Monday, December 11, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeREALESTATE อสังหาริมทรัพย์ศุภาลัย เอเลแกนซ์ บรมราชชนนี 121 คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2023 ด้านอนุรักษ์พลังงาน

ศุภาลัย เอเลแกนซ์ บรมราชชนนี 121 คว้ารางวัลดีเด่น Thailand Energy Award 2023 ด้านอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คว้ารางวัลจากเวทีการประกวด Thailand Energy Award 2023 โดยโครงการ ศุภาลัย เอเลแกนซ์ บรมราชชนนี 121 ได้รับรางวัลดีเด่น ด้านอนุรักษ์พลังงาน ประเภทบ้านที่อยู่อาศัย โครงการจัดสรร ด้วยแนวคิดการออกแบบที่คำนึงถึงการลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและการประหยัดพลังงาน จัดโดยกรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน (พพ.) กระทรวงพลังงาน เพื่อยกย่องผู้ประกอบการธุรกิจที่มีส่วนส่งเสริมให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน และเป็นแบบอย่างที่ดีให้แก่องค์กรต่าง ๆ

ศุภาลัย เอเลแกนซ์ บรมราชชนนี 121 โครงการบ้านเดี่ยวหรูดีไซน์ใหม่ 3 แบบ 3 สไตล์ ที่สร้างสรรค์จากแนวคิด “TIMELESS LIVING ACHETYPE ต้นแบบการใช้ชีวิตเหนือกาลเวลา” เพื่อเป็นทางเลือกแรกของบ้านเดี่ยว 3 ชั้น บนพื้นที่ 100 ตร.วาขึ้นไป ปักหมุดทำเลศักยภาพริมถนนบรมราชชนนี ซึ่งในโครงการได้คำนึงถึงการออกแบบที่อยู่อาศัยให้สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมโดยรอบ ตั้งแต่การวางผังโครงการ การจัดภูมิทัศน์ การออกแบบClubhouse และการออกแบบบ้าน โดยให้ความสำคัญกับสภาพแวดล้อม การบริหารจัดการพลังงาน การนำนวัตกรรมมาใช้เพื่ออนุรักษ์พลังงาน ความปลอดภัย และความสะดวกสบายในการอยู่อาศัย รวมถึงการเลือกใช้วัสดุที่ประหยัดพลังงาน ลดโลกร้อน ประหยัดทรัพยากรและยืดอายุการใช้งานของวัสดุ ภายใต้แนวคิด Green Design ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนด้านสิ่งแวดล้อมในอุตสาหกรรมก่อสร้างให้เกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรมและยกระดับอุตสาหกรรมก่อสร้างไทยให้เติบโตอย่างยั่งยืน

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular