Monday, December 11, 2023
spot_img
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
WP_Generic_Bizmatchingnews_Web-Banner-1100x300-1
ads-MUNGTHAI 2
ads-MUNGTHAI 2
M06_BDC_bizmatchingnewscom1100x300
previous arrow
next arrow
HomeEDUCATION การศึกษารถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนวิศกรรมรถไฟ

รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท.ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนวิศกรรมรถไฟ

บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ผู้ให้บริการรถไฟฟ้าสายสีแดง แหล่งเรียนรู้ระบบขนส่งทางราง สร้างบุคลากร พัฒนาประเทศ

วันอังคารที่ 12 กันยายน 2566 บริษัท รถไฟฟ้า ร.ฟ.ท. จำกัด ได้ให้การต้อนรับคณะนักเรียนโรงเรียนวิศกรรมรถไฟ ระดับชั้น ปวส.1 สาขาวิชาช่างเทคนิคไฟฟ้ารถจักร และล้อเลื่อน จำนวน 25 คน เข้าศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ซ่อมบำรุงรถไฟฟ้าสายสีแดง ห้องปฏิบัติการสถานีรถไฟฟ้า (SOR) และศูนย์ควบคุมการเดินรถไฟฟ้า (OCC)

เพื่อเพิ่มเติมความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับข้อบังคับการเดินรถ หมวด 9 ข้อบังคับพิเศษในพื้นที่สายสีแดง และนำความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการเรียนรู้ต่อไปในอนาคตต่อไป โดยในการเยี่ยมชมนี้มีเจ้าหน้าที่ ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจตลอดการเยี่ยมชม

Loading

RELATED ARTICLES
https://generali.co.th/
thailife
thailife
generali.co.th
MRDIY ADS
Dhipaya_AD-Corporate-2023--scaled
UltimateGrowth-w309xh700-px
thailife
thailife
previous arrow
next arrow

Most Popular