Thursday, July 25, 2024
spot_img
ads-AIA
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
Tip
Viriyah
Krungthai
MeaungThai
KBank
PRU
previous arrow
next arrow
HomeMLMคังเซน-เคนโก จัดงานอบรมให้กับบุคลากรในองค์กรหลักสูตรศิลปะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม

คังเซน-เคนโก จัดงานอบรมให้กับบุคลากรในองค์กรหลักสูตรศิลปะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม

คังเซน-เคนโก จัดงานอบรมให้กับบุคลากรในองค์กรหลักสูตรศิลปะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และพลังความคิด ความฉลาดทางด้านอารมณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ

โดยได้รับเกียรติจาก ดร.กรรณิกา แช่ทอง รองประธานกรรมการบริหาร ร่วมงานและกล่าวให้แนวคิดกับบุคลากร ซึ่งผู้เข้าอบรมได้รับฟังความรู้เกี่ยวกับหลักสูตรศิลปะการสื่อสาร การทำงานเป็นทีม และพลังความคิด ความฉลาดทางด้านอารมณ์ อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อปรับใช้ในการปฏิบัติงานจากท่านวิทยากร ผศ.ดร.นเรศ ล้วนไพรินทร์ ที่ปรึกษาความเป็นเลิศด้านพัฒนาภาวะผู้นำ ปิดท้ายด้วยกิจกรรม Workshop ร่วมกันเพื่อนำไปประยุกต์ใช้ เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับเพื่อนร่วมงานและลูกค้าได้ดียิ่งขึ้นอันจะเป็นการต่อยอด และพัฒนาองค์กรอย่างยั่งยืน ภายใต้เป้าหมายเดียวกัน

Loading

RELATED ARTICLES
www.bangkokinsurance.com
https://bit.ly/3TuonYG
MRDIY ADS
2023_BKI-UpCountry_Size-1076x1521px
ThaiIns
previous arrow
next arrow

Most Popular