพานเดชานุชิต ริมแม่น้ำปัตตานี จังหวัดปัตตานี ภายใต้การนำของท่าน  พาตีเมาะ สะดียามู ผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี  มีวัตถุประสงค์เพื่อต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจ และเป็นการคืนความสุขให้กับประชาชน รวมถึงการส่งเสริมประชาสัมพันธ์ยกระดับกิจกรรมการท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติของจังหวัดปัตตานี ให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล โดยจังหวัดปัตตานีเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพด้านการท่องเที่ยวเป็นอย่างมาก ประกอบกับ มีต้นทุนทางด้านสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม ประเพณี ที่เป็นเอกลักษณ์ ซึ่งสามารถเอาวัฒนธรรมต่างๆเหล่านี้มาช่วยหนุนส่งเสริมด้านการท่องเที่ยว

รวมถึงการนำเอาวัฒนธรรมทางน้ำที่มีประวัติอยู่คู่จังหวัดปัตตานีมาช้านาน ถ่ายทอดผ่านกิจกรรมต่างๆ อาทิ กิจกรรมทางเรือ เรื่องราวของศิลปะวัฒนธรรมที่ถูกถ่ายทอดผ่านลวดลายของเรือกอและ ซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้ถือเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่าของจังหวัดปัตตานีที่คู่ควรแก่การอนุรักษ์ สืบทอด และสืบสานให้แก่เยาวชนรุ่นหลัง อีกทั้งยังต้องการให้นักท่องเที่ยวได้เล็งเห็นว่าจังหวัดปัตตานีนั้นมีความปลอดภัย มีความสวยงาม และมีเรื่องราวอันทรงคุณค่า โดยเฉพาะเรื่องของวิถีแห่งสายน้ำ เราต้องการให้พี่น้องประชาชนทั้งนักท่องเที่ยว และคนในพื้นที่ได้หวงแหนสายน้ำที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีการดำรงชีวิต ซี่งถ้าราหวงแหนสายน้ำ จะทำให้เรามองไปถึงการหวงแหนป่า ช่วยกันดูแลเรื่องของความสะอาดในสายน้ำ อีกทั้งยังเป็นการช่วยสร้างงาน สร้างรายได้ให้กับชุมชน ผู้ประกอบการในพื้นที่ในการจำหน่ายสินค้าและอาหารท้องถนน โดยการจัดงานครั้งนี้ถือว่าประสบความสำเร็จตามเป้าหมายมีผู้ร่วมงานทั้งประชาชนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี ต่างจังหวัด และนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเข้าร่วมงานจำนวนมาก 10,000 คน”

 นายธีรภัทร พรมนุชาธิป เลขานุการนายกเทศมนตรีเมืองปัตตานี  กล่าวต่อว่า “เนื่องด้วยพื้นที่ที่เราใช้ในการจัดงานครั้งนึ้เป็นเพื้นที่ริมแม่น้ำปัตตานี ซึ่งเมืองปัตตานีของเรามีแม่น้ำผ่ากลางเป็นที่หล่อเลี้ยงชีวิตทั้งเรื่องเศรษฐกิจ การดำรงชีพ เราเลยเลือกพื้นที บริเวณถนนนรินทราช เชิงสะพานเดชานุชิต เชิงสะพานศักดิ์เสนีย์ เวทีกลางน้ำ ซุ้มอุโมงค์ไฟ และท่าเรือหลักเมือง อำเภอเมืองปัตตานี จังหวัดปัตตานี เป็นพื้นที่ในการจัดงาน “Pattani River Festival 2023” โดยในงานได้มีกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นมหัศจรรย์การแสดงสดแสง สี เสียง สื่อผสม ผ่านม่านน้ำ น้ำพุดนตรี และพลุดอกไม้ไฟ การแข่งขันเรือพายประเพณีที่เราจะมีจัดขึ้นเป็นประจำ อาทิ การแข่งเรือยอกอง 5 ฝีพาย, การแข่งขันเรือยาว 10 ฝีพาย การแสดงดนตรี การแสดงศิลปะพื้นบ้านพหุวัฒนธรรม มีการออกร้านของประชาชนในพื้นที่ทั้งร้านอาหาร ร้านกาแฟ สินค้าชุมชนต่าง ๆ กว่า 100 ร้านค้าให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้มาจับจ่ายใช้สอย กระตุ้นเศรษฐกิจ รวมไปถึงกิจกรรมต่าง ๆ  อันเป็นการเปิดพื้นที่ เปิดเมืองให้บุคคลภายนอกพื้นที่ได้เห็นว่าปัตตานีเป็นเมืองที่น่าอยู่  ซึ่งจริง ๆ แล้วจังหวัดปัตตานียังมีอะไรอีกหลาย ๆ อย่างไม่ว่าจะเป็นศาสนสถาน แหล่งท่องเที่ยวสำคัญ และยังเป็นเมืองที่มีชีวิตชีวา เรื่องราวมของมรดกทางวัฒนธรรมต่ ประวัติศาสตร์ ต่าง ๆ ที่น่าสนใจ จึงอยากเชิญชวนให้ทุกท่านได้มาท่องเที่ยวในจังหวัดปัตตานีของเรา หลังจากนี้เราก็ยังได้มีการพูดคุยหารือกันในการจัดงานอื่น ๆ ตอไปเพื่อที่ต้องการให้คนได้รู้จักจังหวัดปัตตานีมากยิ่งขึ้นอีกด้วย”
ที่มา: เมพขิงขิง

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular